< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2345 • 1620    IN HET CLATEAUX DER TIJDEN


Op de door mensen gekoloniseerde planeten van de Melkweg schrijft men het jaar 1345 Nieuw Galactische Tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4932 oude tijdrekening. in de Melkweg heeft de 'eerste golf' ruimteschepen en -stations van de terminale colonne TRAITOR zich gevestigd.

Hierbij gaat het om één van de machtsinstrumenten van de chaotarchen die de galaxie als 'hulpbron' willen gebruiken. In de onmiddellijke galactische omgeving, in het sterreneiland Hangay, ontstaat een zogenaamde negasfeer, een voor normale stervelingen absoluut levensvijandige ruimte.

De uitzichten om zich tegen TRAITOR succesvol te weren, zijn uiterst gering: te groot is de macht, waarmee de vijanden toeslaan. Slechts enkele kleine successen lieten zich in circa één jaar van de bezetting boeken: daar is het Sol-stelsel dat zich achter het TERRANOVA-scherm verbergt, evenals het voor TRAITOR ontoegankelijke steunpunt in de Charon-sterrenwolk. De Haloeters konden succesvol vluchten, en de Arkoonse heerser Bostich bevindt zich nog met zijn vloot in vrijheid. Om verdere kennis te verkrijgen over hoe men tegen de terminale colonne actief kan worden, volgen Alaska Saedelaere en Kantiran Rhodan zowel als hun begeleiders een oeroud spoor, dat diep in het verleden voert. Hun doel ligt in het Clateaux der Tijden …


In hoeverre het bezoek van de twee vredesvaarders op de allang vergeten planeet een succes of een mislukking was, ligt in de toekomst. Hun volgende reizen voeren hen nu om te beginnen eens naar buitengalactische streken. Dat is opnieuw het thema van de volgende PERRY RHODAN-aflevering, dat zich met de toekomst van de vredesvaarders bezig houdt. Tegelijk is deze aflevering de eerste PERRY RHODAN van Christian Montillon, die tot nog toe vooral is 'opgevallen' als ATLAN-auteur.


Oorspronkelijke titel: Im Clateaux der Zeiten

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustraties intern (Duits exclusief): © Rainer Castor & Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ze vinden een legendarische wereld – en stoten op een vreemdsoortig energiewezen.


Locatie en tijdsruimte: Oaghonyr – 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Alaska Saedelaere - De drager van het Cappin-fragment ontmoet een spookachtige wervelwind. Kantiran - De jonge vredesvaarder blijkt opmerkelijk koppig te zijn. Curcaryen Varantir - De potentiaal-architect zoekt contact met een incarnatie van zijn volk. Mengo Soffix - Een Schohaake duikt in het verleden van Pharsike-Erigon en ARCHETIM.Alaska Saedelaere en Kantiran ontkomen aan het inferno op Trakarat, en ook de terugkeer – met de hulp van de Springers – naar de ONDERZOEKER lukt moeiteloos. Meteen vertrekken de vier passagiers van de OREON-capsule in de richting van Ubanquar, oftewel Gbts/2555620, zoals de huidige code aangeeft. Ze hebben de hoop dat de echte naam van twintig miljoen jaar geleden Oaghonyr luidde. Alleen Curcaryen Varantir is sceptisch, wat nou eenmaal zijn gewoonte is.

Maar het is daadwerkelijk de gezochte planeet. Vervolgens ontdekken de speurders ARCHETIM'S NEST. Daar verkennen Alaska en Varantir de omgeving, terwijl Kantiran met de Schohaaken Mengo Soffix op zoek gaan naar het Clateaux der Tijden.

Alaska en Varantir stellen al zeer snel vast dat het NEST tot in de boven-dimensioneleruimte rijkt en dat ze deze niet erg ver kunnen doordringen. Ondertussen ontdekken de beide anderen het Clateaux. Daar stoten ze op een soort windhoos, die ze als de wachter identificeren. Terwijl Alaska de opdracht krijgt om het wezen af te leiden, stelt Varantir vast dat het Clateaux niet onbeschadigd de twintig miljoen jaren heeft doorstaan. De psionische oplading van het complex steunt alleen nog op de wisselwerking van de psi-componenten met de incarnaties die het herbergt. Uiteindelijk verliezen daardoor de incarnaties de mogelijkheid om 'afgeluisterd' te worden.

Varantir ontwikkelt samen met MIRKET en Globus een aggregaat dat deze wisselwerking opheft. Hierdoor worden de incarnaties weer aanspreekbaar, maar tegelijkertijd begint een sneller verval van het Clateaux en de incarnaties. Terwijl Alaska de wachter verder afleidt, begint Mengo de incarnaties af te luisteren. Maar dit blijft zonder een werkelijk resultaat. Ook Varantir treft incarnaties aan die hij misschien kan afluisteren. Hij ontdekt drie Algorrianen, maar twee ervan laten zich niet activeren. De derde incarnatie is de potentiaal-architect Fendérlen Kószondyr. Deze ontwikkelde een bijzonder pak in opdracht van de superintelligentie ARCHETIM. Hij bereikte zijn eerste succes toen hij de zogenaamde vector-helm creëerde. De verantwoordelijke constructeur van alles was Gorgerain Varantir.

Verder komt Curcaryen niet want er gebeurd opeens van alles tegelijkertijd. De wachter heeft Alaska opgepakt en in naar vreemde dimensie overgebracht. Varantir denkt dat hij dood is, maar de maskerdrager leeft. Hij is door de wachter, die zich Alparaxxon-in-Schemering noemt, naar een continuüm tussen de hyperruimte en normaalruimte verplaatst. Voor Alparaxxon-in-Schemering dienen de incarnaties als anker in de normaalruimte, maar door de inzet van Varantir's aggregaat vervalt dit anker waardoor Alparaxxon dreigt te vergaan. Met Alaska heeft hij een bijzondere affiniteit, door diens Cappin-fragment, die ook als anker kan dienen.

Alaska, die enige tijd later weer in de normaalruimte wordt terug gezet, smeedt een plan om Alparaxxon-in-Schemering naar ARCHETIM'S NEST over te brengen, waar hij eventueel in de hogere dimensies, die tot in het thuis van de superintelligentie reiken, kan overleven.

Terwijl Alaska zich daar naar toe op weg bevindt, proberen de drie anderen zo veel als maar mogelijk is te weten te komen van de overgebleven incarnaties, maar het levert niet veel op. Ze beleven echter toch nog een verrassing: als beide 'dode' Algorrianen vervallen, blijven er twee obelisken achter die geen schaduw werpen. Dus hebben ook de Cyno's met ARCHETIM samengewerkt. Dat is wellicht een nieuw spoor.

Alaska en Alparaxxon-in-Schemering bereiken ondertussen ARCHETIM'S NEST. Daar moet Alaska echter een dimensie-barrière overschrijden om het hoger-dimensionelewezen te redden. Daarbij verdwaalt hij, maar Alparaxxon-in-Schemering revancheert zich, want achter de barrière ligt de vector-helm verborgen. Met deze lukt het Alaska om zich in deze hogere dimensie te oriënteren, en vindt hij de weg terug in de werkelijkheid. Curcaryen 'overhandigt' de maskerdrager de helm, die één van zijn voorvader miljoenen jaren geleden creëerde voor de superintelligentie.

Zo verlaten de spoorzoekers ARCHETIM'S voormalige thuis. Of de hele onderneming als succesvol kan worden beschouwd, dat zal de tijd leren.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende