< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2337 • 1612    ONDER DE PROPHOZEUTEN


Over de werelden van de Melkweg komt in het jaar 1344 Nieuw Galactische Tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4931 volgens de oude tijdrekening - een verandering, zoals niemand die zich had kunnen voorstellen: de terminale colonne TRAITOR, een gigantische ruimtevloot van de chaosmachten, grijpt naar de Melkweg.

In de onmiddellijke galactische omgeving van de Melkweg zal in de toekomst in het sterreneiland Hangay een zogenaamde negasfeer ontstaan, een absoluut levensvijandige ruimte. De Melkweg van de mensachtigen zal aan deze kosmische regio als 'hulpbron' toegevoegd worden.

De Nucleus, een geestelijk wezen, bezweert Perry Rhodan dat Terra en het Sol-stelsel niet mogen toe vallen aan de machten van de chaos. Inderdaad lukt het om het Sol-stelsel met behulp van het TERRANOVA-scherm te beveiligen - een reusachtige vloot van ruimteschepen van de terminale colonne TRAITOR belegert echter toch de planeten van het Sol-stelsel.

Op andere plekken groeien eveneens verzetscellen. Eén ervan wordt vertegenwoordigd door de USO - de United Stars Organisation. Hun leiders Monkey en Roi Danton zijn bereid de chaos tegenstand te bieden. Ze begeven zich daartoe zelfs onder de Prophozeuten ...


Roi Danton en zijn manschappen lijken het moeilijkste klaar te hebben gespeeld. Doordat ze zich als Mor'Daers uitgaven, bereikten ze de geheimzinnige bouwplaats van de terminale colonne. Daarmee zijn de moeilijkheden echter nog lang niet voorbij, zoals Arndt Ellmer in de volgende Perry Rhodan-aflevering weet te vermelden.


Oorspronkelijke titel: Unter Prophozeuten

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ze worden beschouwd als hyena's van het heelal – en zijn de hoop voor Terra.


Locatie en tijdsruimte: Quinto-Center, TRAJAN, TRAICOON 0099, schatschip van de Abair-Rauke, I-RAZID – februari 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Monkey - De chef van de USO wijdt ook zijn plaatsvervanger niet in over alle plannen. Roi Danton - Perry Rhodan's zoon begint een gewaagt plan. Zerberoff - De duale kapitein krijgt bezoek van een terminale heraut en ontvangt een lang verwacht bevel. Elraum Prins Murál - De aangewezen troonopvolger van zijn onderdanen vreest weinig gevaren. Tobi Sullivan - De USO-specialist wordt na een merkwaardig criterium uitgekozen.In het hoofdkwartier van de nieuwe USO worden de buitgemaakte Traitank-brokstukken onderzocht. Daar de techniek van de Terminale Colonne volgens het 'black-box' principe is afgeschermd, kan tot nu toe geen doorbraak worden bereikt. Er worden echter vier, volledig onbeschadigde, voor Mor'Daer afgestemde ruimtepakken gevonden – en deze pakken zijn met donker-veldprojectors uitgerust. Gecamoufleerde verkenningen zijn alsnog niet mogelijk omdat iedere eenheid van de terminale colonne in staat is om een donker-veld te peilen. Nu verduidelijken zich de gebeurtenissen die in 1337 NGT bij het Antares-rif zijn gebeurd, er wordt gezien dat schepen van de Prophozeuten bezig zijn bij de bouw van een reusachtig bolvormig object, dat volgens opgevangen radioberichten als een ROEPER werd aangeduid. De Prophozeuten bezitten gelukkig niet de middelen om een donker-veld te peilen. Dus ontwikkelt Monkey het plan om vier van zijn mensen te laten infiltreren bij de Prophozeuten.

De ROEPER wordt op aanwijzing van een terminale-heraut gebouwd. Klaarblijkelijk is de progressiehoeder Antakur van Bitvelt op weg naar de Melkweg. Hij moet uit een proto-chaotisch universum komen en is op de signalen van de ROEPER aangewezen om zijn weg te kunnen vinden. Bij de bouw van dit object zijn enorme hoeveelheden hyperkristal nodig. De Prophozeuten krijgen de opdracht om een deel van deze kristallen te leveren. Een van de leveranciers is Elraum Prins Murál, die juist midden in een strijd zit om de troonopvolging. Zijn vader, huidig afgod van zijn stam (d.w.z. zijn familiestam), ligt op sterven en Elraum moet zich tegen zijn machtswellustige, intrigerende zuster verzetten. Onderweg naar de TRAIGOT-fabriek TRAIGOT 0313, waar hij de hyperkristallen moet afleveren, stuit hij op het wrak van een klein Terraans schip. Als hij het onderzoekt om alles kaal te kunnen plukken, duikt plotseling de TRAJAN op en verjaagt deze de Prophozeuten. Elraum vermoedt niet dat vier Terranen hem volgen, in de bescherming van hun donker-velden, uit het als wrak geprepareerde schip – Roi Danton en drie andere USO-specialisten reizen als verstekelingen mee met het Prophozeutenschip.

Daar worden ze getuigen hoe moordenaars zich voorbereiden om Elraum te vermoorden in opdracht van zijn zuster. De prins behoudt voorwaar de overhand, maar één van de moordenaars keert in de hangaar terug waarin Roi en zijn mensen zich hebben verstopt, en probeert om daar een bom te laten ontploffen. Roi heeft geen keus, hij moet de Prophozeut paralyseren. Dit wapengebruik blijft voor Elraum's leden niet verborgen en zo worden de mensen van de USO ontdekt. De ruimtepakken zijn echter zo omgebouwd dat de indruk wordt gewekt dat er werkelijk een Mor'Daer in zit. In de rol van zo’n hagedisachtige staat Roi de prins onomwonden te woord – hij geeft zich uit als inspecteur van de terminale colonne en beveelt uitleg over de moordpoging. Elraum laat zich intimideren en verklaart zich bereid om de vermeende Mor'Daer naar de bouwplaats te brengen waar de ROEPER ontstaat. Bovendien wordt stilzwijgen in acht genomen over het voorval aan boord van het Prophozeutenschip. Als Elraum eindelijk naar zijn stam kan terugkeren, is de oude afgod reeds dood. Elraum bestijgt de troon en confronteert zijn zuster met de beschamende moordpoging en onteert haar op deze wijze waardoor hij haar tegelijkertijd, naar de regels van zijn volk, tot een belangrijke bondgenote maakt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den EndeOrigineel schilderij Perry Rhodan 2337

Deze omslagafbeelding heeft Alfred L. Kelsner geschilderd voor Perry Rhodan 2337 – 'Unter Prophozeuten' – van Horst Hoffmann. De roman verscheen in Duitsland op 2 juni 2006.

Format: 30 x 42 cm

Geschilderd met tempera-kleuren op gegrondverfd schilderkarton.

Prijs: 700,00 EuroZEVEN DECENNIA – ZEVEN ORIGINELEN


De uit 1949 in Westfaalse Bond geboren Alfred L. Kelsner is een van de illustrators die Perry Rhodan week na week een 'gezicht' geven. De kunstenaar vierde op 24 mei 2019 zijn 70e verjaardag.


Op ons verzoek heeft Alfred Kelsner – passend voor dit jubileum – zeven afbeeldingen uit zijn reusachtige voorraad voor verkoop uitgekozen. Het verheugt ons om deze originele kunstwerken in de Perry Rhodan-online shop te kunnen aanbieden onder het motto 'zeven decennia – zeven originelen'.


Kelsner is sinds 1978 als zelfstandig grafisch kunstenaar en illustrator actief. In 1981 publiceerde hij met de legendarische Perry Rhodan chef-redacteur William Voltz het boek 'Zeitsplitter'; bij deze samenwerking liet Voltz zich door Kelsner-afbeeldingen inspireren en schreef er korte verhalen bij. Spoedig erna kwam de opdracht om de omslagafbeelding van een PR-pocketboek vorm te geven, en sinds 1996 schildert Alfred Kelsner omslagafbeeldingen voor de klassieke Perry Rhodan-serie. Daarbij komen werken voor 'Mythor', ATLAN en nog veel meer. Zijn werken zijn ontelbaar.


Tot heden is Kelsner volledig 'handwerk' gebleven: na een uitvoerige schetsfase ontstaan de schilderij in grootformaat (tot 70 centimeter hoogte) met tempera- en acrylkleuren op gegrondverfd, stabiel schilderkarton – en helemaal zonder computer. Hoogstens met gebruik van een airbrush-spuit, dat dan alleen een werkverlichting, een arbeidstijdverkorting is. Want Alfred Kelsner schildert zo goed als alles uit de vrije hand!


Zijn afbeeldingen fascineren sinds tientallen jaren. Alfred L. Kelsner is een meester in het uitbeelden van sterren en planeten, van ruimteschepen en kosmische verten; zijn afbeeldingen zetten ertoe aan om letterlijk in de oneindigheid weg te dromen naar stellaire nevels en galaxies, asteroïdengordels en maanoppervlakken.

Zijn grote originele afbeeldingen zijn sfeervol en imponerend, helaas gaat hun diepgang en schoonheid op het tijdschrift formaat wat verloren. Zoveel mooier dat enkele van deze kunstwerken nu kunnen worden gekocht.


Nederlandse vertaling © Cornelis van den Ende