< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2344 • 1619    DE REBELLEN VAN TRAKARAT


Op de planeten van de Melkweg die door de mensen worden bewoond, schrijft men het jaar 1345 Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat overeenkomt met het jaar 4932 van de oude tijdrekening. In de Melkweg heeft de 'eerste golf' ruimteschepen en -stations van de terminale colonne TRAITOR vaste voet aan de grond weten te krijgen. Hierbij gaat het om een van de machtsinstrumenten van de chaotarchen, die de galaxie als 'hulpbron' willen toevoegen. In de onmiddellijke galactische nabijheid ontstaat in het sterreneiland Hangay een zogenaamde negasfeer: een voor normale stervelingen uiterst levensvijandige ruimte.

De vooruitzichten om zich met succes tegen TRAITOR te verdedigen zijn uiterst gering: het geweld waarmee de vijanden toeslaan is te groot. Tijdens een jaar bezetting konden maar een paar kleine successen worden geboekt. Het Sol-stelsel verbergt zich achter het TERRANOVA-scherm, verder is er de basis in de voor TRAITOR ontoegankelijke Charon-sterrenwolk. De Haloeters konden met succes vluchten en ook de Arkoonse heerser Bostich ls met zijn hele vloot nog in vrijheid.

Overal elders heerst de terminale colonne. Maar lang niet iedereen legt zich daarbij neer. Dat bewijzen bijvoorbeeld de rebellen van Trakarat.


De gebeurtenissen op Trakarat laten zien met welke uiteenlopende middelen de troepen van de Chaos in de Melkweg te werk gaan en hoe moeilijk het is zich tegen hen te verweren. Zelfs de Anti's met hun geheimzinnige krachten lukt dit niet. Hoe kunnen de vredesvaarders dan iets bereiken?

Alaska en Kantiran alsmede hun begeleiders hebben hun hoop op het verleden gevestigd en zij reizen naar een wereld die al lang vergeten is. Wat ze daar aantreffen is het thema van het volgende Perry Rhodan-verhaal.


Oorspronkelijke titel: Die Rebellen von Trakarat

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustraties intern (Duits exclusief): © Rainer Castor & Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: Alaska Saedelaere bij de Anti's – en tussen de fronten.


Locatie en tijdsruimte: Terra, Trakarat – 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraanse Resident geeft opdracht voor een geheime missie die twintigmiljoen jaren oude informatie zal opbrengen. Alaska Saedelaere - De man met het masker reageert op de raad van de Nucleus. Kantiran - De jonge vredesvaarder begeeft zich naar Trakarat. Amba Vatony - Een hooggeplaatste Báalol denkt na over het noodlot van zijn volk. Kalvare - De mooie Anti waakt over de geheimen van haar heer.De Nucleus heeft zich weer hersteld en spreekt tot de op Isla Bartolomé verzamelde Terranen. Het maakt hen duidelijk dat er maar één manier is om zich van TRAITOR te ontdoen: het ontstaan van de negasfeer moet worden verhinderd of ongedaan worden gemaakt. Pas dan zal de terminale colonne de interesse verliezen in de Lokale Groep en vertrekken. Zelf weet de Nucleus niet hoe dit plan moet worden uitgevoerd. Het heeft enige tijd geleden zelfs tevergeefs navraag gedaan bij de Pangalactische Statistici. Maar er was ooit iemand die zo'n retroversie zelf heeft uitgevoerd: ARCHETIM, de dode superintelligentie, wiens lijk zich in de Zon bevindt. Mogelijkerwijs kennen enige van de incarnaties in het Clateaux der Tijden op de planeet Oaghonyr, ARCHETIM'S zetel, het antwoord. Er zijn echter twee problemen: niemand weet waar Oaghonyr zich bevindt, en de incarnaties geven hun herinneringen alleen door aan gelijksoortige wezens.

Alaska Saedelaere doet een zoekopdracht bij NATHAN, maar ook het maanbrein kent Oaghonyr's positie niet. NATHAN meent echter dat de gezochte informatie kan worden gevonden bij de Báalols, want de zogenoemde Anti's staan erom bekent dat ze sinds duizenden jaren alle mogelijke oude mythes, legenden en informatie verzamelen en archiveren. Het tweede probleem kan makkelijk worden opgelost want op Terra leven immers veel Schohaaken. Blijkbaar is het ook bekent dat zich in het Clateaux der Tijden een versteende versie bevindt van een Algorriaan – en als werkelijk iemand met zekerheid kan weten hoe men een retroversie kan uitvoeren, dan is dat een potentiaal-architect. Dus gaan Alaska Saedelaere, Kantiran en de Schohaake Mengo Soffix met de OREON-capsule eerst op weg naar het Devolter-stelsel, waar ze de oude onwelriekende hengst Curcaryen Varantir aan boord nemen. Als tegenprestatie krijgt zijn vrouw Le Anyante, die met de intussen tien kinderen uitgebreide nakomelingen achterblijft op Devolter II, toegang tot alle technische installaties van het vredesvaarder-station.

Dan verschaffen Alaska en Kantiran, met enige hyperkristallen, zich een passage op een springerschip naar Trakarat. Daar heerst een gespannen situatie want een colonne-fort is in het Aptut-stelsel gestationeerd en enige families Koda Ariel zijn op de centrale wereld van de Anti's aanwezig. Als Alaska en Kantiran arriveren wordt het Cappin-fragment van de maskerdrager plotseling tot heftige activiteit aangezet. Reden daarvoor zijn experimenten van een groep Báalols van Amba Vatony. Deze groep bezit enige met de geheimzinnige IPEV-psikolon doorweefde gewaden, die de psi-krachten van de Antis enorm versterken. Amba Vatony heeft ambitieuze plannen. Hij gelooft dat de Antis als psi-blok sterk genoeg zijn om hele eenheden van de terminale colonne over te nemen of te vernietigen. Hij wil deze dienstverlening aan alle galactische volkeren aanbieden en de Melkweg op deze wijze van de terminale colonne bevrijden. Terwijl Alaska en Kantiran de toestemming krijgen om de archieven te doorzoeken, en daarbij daadwerkelijk een aanwijzing over Oaghonyr's galactische position vinden, maken 20 Báalols zich op om de bemanning van een Traitanks onder hun mentale controle te brengen.

Aanvankelijk hebben Amba Vatony's leden daadwerkelijk succes. Het lukt hen om de Traitank te betreden en deze naar het colonne-fort te sturen. Ze willen het fort met de wapens van de Traitank vernietigen. Maar dan krijgen de Báalols zelf een psi-aanval te verduren. Mogelijkerwijs worden ze door een colonne-motivator buiten gevecht geplaatst. Het colonne-fort schiet de Traitank neer. Een tweede Traitank neemt Trakarat's wijk onder vuur nadat het andere schip was gekaapt – en juist net op die plek bevinden zich Alaska en Kantiran. Perry Rhodan's zoon ontkomt, maar Alaska schijnt door de vlammen te worden ingehaald. Tegelijkertijd vlamt zijn Cappin-fragment weer fel op. Alaska heeft de indruk alsof het van zijn gezicht wordt afgerukt …


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende