< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2351 • 1626    DE GEVALLEN MACHTIGEN


We schrijven het jaar 1345 Nieuwe Galactische Tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4932 oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een gigantisch machtsinstrument van de chaotarchen. De uit de galaxie gewonnen 'hulpbronnen' moeten worden ingezet voor doelen die het ontstaan van een negasfeer ln de naburige galaxie Hangay zullen dienen. Een negasfeer is een broeinest van de chaos, dat normale levende wezens als absoluut levensvijandig ervaren.

Perry Rhodan en zijn metgezellen krijgen met de zogenoemde vredesvaarders een organisatie als bondgenoot, die misschien pas kort bestaat, maar toch met veel geheimen is omgeven. Tot hen behoren onder andere Alaska Saedelaere, die al vaak in kosmische gebeurtenissen verstrikt is geraakt, en Kantiran, Rhodans zoon, die het leven van een sterrenvagebond leidt.

Als het 'schreeuwende schip' SEOSAMH in het Solstelsel opduikt, krijgt de mensheid helpers die oeroud zijn - oeroud en machtig. Het gaat om zeven waterstofademers uit een ander universum, de gevallen machtigen …


De machtigen aan de kant van Terra - hoe sterk helt de balans daardoor over ten nadele van de terminale colonne TRAITOR?

De toekomst zal dit uitwijzen. Nog vermoedt TRAITOR niet welk bondgenootschap er zojuist werd gesmeed. In plaats daarvan volgt de terminale colonne nog steeds haar plan, dat - zoals nu bekend is - in een groot doel zal uitmonden.

Welke gebeurtenissen er onder andere op de Akonen afkomen, beschrijft de volgende PERRY RHODAN-aflevering met als titel: greep naar Drorah. Hij werd geschreven door Hans Kneifel, die precies 2000 nummers geleden zijn eerste Perry Rhodan aflevering schreef. Deze verscheen onder de titel 'De planeet van de doodse stilte' in het jaar 1968.


Oorspronkelijke titel: Die gefallenen Mächtigen

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Plantekening (Duits exclusief): de terminale colonne TRAITOR: skapalm-bark LUCRIFIR door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ze stammen uit een vreemde kosmos – en zweren de chaosmachten wraak.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel, Eud'y-Asor-Jaroso o.a. – 7 juni tot 23 juli 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De onsterfelijke ervaart gebeurtenissen uit een lang vervlogen verleden. Nuskoginus - De Machtige lijdt aan een diepe vermoeidheid. Aquinas - De onfeilbare ontvangt zijn gasten aan boord. Srivonne - Een afgezand meldt zich vanuit de duisternis en neemt beslissingen. Inkendyare - De gouverneur moet achterblijven en ontwikkelt nieuwe eerzucht. Condeziz en Enkarzis - De raadgevers kennen, waken en voldoen aan de persoonlijke behoeften van hun meesters.Aquinas stelt Perry Rhodan de geschiedenis van de zeven machtigen in het vooruitzicht, maar de resident moet eerst zijn geduld oefenen want de machtigen moeten zich eerst aan de nieuwe strangeness van het standaard universum aanpassen. Zo duurt het zeven kwellende weken tot op 23 juli 1345 NGTZ eindelijk de langverwacht oproep komt uit de aanzienlijk beschadigde SEOSAMH. In deze zeven weken worden meer TANKSTATIONS in gebruik genomen. Nu zijn er al 345 over het hele Sol-stelsel verdeeld.

Perry Rhodan die samen met Gucky, Mondra Diamond en zijn adjudanten naar SEOSAMH vliegt, die ter hoogte van de Mercurius-baan staat, hoort nu het verhaal van Nuskoginus over de geschiedenis van de zeven machtigen uit het universum Eud'y-Asor-Jaroso.

60 Miljoen jaar geleden: acht gouverneurs leiden het lot over hun thuis-galaxie Eudoccia. De acht van het volk der Gyshanianen willen vrede in hun sterreneiland. Daarbij is het waterstof ademende volk al ver gevorderd, alleen enige zuurstof-ademers zorgen voor problemen. Als de acht net met hun debatten op de burcht Oquaach bezig zijn, die elke acht jaar worden gehouden, komt er beweging in de zwarte vlek, die ook als Dom Oquaach wordt aangeduid. Deze vreemde onregelmatigheid, die sinds onheuglijke millennia boven de thuiswereld van de Gyshanianen cirkelt en omgeven is door legendes en profetieën, opent zich. Er komt een kobaltblauwe cilinder uit van 200 m lengte en 50 m diameter. Dit schip komt uit een object van 1126 km diameter en vliegt naar de burcht van de gouverneurs. Plotseling verschijnt er een humanoide robot gestalte in de burcht die zich introduceert als Srivonne, een afgezant van de Kosmocraten. Hij verkondigt dat zeven van de aanwezige gouverneurs tot machtigen worden benoemd. Alleen in de achtste aanwezige, Inkendyare, tonen de hogere machten geen vertrouwen. Zij wordt afgewezen.

Zo verlaten de zeven de burcht en vertrekken met Srivonne, die de afstandloze-stap beheerst, in de zwarte vlek. Daar wordt ieder van hen gewijd en ontvangen ze een BRONDRAGER. Dit blijkt een spiegelbeeld te zijn van het object in de zwarte vlek en bestaat uit gekristalliseerde psi-materie. Hiermee verspreiden ze tienduizenden jaren lang het leven in hun universum. Maar alle zeven lijden aan een schuldgevoel met betrekking tot Inkendyare. Daarom keren ze steeds weer opnieuw terug naar hun thuis en ondersteunen hun voormalige metgezellin, door haar toegang te verlenen tot een fysiotron om zo haar leven te verlengen. Maar op een dag klinkt opnieuw de ROEP en ontmoeten ze elkaar op de VLAKTE. Daar worden ze terechtgewezen door Aquinas de onfeilbare, een robot van de Kosmocraten die de opdrachten uitdeelt. Hij verbiedt verdere fysiotron-acties. Aangeslagen vertrekken de zeven. Vooral bij Nuskoginus komt deze beslissing hard aan want Inkendyare is de moeder van zijn vele kinderen en oma van zijn talloze kleinkinderen.

Maar Inkendyare is niet zo hard getroffen want zij bezoek heeft gekregen van Condeziz, een zuurstof-ademer. Deze is in opdracht van KOLTOROCS onderweg en belooft haar het eeuwige leven. Als tegenprestatie moet ze een ontmoeting met de machtigen organiseren wanneer deze opnieuw naar Farner Aly terugkeren. Bovendien zal Eudoccia een gigantische scheepsbouw-galaxie moeten worden. Hier zullen Traitanks in gigantische hoeveelheden worden gemaakt. Inkendyare bespeurt ook een zekere hypnotische beïnvloeding door het wezen, dat zich een heraut noemt, maar ze hangt te zeer aan het leven om het aanbod af te slaan. En ook de zeven machtigen komen onder invloed van de herauten te staan, die ze zelfs meenemen aan boord hun BRONDRAGERS. Zo zaaien en bevorderen ze het leven, zoals dat van de Morgotha Aldaer. Op een gegeven moment komt de waarheid aan het licht en Srivonne ontbiedt ze allemaal op de VLAKTE. Daar spreekt hij zijn oordeel uit. Ze worden met een eindeloze kwelling gestraft. Ook Aquinas die van nu af aan de zeven moet dienen, als straf.

In de volgende 60 miljoen jaar tot aan het heden (1345 NGZ): met de SEOSAMH, waarop ze hun verdere 'leven' moeten doorbrengen, kunnen ze desondanks toch het multiversum doorkruisen. Zo achtervolgen ze meer dan zestig miljoen jaar lang de terminale colonne TRAITOR op een afstand en komen ze meer over deze te weten. Door een donker-onderzoeker worden ze in januari 1345 NGT opmerkzaam gemaakt op Terra en Perry Rhodan. De onderzoeker laat ook weten dat er binnen de groep van de donker-onderzoekers een afsplitsing is die verzet tegen TRAITOR wil uitoefenen.

Hiermee eindigt het bericht over het verleden.

Nadat Rhodan zijn doelen aan hen heeft verteld, onthullen de machtigen hem het plan van de colonne voor de Melkweg en de andere hulpbronnen-galaxies. Deze zullen als hulpbron dienen voor de bouw en het bemannen van een chaotender. Deze chaotender, VULTAPHER, zal de bewaking en de bescherming uitvoeren van de ontstane negasfeer in Hangay, want voor deze bescherming is TRAITOR niet machtig genoeg als de Kosmocraten ooit hun ware krachten tonen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende