< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2336 • 1611    HET WONDER VAN TERRA


In het jaar 1344 NGT - dit komt overeen met het jaar 4931 van de oude tijdrekening - heeft er voor de werelden van de Melkweg een verandering plaats die niemand zich had kunnen indenken. De terminale colonne TRAITOR, een reusachtige ruimtevloot van de chaosmachten, heeft het op de galaxie voorzien.

In de onmiddellijke galactische nabijheid van de Melkweg moet in het sterreneiland Hangay een zogenaamde negasfeer ontstaan, een uiterst levensvijandige ruimte. De galaxie van de mensheid moet voor dit kosmisch gebied als 'hulpbron' dienen. De Nucleus, een geestelijk wezen, bezweert Perry Rhodan dat Terra en het Solstelsel niet in handen van de chaosmachten mogen vallen. Inderdaad lukt het het Sol-stelsel met behulp van het TERRANOVA-scherm te beveiligen.

Maar nog altijd belegert de reusachtige ruimtevloot van de terminale colonne TRAITOR het beschermende schild rond de planeten van het zonnestelsel. En terwijl de situatie steeds hachelijker wordt, begint het wonder van Terra ...


Het 'Wonder van Terra' was tweeledig. De geest van onverzettelijkheid was niet alleen bij het voetbal tot uiting gekomen, maar ook in de verdediging tegen de terminale colonne. Maar langzaam wordt het tijd dat de bedreigde Galaxers hun verdediging serieus ter hand gaan nemen. Het gaat erom de terminale colonne verdere informatie te ontfutselen en ze rechtstreeks aan te vallen. Dat is duidelijk een taak voor de USO. Over de verdere gebeurtenissen in de bedreigde mensengalaxie vertelt Horst Hoffmann in de volgende PERRY RHODAN-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Das Wunder von Terra

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: onder de dreiging van de terminale colonne – mensen trotseren de dreigende ondergang.


Locatie en tijdsruimte: Terrania, Sol-stelsel – 4 januari tot 10 februari 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Junior Solari - In het aangezicht van de terminale colonne TRAITOR groeit de voetballer boven zichzelf uit. Catalina Tampa - Als journaliste interesseert de vrouw uit Terrania zich beroepsmatig voor voetbal. Homer G. Adams - De in de 20e eeuw geboren activeerderdrager is een fervent voetbalfan. Perry Rhodan - De Terraan verdedigt het thuis van de mensheid in een uitzichtloos voortdurend conflict.Terwijl buiten het TERRANOVA-scherm tientallen chaos-eskaders arriveren, totdat duizenden traitanks voor een grootoffensief klaar staan (daarbij komen nog talrijke Prophozeuten-schepen), gaat het leven in het Sol-stelsel gewoon verder. Tegen de zin in van de civiele bescherming afgevaardigde voor Terrania, Alma Ospital, zet de voetbalfan Homer G. Adams door dat het solaire voetbalkampioenschap zoals gepland kan plaatsvinden van 11 januari t/m 10 februari 1345 NGT. Beschermheer is Perry Rhodan persoonlijk, ofschoon de Solaire Resident op de PRAETORIA verblijft om de activiteiten van de traitanks te observeren.

Het publiek is opgewonden wanneer de eerste wedstrijden plaatsvinden. De pers maakt grote ophef over de teams en individuele spelers. Bijzonder populair is het team van de buitenbeentjes 'Luna Levitator', wiens opvallende talent de speler is met rugnummer 10: Junior Solari. De jonge man is nog onzeker en wordt daarbij ook nog door diverse blessures geplaagd (die al snel door moderne medicijnen worden verholpen), maar ook door een andere soort pijn: hij is verlieft op Catalina Tampa, een journaliste van de zender Albion 3D, waarmee zijn trainer voorlopig ieder contact verbiedt. Pas als Junior in slecht vorm raakt, laat de trainer toe dat beiden elkaar ontmoeten - deze vorm van motivatie functioneert wonderbaarlijk, Junior groeit nagenoeg boven zichzelf uit.

Luna Levitator geraakt in de halve finale. Uitgerekend tijdens het spel tegen Noordster Terrania, dat op 3 februari plaatsvindt, voeren meer dan 8000 traitanks een puntbeschieting uit op het TERRANOVA-scherm. Met ondersteuning door de Nucleus houdt het scherm stand. Daarentegen beveelt Alma Ospital de evacuatie van het stadion. De wedstrijd moet opnieuw worden gespeeld - een geluk voor Luna Levitator want Junior Solari zou anders door een blessure zijn uitgevallen. In de revanche-wedstrijd wint het elftal van de Maan en staat daarmee in de finale. Ook op de dag van de finale vindt er een grootschalige aanval plaats van TRAITOR. Meer dan 17.000 traitanks openen het vuur. Blijkbaar heeft de terminale colonne het plan om het Sol-stelsel als hulpbron te veroveren laten vallen. Zou het scherm nu onder zo’n massale beschieting instorten, dan betekent dat automatisch de vernietiging van het gehele Sol-stelsel.

Weer moet de Nucleus het TERRANOVA-scherm versterken en weer wordt de evacuatie bevolen. Ditmaal echter zijn noch de voetbalelftallen noch de toeschouwers bereid om het stadion van de Ster in Terrania te ontruimen. Zo wordt het spel ondanks de dreigende apocalyps uitgespeeld. Perry Rhodan geeft toestemming voor de uitzending van de voetbalwedstrijd op de schepen van de solaire vloot, die toch niets kunnen uitrichten als ook maar één enkele traitank de doorbraak zou lukken. Hij maakt het zelfs mogelijk dat de uitzending kan worden ontvangen op de chaos-eskaders. Luna Levitator wint het solaire voetbalkampioenschap door 2:1 tegen Asia Delhi. Het TERRANOVA-scherm houdt stand en het trommelvuur eindigt kort voor middernacht op 10 februari 1345 NGT.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende