< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2353 • 1628    REQUIEM VOOR EEN MAAN


We schrijven het jaar 1345 Nieuwe Galactische Tijdrekening - wat neerkomt op het jaar 4932 oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een gigantisch machtsinstrument van de chaotarchen. De uit de galaxie gewonnen 'hulpbronnen' moeten worden ingezet voor doeleinden die het ontstaan van een negasfeer in de buurgalaxie Hangay moeten bevorderen. En een negasfeer is een broedplaats van de chaos, die normale levende wezens als absoluut vijandig ervaren.

Perry Rhodan en zijn metgezellen verwerven met de zogenaamde vredesvaarders een organisatie als bondgenoot, die pas betrekkelijk kort bestaat, maar door veel geheimen omgeven is. ook de 'Nucleus' een geesteswezen in dienst van HET, en zeven machtigen uit een ander universum zoeken aansluiting bij Terra. Daar komen nog bij de USO en een geheim steunpunt in de charon-wolk evenals de onder bevel van imperator Bostich I staande imperiale vloot van Arkon, die echter op een onbekende plaats gestationeerd is. Andere volken voelen zich echter alleen gelaten en geïsoleerd. Uitgerekend bij de Akonen, de transmitterspecialisten van de galaxie, begint de volgende TRAITOR-fase: de bewoners van het Akon-stelsel moeten zich voorbereiden op het requiem voor een maan …


Op Drorah wagen de Akonen het niet een zucht van verlichting te slaken, noch ten prooi te vallen aan vertwijfeling. Wat gaat er als volgende gebeuren en tot welke prijs? De antwoorden op deze en vele andere vragen weten alleen de mysterieuze machten van de terminale colonne TRAITOR. Wat voor nieuwe plannen de colonne koestert, beschrijft Arndt Ellmer in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Requiem für einen Mond

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: het Akoon-stelsel in grote nood – rebellen strijden tegen TRAITOR.


Locatie en tijdsruimte: Drorah, Xölyar – 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kare ta Ebrus - De Akoon kweekt zijn droom-galaxie-bloemen. Harana Molina - Kare's vriendin maakt zich zorgen over de toekomst. Naal cer Dronart - De oude commandant van het ruimtedok CROFON-4 geldt als een trouwe volgeling van het energiecommando. Jere tan Baloy - De voormalige commandant van de ruimtekruiser LAS-TOÓR overhandigt het instrument van de vernietiging. Taje Karoon-Baal - De ex-agent vecht met volledige inzet voor de vrijheid van zijn wereld.Taje Karoon-Baal neemt het commando over van de kleine verzetsgroep. Jere tan Baloy accepteert deze wissel zonder morren en overhandigt de e-com-agenten tevens de signaalontsteker. De groep duikt voorzichtigheidshalve onder in een kunstenaarskolonie die buiten Echnaricoll ligt. Daar evalueert Taje de data over de activiteiten in het Blauwe-stelsel die hij in een geheime peilstation van het energiecommando had verzameld: 24 chaos-eskaders bevinden zich in het stelsel, daarbij 14 colonne-veren en zes enorme constructies die Taje als colonne-MACHINES aanduid omdat ze op MACHINE TWAALF lijken, het object dat in 427 NGT werd ingezet door de Decaloog der Elementen. Alle colonne-MACHINES zijn hetzelfde van vorm. Ze bestaan uit twee bij de polen samengevoegde halve bollen, wiens vlakke kanten zijn bedekt met gebouwen. In het midden bevindt zich een roterende aandrijfgordel. Ze hebben een diameter van 100 kilometer, met een totale hoogte van 150 kilometer. Deze enorme objecten cirkelen rond Xölyar, Drorah's maan.

Op Drorah verslechtert de situatie steeds meer. Hoewel de openbare orde nog niet volledig is ingestort, stijgt het aantal zelfmoorden echter naar een alarmerend niveau. Op 8 augustus 1345 NGT verschijnen nog eens 88 colonne-veren in het Blauwe-stelsel. Ze brengen 66 TRAIGOT- en 22 TRAICAH-fabrieken. Ook deze gaan in een baan om de maan Xölyar, die compleet wordt afgegrendeld en in anti-peilvelden wordt gehuld. Een energetische chaos ontstaat in het gebied. Al enige dagen eerder werden alle Akoonse schepen, die zich in de buurt van Xölyar ophielden, gedwongen tot een landing op de maan. Nu staat vast dat de terminale colonne het eigenlijk niet op Drorah heeft voorzien maar op diens maan. Deze is vanwege zijn talloze overbrenger-knooppunten, de scheepswerven en andere productie-installaties het belangrijkste hemellichaam van het hele stelsel.

Op 11 augustus stijgen meer dan duizend objecten op vanuit de donker-zone die de donker-obelisk op Drorah omgeeft. Het gaat hierbij om miniatuuruitgaven van de obelisk, en ook deze verdwijnen in de richting van Xölyar. Taje en Jere gebruiken een geheime overbrenger van het energiecommando om de maan te bereiken. Terwijl Jere daar helpt bij de evacuatie van de overlevenden van het neergestorte ruimtedok CROFON-4, brengt Taje met de signaalontsteker enige springladingen tot ontploffing, die net als op Drorah al eerder op cruciale plekken zijn geplaatst. Hij bereikt daar alleen maar mee dat de Mor'Daer hem in de gaten krijgen en jacht op hem gaan maken. Hij kan ze nog maar net afschudden en loopt daarbij een schampschot op. Terug op Drorah zoekt Taje's groep een nieuwe schuilplaats zodra de ex-agent is genezen. De Akonen zien op 16 augustus hoe Xölyar schijnbaar razend snel kleiner wordt en dan in een gigantische explosie verdwijnt. Blijkbaar is deze explosie echter alleen maar in scène gezet, of heeft de terminale colonne alles afgeschermd want op Drorah zijn er geen nawerkingen te voelen. Blijkbaar heffen TRAITOR'S fabrieken zelfs de veranderde zwaartekracht verhoudingen op bij het verlies van deze maan.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende