< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2339 • 1614    EEN HALF MENS


Op de planeten van de Melkweg staat in het jaar 1344 Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat overeenkomt met het jaar 4931 van de oude tijdrekening - een verandering op uitbreken, die niemand zich had kunnen indenken: de terminale colonne TRAITOR, een reusachtige ruimtevloot van de chaosmachten, doet een greep naar de galaxie.

In de directe galactische omgeving van de Melkweg zal in de toekomst in het sterreneiland Hangay een zogenaamde negasfeer ontstaan, een uiterst levensvijandige ruimte. De galaxie van de mensheid moet aan dit kosmische gebied als 'hulpbron' toegevoegd worden.

Als de colonne een zogenaamde ROEPER bouwt, waagt Roi Danton alias Michael Rhodan met een USO-team een verkenningscommando. De agenten komen erachter, dat de 'progressiehandhaver' Antakur van Bitvelt naar de Melkweg geroepen zal worden.

Op de vlucht uit de ROEPER worden ze door de terminale colonne opgepakt. Ze hebben nog geen idee, wat hun te wachten staat - hoewel menigeen zich al voelt als een half mens ...


De dood van het macromonster was zonder twijfel een bijzondere tragedie - en hoe het met Roi Danton verdergaat, zal zeker nog een spannend thema zijn. In de aflevering van volgende week verlaten we de skapalm-bark om de blik weer te wenden naar de Charon-sterrennevel, waarin de LVT een onderzoeksbasis wil bouwen. Maar dat blijkt bepaald niet makkelijk te zijn. Over de gebeurtenissen op Jonathan meldt de auteur Uwe Anton meer in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Ein halber Mensch

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): personenzwever Capella G3 door Mark Fleck

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: gedeporteerd in een skapalm-bark – Terranen beleven de hel.


Locatie en tijdsruimte: TRAIGOT 0313, TRAICOON 0099, skapalm-Bark LUCRIFIR – februari 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Roi Danton - De onsterfelijke wordt naar een skapalm-Bark gebracht. Zerberoff - De duale kapitein is blij met een onverwachte buit. Jenice Araberg, Novescu Mondu en Tobi Sullivan - De drie USO-specialisten komen meer te weten over hun nut voor de terminale colonne. Imarit Enkaraqon - De colonne-anatoom krijgt een speciale opdracht van de duale kapitein. Untar Gabu - Een vreemde vriend helpt bij grote nood.Op 24 februari 1345 NGT vervult de ROEPER zijn doel: een gigantisch, in eerste instantie nog niet herkenbaar object, duikt op in zijn buurt. De ROEPER zelf schijnt bij dit proces zwaar beschadigt te zijn geraakt en drijft nu af naar de zon in wiens omloopbaan hij werd gebouwd.

Roi Danton en zijn drie USO-specialisten worden ondertussen voorgeleid bij Zerberoff en de terminale-heraut. Roi Danton zal een bijzondere bestemming krijgen en men transporteert hem naar de skapalm-bark LUCRIFIR. Zijn drie metgezellen hebben voor de terminale colonne geen verder nut en worden geëxecuteerd.

Op de skapalm-bark experimenteren de colonne-anatomen met de gen-technische en chirurgische veranderingen op allerlei levende wezens die ze te pakken kunnen kunnen krijgen. De producten van hun gewetenloze werk beschouwen ze als kunstwerken, maar vele experimenten mislukken en leiden tot monsterlijke creaties. Ook de micro-beesten werden in de skapalm-barken gekweekt, maar de meest buitengewone scheppingen van de colonne-anatomen zijn de duale wezens, zoals Zerberoff er één is. Ook Roi Danton zal tot zo’n onnatuurlijk creatuur worden veranderd. Yrendir, een Mor'Daer-kalbaron, zal zijn 'andere helft' worden.

Gedurende de voorbereidende onderzoeken ontmoeten Roi Danton en Yrendir elkaar. Ze kunnen elkaar meteen niet uitstaan. Als de Terraan begrijpt wat de colonne-anatomen met hem van plan zijn denkt hij na over zelfmoord, want het schijnt onmogelijk te zijn om te ontsnappen. Blijkbaar hebben de colonne-anatomen de werking van de cellenactiveerder echter onderschat. Roi ontwaakt eerder als gepland uit een narcose en kan zichzelf bevrijden. Het lukt hem zelfs om twee wachters te overweldigen en met de energiemagazijnen van hun wapens een explosie te veroorzaken die zijn ontsnapping enige tijd lang verhuld. Danton vlucht door de skapalm-bark en krijgt onverwachte hulp van Untar Gabu, een wezen dat lijkt op een wat grotere Haloeter, maar die niet in staat is om zijn lichaamstructuur te verharden. Blijkbaar hebben de colonne-anatomen geprobeerd om 'echte' Beesten te kweken, wat hun echter niet helemaal is gelukt. Untar Gabu is een vuilnisophaler, bovendien is hij een treurig, vredelievend en zachtaardig wezen. Hij verbergt Danton in zijn primitieve onderkomen en wil hem zelfs helpen om uit de bark te kunnen ontsnappen.

Ondertussen laat Imarit Enkaraqon, hoofd van de colonne-anatomen, Danton opsporen door een groep micro-beesten. Hij staat onder tijdsdruk want Zerberoff heeft zijn komst aangekondigd: de duale kapitein wil het ontstaan van een nieuw duaal wezen persoonlijk controleren. Untar Gabu weet de hand te leggen op een oud Mor'Daer-ruimtepak voor Danton. Hij wil de Terraan met een grote vuilniscapsule, die niemand controleert, in het heelal wegschieten. Als Danton hem over de Haloeters vertelt, verzoekt hij om hem te mogen begeleiden. Danton gaat akkoord, maar hun vluchtpoging wordt abrupt door een aanval van de micro-beesten gestopt, waarbij Untar Gabu aan levende lijve wordt verscheurd. Danton wordt opnieuw gevangen genomen en meteen voor de operatie weggevoerd. Niets kan hem nu nog van zijn noodlot redden om uit elkaar te worden gesneden om met een andere wezen te worden samengevoegd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende