RUFER – februari 1345 NGT (4932 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

2300 - 2399


34e cyclus:

TERRANOVA


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


2338 • 1613    IN DE BAN VAN DE ROEPER


Hoofdpersonen: Roi Danton - De cellenactiveerderdrager ontdekt het geheim van de ROEPER. Malikadi - De duale vice-kapitein droomt een toekomstdroom. Tobi Sullivan - De jonge USO-specialist wacht zijn grote kans af bij de actie. Jenice Araberg en Novescu Mondu - Twee USO-specialisten nemen bewust deel aan een levensgevaarlijke actie.


In het jaar 1344 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 4931 van de oude tijdrekening - breekt in de werelden van de Melkweg een verandering aan die niemand zich had kunnen voorstellen. De terminale colonne TRAITOR, een gigantische ruimtevloot van de Chaosmachten, grijpt naar de galaxie.

In de onmiddellijke omgeving van de Melkweg moet in het sterreneiland Hangay een zogenaamde negasfeer ontstaan, een absoluut levensvijandelijk gebied. De galaxie van de mensheid moet naar deze kosmische regio als 'hulpbron' worden toegevoerd.

De Nucleus, een geestwezen, drukt Perry Rhodan op het hart dat Terra en het Solstelsel niet in handen van de chaosmachten mogen vallen. Het lukt inderdaad om het Sol-stelsel met behulp van het TERRANOVA-scherm te beveiligen - maar een reusachtige ruimtevloot van de terminale colonne TRAITOR belegert de Solaire planeten.

Op andere plaatsen groeien eveneens weerstandscellen. Een daarvan wordt door de USO - de United Stars Organisation - vertegenwoordigd. Hun plaatsvervangende leider Roi Danton begeeft zich met een missieteam in vijandig gebied, waar een geheimzinnig bouwwerk ontstaat. Daarbij bevinden ze zich in de ban van de ROEPER ...Samenvatting: het USO-team in actie – op de bouwplaats van de terminale colonne.


Roi Danton en zijn drie USO-specialisten dringen niet herkent door tot in het binnenste van de ROEPER. Ze deactiveren hun donker-velden, de Mor'Daer-ruimtepakken moeten als camouflage voldoen. Terwijl ze proberen uit te vinden welke functie de ROEPER heeft en hoe men deze eventueel kan vernietigen, worden ze meermaals als vreemden geïdentificeerd, kunnen echter verhinderen dat dienovereenkomstige berichten worden doorgegeven. Ze worden dus niet achtervolgd en kunnen zich ongestoord in het binnenste van de bouwplaats bewegen. Alhoewel ze bijna niets begrijpen van wat ze zien. Klaarblijkelijk wordt naast de typische verzegelde high-tech van de terminale colonne ook veel primitieve techniek toegepast, hetgeen suggereert dat de ROEPER maar een enkele keer zal worden gebruikt en daarna overbodig is. Tenslotte verkrijgen ze enige informatie. Hieruit volgt dat de ROEPER een sextadim-baken is dat een peilsignaal naar een ander universum moet sturen om een progressiehoeder met de naam Antakur van Bitvelt naar de Melkweg te leiden.

De van eerzucht en haat op Zerberoff aangetaste duale vice-kapitein Malikadi drijft de arbeiders van de ROEPER op. Hij verlangt de voltooiing van het gigantische apparaat binnen drie dagen. Deze eis kan daadwerkelijk worden gerealiseerd en de ROEPER wordt daarna zonder proefdraaien succesvol geactiveerd. Ultra-hoge hyperstraling komt vrij, strangeness-effecten ontstaan – in het binnenste en de onmiddellijke omgeving van de ROEPERS is al snel enkel leven meer mogelijk.

Op het laatste moment lukt het de vier leden van de USO om naar buiten te komen. Op dat moment bevinden zich echter geen TRAITOR eenheden in de buurt waarmee ze zich verder kunnen verwijderen. Dan verschijnt er toch nog een discusschip. Roi Danton gelooft eerst dat het een Space-Jet is van de TRAJAN, maar het is een Traitank. Roi en zijn metgezellen worden gevangen genomen. Zerberoff laat ze naar colonne-fort TRAICOON 0099 brengen.

Het geheim van de ROEPER is opgelost - maar tegen welke prijs? Het rampzalige apparaat begint zijn werk zonder dat iemand er iets tegen kon doen. Was het hun geluk of onheil om op het laatste moment gered te worden van de vernietigend sterke psi-straling? Dat kunnen Roi Danton en zijn team nog niet weten.


Oorspronkelijke titel: Im Bann des RUFERS

Auteur: Arndt Ellmer

Cover ©: Alfred L. Kelsner

Illustraties intern (Duits exclusief) ©: Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Django Mathijsen


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting ©:

Cornelis van den Ende