< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2348 • 1623    QUARTER PHILLIP’S HUNKERING


We schrijven het jaar 1345 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 4932 van de oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een machtsmiddel van de chaotarchen. De uit de galaxie gewonnen 'hulpbronnen' moeten worden gebruikt voor de negasfeer in wording in de buurgalaxie Hangay. Een negasfeer is een ruimte die normale wezens als absoluut levensvijandig ervaren en die een broedplaats van de chaos is.

Perry Rhodan en zijn metgezellen krijgen met de zogenaamde vredesvaarders een organisatie als bondgenoot die relatief kort bestaat, maar toch door vele geheimen omgeven is. Onder andere Alaska Saedelaere, die al vaak in kosmische gebeurtenissen verwikkeld was, hoort erbij. En ook Kantiran, Rhodans zoon die nog geen thuis heeft gevonden en voor een leven als sterrenvagebond heeft gekozen.

Tot nu toe zijn de vredesvaarders nog geen grote hulp - en toch zou die hulp hard nodig zijn. De terminale colonne intensiveert de belegering van het Solstelsel. De mensen nemen hun toevlucht tot een nieuwe list. Dat blijkt uit Ouarter Phillip's hunkering ...


Weer lijken de Terranen een manier te hebben gevonden om het onafwendbaar lijkende noodlot af te wenden. Maar natuurlijk zal het allemaal niet eenvoudig zijn, zoals uit de laatste gebeurtenissen blijkt. Wat in het Sol-stelsel daar bovenuit gebeurt, staat in de volgende aflevering van Hubert Haensel beschreven.


Oorspronkelijke titel: Quarter Phillips Sehnsucht

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Django Mathijsen


De zwart/wit afbeelding van de omslag bevat een typefout: PHILIPS met één 'L' i.p.v. dubbel 'L'.Samenvatting: de levensopdracht van een Terraan – in dienst voor Terra.


Locatie en tijdsruimte: Terrania, Sol-stelsel – 10 februari tot 8 april 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Quarter Phillip - De technicus erkent dat ieder mens belangrijk is. Perry Rhodan - De Terraan roept de mensen op om moed en vertrouwen te tonen. Homer G. Adams - Het Financieele genie spreekt de mensheid toe. Yorg Alnas - De oude Terraan treurt om de verloren dochter. Güryliihitz - De Blue heeft een heel bijzondere relatie met Terra.Op 10 februari 1345 NGT loopt op Terra de finale van het solaire voetbalkampioenschap.  Tegelijkertijd knokken Quarter Phillip en zijn collega's met de techniek op de LORETTA-tender 22. De zon-aftappers zijn niet juist ingesteld en putten het salkriet gevaarlijk snel uit, zodat een spontane deflagratie dreigt. Tot overmaat van ramp begint dan ook nog de aanval van het chaos-eskader, maar met heldhaftige inzet blijft tender 22 in bedrijf, daarbij loopt Phillip echter een zware blessure op en krijgt hij onmiddellijk thuisverlof. Ondertussen ontvangt Perry Rhodan de mededeling dat de Microtom-jagers op korte termijn ingezet kunnen worden.

Nadat de storm van de chaos opnieuw is afgeslagen roept de Nucleus op tot een crisisconferentie. Daar stelt het verbond van de voormalige monochroom-mutanten vast dat het zo niet verder kan, de voortdurende aanvallen verzwakken het energiewezen en verhinderen diens groei. Maar de Nucleus zegt dat er ook een goed bericht is – gedurende de finale kwam het overal op de Aarde en in het hele stelsel tot een latente psi-energie uitstoot, vooral in het gebied rond Terrania. Het superwezen stelt duidelijk dat deze positieve energie van de vierende mensen onbewust werd afgegeven. Vervolgens gaat er een experiment plaatsvinden – in het Magellaan-stadion.

Quarter Phillip, die net op Aarde is aangekomen raakt bij toeval betrokken in het project en ontmoet de Blue Güryliihitz evenals de oude Terraan Yorg Alnas. Deze tiert erg op 'die daar boven' uit verdriet om zijn verongelukte dochter, maar desondanks neemt hij aan het experiment deel, dat een groot succes moet worden. Homer G. Adams verklaart dat een klein deel van de Nucleus zal langskomen om de vrijwilligers in een milde hypno-trance te plaatsen, die een mooi visioen zal geven, waarbij de ontstane energie voor de Nucleus wordt opgeslagen. De test verloopt uitstekend waarmee men zelfs een volgende aanval van de colonne kan afslaan. Dit wordt mogelijk gemaakt door een 'collector-korrel', een afsplitsing van de Nucleus die in het stadion verschijnt en de bezoekers in een soort hypno-trance plaatst. Dit zal ongevaarlijk voor de vrijwilligers zijn. Het wekt de verlangens op van de aanwezigen maar de inzet zal ook uitputten, maar de vrijwilligers zijn allemaal enthousiast en stellen zich opnieuw ter beschikking als de volgende test wordt aangekondigd.

Voordat deze kan plaatsvinden komt er echter weer een aanval van het chaos-eskader. In een schuilbunker ontmoet Quarter Phillips een wetenschapper die een zenuwinzinking krijgt en voor ESCHER waarschuwt. ESCHER is gevaarlijk en moet worden uitgeschakeld. Phillip ziet hoe de man door medo-robots wordt verdooft en na het signaal 'alles veilig' wordt weggebracht.

De experimenten in het Magellaan-stadion gaan verder en de pers lanceert voor deze soort van psi-energieafgifte het begrip TANKSTATION, wat al snel overal wordt overgenomen.

Ook de aanvallen van de chaostroepen gaan verder en bij één van de aanvallen van het chaos-eskader registreert men op de PRAETORIA een vreemd fenomeen in de buurt van Jupiter. Wetenschappers betitelen het als 'hyper-perforatie' – een soort wormgat door de ruimtetijd die in het gunstigste geval voor een doorgang naar buiten kan worden benut. Aan de 'andere' kant zijn twee zonnen te zien.

Aan de andere kant van het TERRANOVA-scherm krijgt vice-kapitein Zarmaur nieuwe ondersteuning van de Koryphen, een colonne-volk dat bijna op het punt van uitsterven staat. Deze octopusachtige wezens bezitten buitengewone wetenschappelijke vaardigheden. Hun kennis overstijgt dat van de Ganschkaren. Zo doen de Koryphen dan ook na enkele weken een opmerkelijke ontdekking: in sommige gebieden is het mogelijk om het scherm zo te verzwakken dat daar kleinere objecten doorheen kunnen; deze objecten worden bij deze niet ongevaarlijke doorbraak echter sterk belast, zowel mentaal als technisch. De eerste poging wordt door een sterke hyperstorm, die een week lang aanhoud, verhinderd, maar dan begint de actie voor 400 micro-beesten in evenzovele donker-capsules.

Op de Aarde, waar het inmiddels al midden maart 1345 NGZ is, tonen zich de eerste negatieve effecten van de TANKSTATIONS, intussen werden er nog twee andere ingericht. Ze kunnen blijkbaar zowel depressies alsook verlangens opwekken die tot een verslaving kan leiden omdat de hersenen reacties ontwikkelen de normaal gesproken alleen met een inname van LSD kan worden veroorzaakt. Ook Quarter Phillip is er gevoelig voor, maar een gesprek met een psychologe van de Psychologische TANKSTATION-Bescherming (PTB) wordt door een nieuwe aanval van de chaos onderbroken, voordat hij kan worden uitgesloten van deelname. En zo geeft hij zich opnieuw over aan zijn verslavende verlangens en vervluchtigd zijn geest. Phillip merkt dit, maar daar waar hij terecht komt – hij ziet twee zonnen – is alles voor hem prachtig en mooi.

Bij deze aanval vindt de doorbraak plaats van 296 van de 400 donker-capsules, volgens de berichten van de Koryphen Zarmaur.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende