< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2347 • 1622    HET HETE LEGIOEN


We schrijven het jaar 1345 Nieuwe Galactische tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4932 oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een machtsinstrument van de chaotarchen. De uit de galaxie gewonnen 'hulpbronnen' moeten worden ingezet voor doelen die het ontstaan van een negasfeer in de naburige galaxie Hangay zullen dienen. Een negasfeer is een ruimte die absoluut levensvijandig is voor normale levende wezens, en een broeinest van de chaos.

Perry Rhodan en zijn metgezellen krijgen met de zogenoemde vredesvaarders een organisatie als bondgenoot, die pas kort bestaat, maar toch al met veel geheimen is omgeven. Tot hen behoren onder andere Alaska Saedelaere, die al vaak een rol in kosmische gebeurtenissen heeft gespeeld, en Kantiran, Rhodans zoon, die nog geen vaderland heeft gevonden en voor het leven van een sterrenvagebond gekozen heeft.

Beiden echter strijden met al hun kracht voor de vrijheid en tegen TRAITOR, hoewel veel andere vredesvaarders nog twijfelen en aarzelen. Om effectief te kunnen strijden, moeten de vredesvaarders het met elkaar eens zijn - een belangrijk hulpmiddel is het hete legioen ...


De beslissing bij de vredesvaarders is gevallen, in ieder geval voorlopig. Kantiran Rhodan heeft zijn doel bereikt. Nu gaat het erom uit de anarchistische organisatie een slagkrachtige groep te vormen. Met de volgende aflevering wisselt de plaats van handeling weer eens: het verhaal gaat verder op Terra, waar de terminale colonne een hernieuwde poging onderneemt om het solstelsel te veroveren. Meer daarover schrijft Hubert Haensel in de komende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die Heiße Legion

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): Terraanse slagschip van de APOLLO-klasse KANDAHAR door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: Cosmuel Kain komt van de Aarde – maar als Cyno vormt ze een probleem.


Locatie en tijdsruimte: Rosella Rosado – 22 januari tot 11 mei 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Alaska Saedelaere - De activeerderdrager zet opnieuw de mysterieuze vector-helm op. Kantiran - De sterrenvagebond zoekt de confrontatie met de patronaat en het hete legioen. Chyndor - De vredesvaarder blijft zijn oude vriend trouw. Borgin Sondyselene - De patroon van de vredesvaarders moet eindelijk handelen. Cosmuel Kain - Een Cyno verdwijnt spoorloos.Na de gebeurtenissen in Qoor is de ONDERZOEKER onderweg naar Altasinth met als doel het Rosella-Rosado-stelsel voor de algehele vergadering van de vredesvaarders. Maar aan boord heersen meningsverschillen. Kantiran wil dat Chyndor de leidersrol van de AGN op zich neemt, maar deze toont geen interesse en trekt zich, na enige verhitte woordenwisselingen, terug in zijn cabine. Op Alaska Saedelaere oefent de impulsieve Kantiran ook invloed uit, al is het in principe alleen zijn mening. Daar de vlucht enige maanden duurt, wendt Perry Rhodan's zoon zich tot de vierde passagier van de ONDERZOEKER, de Cyno Cosmuel Kain. Hij wil haar als nieuweling aanmelden bij het geheime genootschap. Op weg naar het centrale-stelsel van de vredesvaarders studeert de vrouw fanatiek op het Thonisch, één van de basisvereisten ter toetreding als vredesvaarder. Kantiran vertelt haar over het hete legioen en hij wordt ook verlieft op de Cyno; natuurlijk geeft hij dit niet toe, en ook zij schijnt niet afkerig van hem te zijn. Maar gedurende de reis gebeurd er verder niets.

Dan is het stelsel bereikt, en gebeurd het ondenkbare: het hete legioen wendt zich met volle focus op Cosmuel Kain, en ze verdwijnt. Is ze een vijand van het geheime genootschap? Kantiran kan het niet bevatten. Op Fumato aangekomen neemt hij direct contact op met het orakel en doet aangifte van een moord! Maar de centrale computer wimpelt hem af. Inmiddels is het 3 mei 1345 NGT, en ook een gesprek met Polm Ombar heeft geen succes. Bovendien staat de algehele vergadering voor de deur.

Kantiran wil Alaska's vector-helm lenen om daarmee het hete legioen te volgen. Dit voorstel verwerpt de markerdrager, maar hij doet een voorstel om Kantiran zelf te begeleiden. Met de ONDERZOEKER verlaten ze het stelsel, om vervolgens direct weer terug te keren. Het lukt Alaska daarna ook werkelijk om het spoor van het legioen te volgen. Dat leidt naar de Capelle-maan, wat een taboe-zone is.

Dan begint de algehele vergadering. De voorstanders van de AGN zijn talrijk, en als Kantiran zijn rede beëindigt en de vredesvaarders niets ontziend de ogen heeft geopend, komt het tot aanhoudende tumultueuze scènes. Die pas eindigen als Borgin Sondyselene, de patroon, optreedt en aan alles een duidelijk einde maakt, doordat hij alle vredesvaarders, die het credo en de eed van de bond willen afzweren, voorstelt om de bond te verlaten. Zo eindigt de eerste vergaderdag.

Ondertussen komt Kantiran te weten dat een initiëring tot een nieuwe vredesvaarders staat te gebeuren en hij benut deze gelegenheid om naar Capelle-maan te gaan. Daar volgen Alaska en Kantiran opnieuw het legioen, die op iedere initiëring-ceremonie komt, en vinden ze de verblijfplaats van het legioen. Op Ospera ontdekken ze een neergestort ruimteschip, het is de YRKADA, gebouwd van een vergelijkbaar materiaal waaruit ook de OREON-capsules bestaan, maar dan veel groter. Het schip, dat nu onder puin begraven is, stortte 2500 jaar geleden zwaar beschadigd neer. Het slagschip uit de rijen van het LICHT VAN AHN werd bijna vernietigd bij de strijd tegen de negasfeer van de Heer der Elementen. Dit verhaal horen beide van het hete legioen zelf, die zich in het schip toont in een goudkleurige projectie met de gestalte van Cosmuel Kain. Ooit was het hete legioen de bemanning van de YRKADA, en na te zijn neergestort veranderden ze in het hete legioen en verloren daarbij een groot deel van hun herinneringen. Door het contact met de Cyno keerden vele herinneringen weer terug omdat de bemanningsleden ooit uit Cyno's bestonden. Nu wil het hete legioen Cosmuel Kain niet meer uit hun midden laten vertrekken, maar Kantiran legt de situatie en de noodzakelijke behoefden verder uit, waarbij het hete legioen hun diensten voor de vredesvaarders blijven uitvoeren en dat Cosmuel Kain toch weer vrij gegeven moet worden. Voordat het hete legioen daarop ingaat wil ze eerst meer informatie vergaren. Kantiran en Alaska moeten wachten, maar inmiddels breekt 4 mei aan, de tweede vergaderdag.

Chyndor twijfelt, omdat hij zijn vrienden niet de waarheid heeft gezegd – niet kon zeggen. Hij vertrekt via een overbrenger naar de verboden maan waarop de Enthonen en de Varia zich hebben terug getrokken. Daar begeeft hij zich, zeer bewust van zijn verbod-overschrijdingen, naar de patroon en legt hem niets ontziend en open uit dat hij en de revisor aan de kant van het AGN staan. De tijd voor de Enthonen is aangebroken om de scepter neer te leggen; de negasfeer bedreigt allen, ook diegene die op de achtergrond willen blijven. Dan erkent de oeroude Enthoon de tekenen des tijds. De volgende dag, voordat Chyndor zich openlijk aan de kant van de grootste gemeenschap zal plaatsen, heropent in plaats van Chyndor de patroon de vergadering en treedt hij af. Het is tijd voor vernieuwingen die de Enthonen niet in de weg zullen staan. Ook het hete legioen is aanwezig en ziet Kantiran's woorden bevestigd, die nog steeds met Alaska wacht op de Capelle-maan.

Onder deze omstandigheden geeft het hete legioen Cosmuel Kain weer vrij. Pas op 10 mei wordt Chyndor tot nieuwe patroon gekozen, en Kantiran wordt één van de 11 leden die garant staan. Op 11 mei start de OREON-capsule EEUWIGHEID, aan boord is Borgin Sondyselene, hij wil zijn laatste wens vervullen: hij gaat op zoek naar zijn dochter, de vrouw Samburi Yura, die hij eens heeft verloren aan de Kosmocraten. Het is een afscheid zonder terugkeer, en vele duizenden OREON-capsules doen hem uitgeleide, de voormalige patroon en oprichter van het geheime genootschap.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende