< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2340 • 1615    THEEDRINKEN BIJ JONA’S ONDERGANG


In het jaar 1344 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4931 van de oude tijdrekening - vindt er voor de werelden van de Melkweg een verandering plaats die niemand zich had kunnen indenken. De terminale colonne TRAITOR, een reusachtige ruimtevloot van de chaosmachten, heeft het op de galaxie voorzien.

In de onmiddellijke galactische nabijheid van de Melkweg moet in het sterreneiland Hangay een zogenaamde negasfeer ontstaan, een uiterst levensvijandige ruimte. De galaxie van de mensheid moet voor dit kosmische gebied als 'hulpbron' dienen. De volkeren van de Melkweg proberen zich daar weliswaar tegen te verzetten, maar tot dusver met weinig succes: de Haloeters konden door hun vlucht aan de greep van TRAITOR ontkomen, net als de Arkoonse heerser Bostich.

Bovendien zijn zowel het hart van het Solstelsel als de Charon- sterrenhoop op het ogenblik onbereikbaar voor de terminale colonne. In de Charon-Wolk gaat menigeen theedrinken bij Jona’s Ondergang ...


Voorzichtig optimisme steekt in de Charon-Wolk de kop op, dat het binnen niet al te lange tijd zal lukken een effectief wapen tegen de traitanks te ontwikkelen en met succes te gebruiken. Maar men weet: het is een wedloop tegen de tijd. Na elke bevoorradingsgolf van TRAITOR zal het moeilijker worden de verdediging op te bouwen.

Dat de terminale colonne van haar kant niet stil zit, is in de volgende PERRY RHODAN-aflevering te lezen.


Oorspronkelijke titel: Zum Tee bei Jonas Untergang

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: VRITRAS en irissen – een wetenschapper op zoektocht.


Locatie en tijdsruimte: Jonathon, Photon-City, LEIF ERIKSSON II – 14 februari tot 7 april 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Delmar Shettle - In het gevecht tegen TRAITOR houdt de hyperfysicus zich ook bezig met irissen. Radek Beibel - De voormalige veiligheidschef van de Whistler Company zoekt een misdadiger. Aktakul da Urengoll - De chef-wetenschapper van het Kristalimperium krijgt als projectleider van Jonathon groot respect. Reginald Bull - De onsterfelijke waagt een riskante poging.In de Charon-Wolk is het 14 februari 1345 NGT, het steunpunt Jonathon is intussen al flink uitgebouw en groeit nog steeds verder. Daar leeft de hyperfysicus Delmar Shettle die een gebrek aan zelfvertrouwen heeft – hij werkt met zijn team aan een onderzoek van het VRITRA-geschut, een ontwikkeling van Aktakul da Urengoll, de Ka'Marentis van het Kristalimperium, die de leiding heeft over het steunpunt.

Jonathon is een nogal stormachtige wereld met een zwaartekracht van 1,2G. Daar dient een gedemonteerde LVT-BOX als 'hoofdstad' genaamd Photon-city. Hiertoe werd het gebied in vier valleien bebouwd en bevolkt. In totaal leven er al 400.000 Galactici op Jonathon, en het worden er steeds meer. De LVT en het Charon-korps zijn onvermoeibaar in actie om mens en machines in de Charon-Wolk over te brengen. Sinds midden september zijn meer als 200 slagschepen, 50 superslagschepen, 40 LVT-BOXEN en meerdere tender- en transporteenheden met de bijzondere vaardigheid van de Charonii in de voor TRAITOR relatief veilige Wolk ondergebracht. En ook Reginald Bull is aanwezig met de LEIF ERIKSSON II.

Op 17 februari 1345 NGT lukt het met het team rond Shettle om in een simulatie een Traitank te vernietigen met de inzet van een gemodificeerd VRITRA-geschut en de gebalde kracht van de transformkanonnen van tien ONTDEKKERS. Aktakul laat op grond van deze theoretische uitkomst Bull, die in de buurt vliegt, naar Jonathon roepen, en deze beslist dat het tot nu toe alleen in bio-positron simulator aanwezige geschut daadwerkelijk in de LEIF ERIKSSON II moet worden ingebouwd.

Op Jonathon is ook Radek Beibel onderweg. De voormalige veiligheidschef van de Whistler-company is nog steeds bezig om een agent op te sporen, wat hem zijn Whistler-baan heeft gekost. Daarbij heeft Beibel zelfs de zegen van Perry Rhodan zelf, en hij buit dat ook uit om de agent te betrappen. Deze heeft hij van Olympus tot aan Jonathon achtervolgt. Het is een cyberneticus uit Shettle's team.

In april is het VRITRA-geschut gemonteerd, en Bully heeft een plan voor een echte test waarvoor ook Shettle op het vlaggenschip van de LVT aanwezig moet zijn als de specialist. Shettle, die hoogtevrees heeft, is niet echt enthousiast, maar hij heeft geen keus. Volledig onwel wordt hij als het hem duidelijk wordt dat Bully de test op een echt vijandelijk object wil uitvoeren want hij wil met een gefingeerde noodoproep van een kruiser een Traitank lokken en dan met de LEIF ERIKSSON II en een vloot van ONTDEKKERS aanvallen.

Als het zo ver is en de vloot de rand van de Wolk heeft bereikt, komt alles in een stroomversnelling, want de AUBERG, een naderend schip, verzendt een noodoproep. Bully schakelt onmiddellijk om want de gefingeerde noodoproep is nu een echte geworden, het vooropgezette plan zelf verandert daardoor niet.

Zoals verwacht duikt er een Traitank op en het lukt, onder verlies van vier ONTDEKKERS, om deze daadwerkelijk te vernietigen. Shettle verandert daarbij in een held want pas door zijn modificaties lukt de doorbraak van de fractale elevatie-stolp.

En ook Beibel lukt het om de agent te ontmaskeren, het is een Akoon. Maar deze heeft de tekenen des tijd erkent en hij werkt niet meer voor het Energiecommando, maar voor alle Galactici, want één ding is duidelijk: alleen gemeenschappelijk kan de gezamenlijke vijand in TRAITOR'S gestalte worden verslagen.

Terug op Jonathon, durft Shettle, die na deze actie meer zelfvertrouwen heeft gekregen, om zijn geliefde uit de zweeftrein aan te spreken en haar uit te nodigen om ‘thee te drinken bij Jona’s Ondergang'.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende