< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2341 • 1616    DE RATTEN VAN DE JERSEY CITY


In het jaar 1344 Nieuw Galactische Tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4931 oude tijdrekening - treft de werelden van de Melkweg een verandering die niemand zich heeft kunnen voorstellen: de terminale colonne TRAITOR, een gigantische ruimtevloot van de chaosmachten, grijpt naar de galaxie.

In de directe galactische omgeving ontstaat binnen afzienbare tijd in het sterreneiland Hangay een zogenaamde negasfeer, een absoluut levensvijandig gebied. De galaxie van de mensheid moet als 'hulpbron' aan deze kosmische regio worden toegevoegd.

De volkeren van de Melkweg proberen weliswaar daar tegenop te treden, maar tot nog toe zijn hun slechts enkele successen ten deel gevallen. Enkelen konden hun ruimtevloten in veiligheid brengen, maar alle belangrijke planeten worden door de colonneforten bewaakt.

Bovendien zijn zowel het inwendige van het Sol-stelsel als ook de Charon-sterrenwolk voor de terminale colonne momenteel onbereikbaar. In de omgeving van de donkere wolk van Charon komt het tot een riskante ontmoeting - het overkomt de ratten van de JERSEY CITY …


De terminale colonne zal nog steeds proberen de mogelijkheid tot terugtrekking van de mensheid en haar bondgenoten uit te schakelen. Maar wat denken de leden van de terminale colonne TRAITOR zelf over hun leiding? Meer over de 'kern' van de terminale colonne vertelt Hubert Haensel in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die Ratten der JERSEY CITY

Auteur: Frank Böhmert

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: op weg naar Charon – het verleden haalt ze in.


Locatie en tijdsruimte: Charon-Wolk – 15 maart tot 8 april 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Cleo Yelvington - De Terraanse is luitenant techniek aan boord van de JERSEY CITY en heeft haar eigen problemen. Vabian F. Baertling - De kapitein wordt op een smerige en gevaarlijke opdracht gestuurd.De Charon-Wolk is de terminale colonne een doorn in het oog. Er wordt daarom een infiltratieplan voor dit toevluchtsoord van de Melkwegvolkeren ontwikkelt. De duale vice-kapitein Krotkav kaapt in maart 1345 NGT het terraanse slagschip JERSEY CITY, veroorzaakt het uitmoorden van de gehele bemanning en gebruikt het schip om onherkenbaar de Charon-Wolk binnen te dringen. Het is hem bekent dat zich op Jonathon een onderzoeksfaciliteit bevindt van de Terranen en Arkoniden. Hij wil dit steunpunt met 120 micro-beesten en zes families Koda Ariel infiltreren. Krotkav neemt via een holo-simulatie van de JERSEY CITY kapitein contact op met een structuurdolbe en vliegt samen met deze op 7 april het structuurgewervel binnen. De Charonii worden door colonne-motivators gewillig gemaakt. De doorstoot naar Jonathon lukt op deze manier probleemloos, de Terranen hebben niets in de gaten.

Twee bemanningsleden van de JERSEY CITY zijn evenwel niet ontdekt: de Terranen Cleo Yelvington en Vabian F. Baertling waren op het tijdstip van de kaping diep in de verzorgingsschachten van het schip bezig met het bestrijden van ongedierte. Beide waren ooit door Gon-Orbhon beïnvloede Carlosch Imberlock aanhangers en hadden toentertijd een romantische relatie. Ze hoorden bij de techniek tegenstanders en leefden in een primitief huttendorp. Cleo had daar een kind ter wereld gebracht, dit was echter door ontoereikende verzorging gestorven. Vabian had alles zichzelf aangerekend en Cleo daarna in de steek gelaten, wat ze hem nog steeds kwalijk nam. Hun conflict had zich meer dan alleen storend geuit voor hun werk op het schip en er uiteindelijk toe geleid dat hen het schoonmaakwerk als disciplinaire maatregel was opgelegd in de JERSEY CITY watervoorziening installaties. Mede aan deze bizarre omstandigheid hebben ze hun leven en handelingsvrijheid te danken.

Nadat ze enigermate zijn uitgeruzied, ontwikkelen Cleo en Vabian een plan om de Krotkav's bedoelingen te dwarsbomen. Ze blokkeren de wapenbediening van het slagschip en prepareren de radioapparatuur van twee Space-Jets op zo'n manier dat ze de Terranen op Jonathon op het beslissende moment kunnen waarschuwen. Het plan lukt slechts ten dele want voordat Cleo's radiobericht volledig kan worden verzonden activeert Krotkav de veiligheidsschermen van de JERSEY CITY en snijdt zo de rest van het bericht af. Daar hij vanwege de geblokkeerde wapenbediening niet in staat is om het steunpunt op Jonathon te beschieten, stuurt hij de beide gekaapte schepen terug in het structuurgewervel. Tegelijkertijd laat hij de micro-beesten jagen op de saboteurs. Reginald Bull, die niets weet wat hij moet denken van vreemde manoeuvres van de schepen, ziet er van af om ze neer te schieten. Cleo en Vabian moeten dus verhinderen dat Krotkav ze weer voor een tweede infiltratiepoging kan aanwenden. Terwijl de micro-beesten hen al bijna op de nek zitten, ontsteken ze in de structuurdolbe enige granaten. Beide schepen worden volledig vernietigd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende