< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2352 • 1627    GREEP NAAR DRORAH


We schrijven het jaar 1345 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening, dat komt overeen met het jaar 4932 van de oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een machtsmiddel van de chaotarchen. De uit de galaxie gewonnen 'hulpbronnen' moeten worden gebruikt voor de negasfeer in wording in de buurgalaxie Hangay. Een negasfeer is een ruimte die normale wezens als absoluut levensvijandig ervaren en die een broedplaats van de chaos is.

Perry Rhodan en zijn metgezellen krijgen met de zogenaamde vredesvaarders een organisatie als bondgenoot die relatief kort bestaat, maar toch door vele geheimen omgeven is. Ook de 'Nucleus', een geestelijk wezen in opdracht van HET, en zeven machtigen uit een ander universum zoeken de samenwerking met Terra. Daarbij komen nog de USO en een geheim steunpunt in de Charon-wolk, als ook de op een onbekende plek gestationeerde imperiale vloot van Arkon, onder bevel van de imperator Bostich I. Andere volkeren staan er alleen en afgesneden van alles voor. Een daarvan zijn de Akonen, de oudste cultuur van Lemuurse nakomelingen van de hele Melkweg. Vanaf nu doet de terminale colonne een greep naar Drorah ...


Terwijl Perry Rhodan uit de verhalen van de machtigen al weet, welk lot de door donkere obelisken gemerkte planeten te wachten staat, blijft voor de Akonen alleen nog het principe van de hoop over. En met de ruim vierduizend goed geplaatste springladingen hebben ze daadwerkelijk een kans om de terminale colonne een gevoelige klap uit te delen.Hoe het met de planeet Drorah verdergaat is het thema van de volgende aflevering van Perry Rhodan, geschreven door Horst Hoffmann.


Oorspronkelijke titel: Griff nach Drorah

Auteur: Hans Kneifel

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Django MathijsenSamenvatting: in de wurggreep van de terminale colonne – bij de Akonen roert zich weerstand.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel, Drorah – 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraanse resident trekt zich terug in de afgelegen ligging van zijn huis om uit te rusten. Dorn Tevomor - De galacto-psychologe treedt TRAITOR op een vriendelijke wijze tegemoet. Jere tan Baloy - De ruimtevaarder moet beslissen of hij moet opgeven of tegenstand moet bieden. Eniva ta Drorar - De Akoonse verplicht zich tot de weerstand tegen TRAITOR. Taje Karoon-Baal - Een agent van het energiecommando vecht voor eerherstel.Het Akoonse rijk zit klem in de wurggreep van de terminale colonne. Drorah wordt door de Mor'Daer bezet, alle raadsleden zijn of gedood of ondergedoken. Er is geen regering, de bevolking moet improviseren om te overleven. Sinds de verkondiging van de TRAITOR-richtlijn gaat het met de economie en de handel snel bergafwaarts in het Blauwe-stelsel. Alleen resten van het energiecommando bieden nog weerstand en leveren heftig strijd met de bezetter, waarbij ze geen rekening houden met de burgerbevolking. Op 26 juli 1345 NGT sterft Solina Tormas bij één van deze gevechten – ze wordt als omstander getroffen als een zwever neerstort en haar dodelijk verwondt. Haar commandant Jere tan Baloy, wiens schip LAS-TOÓR na verkondiging van de richtlijn was gedwongen om te landen op Drorah en sindsdien tot nietsdoen en verveling is veroordeeld, kan Solina niet redden. Haar dood en TRAITOR'S wreedheid wekken bij hem haat- en wraakgevoelens op.

Jere en enkele andere scheepskameraden krijgen bezoek van Dorn Tevomor. De leider van de protestbeweging heeft sinds ongeveer negen maanden een geheimzinnig pakketje in bezit, dat de Ma'tam van de Akoonse raad hem heeft gegeven. Jere, Eniva ta Drorar en andere voormalige bemanningsleden van de LAS-TOÓR onderzoeken het object. Het blijkt dat het om een signaal-ontsteker gaat voor meer dan 4000 explosieven die allemaal zijn geplaatst op Drorah's belangrijkste plekken. Als Jere het apparaat test, vernietigt hij per ongeluk een high-tech-fabriek, waarbij vele Akonen sterven. Opdat zoiets zich niet herhaalt, heeft hij volledige toegang nodig voor alle functies van het apparaat, maar dat is alleen mogelijk met een energiecommando-code. Gelukkig heeft Eniva kort geleden kennis gemaakt met de agent Taje Karoon-Baal, die zich in een rehabilitatie-kliniek bevindt sinds hij een verwonding opliep bij een actie.

Eniva speelt de lokvogel zodat Taje kan worden ontvoert. Hij is echter ook vrijwillig bereid om Jere's groep te helpen en zich bij hen aan te sluiten. Met Taje's e-com-code heeft Jere de mogelijkheid om 4419 doelen op Drorah naar believen te vernietigen. Gelegenheid daartoe krijgt hij als de donker-obelisk op 2 august zijn eigenlijke functie toont. Rondom deze ontstaat een drie kilometer in diameter koepelvormige zone van absoluut duister, er stralen impulsen uit die een suggestieve, desoriënterende en een pijnlijke werking hebben. Dorn, die al sinds dagen op het plein van het raadspaleis heeft gedemonstreerd (maar wordt genegeerd), verliest door deze straling zijn leven. Jere probeert om het raadspaleis te laten ontploffen, waar de obelisk vlakbij staat, maar de impulsen van de signaal-ontsteker kunnen de donker-zone blijkbaar niet doordringen. Jere kiest een ander doel: een toren waarin zich de colonne-geodeten bevinden die pas op Drorah zijn gearriveerd. De aanslag is succesvol: de toren wordt volledig vernietigd. Jere's kameraden kunnen echter niet lang van hun succes genieten want nog op dezelfde avond materialiseren 20 gigantische objecten in  het Blauwe-stelsel. 14 daarvan zijn colonne-veren de duizenden traitanks aan boord hebben.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende