< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2334 • 1609    IN OPDRACHT VAN DE VREDESVAARDERS


In het jaar 1344 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 4931 van de oude tijdrekening - breekt in de werelden van de Melkweg een verandering aan die niemand zich had kunnen voorstellen. De terminale colonne TRAITOR, een gigantische ruimtevloot van de chaosmachten, grijpt naar de galaxie.

In de onmiddellijke omgeving van de Melkweg moet in het sterreneiland Hangay een zogenaamde negasfeer ontstaan, een absoluut levensvijandelijk gebied. De galaxie van de mensheid moet aan deze kosmische regio als 'hulpbron' worden toegevoerd' De Nucleus, een geestwezen, drukt Perry Rhodan op het hart dat Terra en het Sol-stelsel niet in handen van de chaosmachten mogen vallen. Het lukt inderdaad voorlopig te voorkomen dat de troepen van de chaos binnendringen.

Niemand weet echter hoe deze bescherming duurzaam overeind moet worden gehouden, of hoe men tegen de krachten van de chaos kan optreden. Maar dan nadert de door de Nucleus beloofde hulp: de geheimzinnige vredesvaarders sturen twee van hun vertegenwoordigers naar Terra. Het zijn Alaska Saedelaere en Kantiran Rhodan - ze zijn beide onderweg in opdracht van de vredesvaarders ...


Gezien de eminente bedreiging door een negasfeer in het invloedsgebied van de universele corridor voelen veel vredesvaarders zich geroepen om te handelen. Maar dat is eigenlijk niet toegestaan: de vredesvaarders hebben zich nog nooit openlijk tegen één van de hoge machten - of dat nou Kosmocraten of Chaotarchen zijn - gekeerd.

Kantiran’s verdere verkenningen en naspeuringen zijn het onderwerp van het volgende Perry Rhodan-verhaal.


Oorspronkelijke titel: Im Auftrag der Friedensfahrer

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Django MathijsenSamenvatting: proef van bekwaamheid voor de sterrenbastaard – Kantiran ontmoet de slangenruiter.


Locatie en tijdsruimte: Altasinth, Lasses Ipes-Uper – 2/3 januari 1345, 16 juli 1337 tot 30 maart 1339 NGT (4932 en 4924-4926 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kantiran da Vivo-Rhodan - De zogenoemde sterrenbastaard grijpt de kans voor een nieuwe start. Alaska Saedelaere - De man met het masker heeft het als mentor niet makkelijk. Auludbirst - Een knorrige vredesvaarder houdt de jonge half-Arkonide in de gaten. Cür ye Gatta, Ejdu Melia en ’nan-Si - De vredesvaarders maken hun reputatie waar als individualisten. Polm Ombar - Een indrukwekkende strijder in de uitgestrektheid van de universele corridor.Na Alaska Saedelaere’s verhaal is het nu de beurt aan Kantiran om dit van zijn gezichtspunt verder te vertellen. Het begint op 16 juli 1337 NGT, als Alaska bij Satrugar op Parrakh landt en Kantiran aanspreekt. De maskerdrager is gestuurd door Chyndor, een andere vredesvaarders, de aanbeveling kwam echter van de nocturnentoren zelf. Daar de maskerdrager de jonge half-Arkonide niet kent, is hij tegenover hem volledig onbevangen en heeft daardoor al vanaf het begin 'gewonnen', zoals Mal Detair ietwat teleurgesteld vaststelt. Perry Rhodan’s zoon, die dit geheim echter niet prijs geeft, komt mee aan boord van de ONTDEKKER, en de beide zeer verschillende, maar in hun houding toch overeenstemmende wezens begeven zich naar Rosella-Rosado.

Onderweg vertelt Alaska Saedelaere aan Kantiran zo veel mogelijk over het geheime genootschap. Algemeen bekent is dat de huidige soorten van het gezelschap uit een zeer grote volkerenbond is ontstaan. Bij deze hoorden, naast vele andere volkeren, ook de Enthonen en de Varia. Deze volkerenbond had lang geleden tegen troepen van de Chaotarchen gevochten en deze strijd verloren. De bond werd verslagen. Daaruit vloeit de eed van de vredesvaarders om zich in geen geval met de belangen van de hoge machten, Chaotarchen nog Kosmocraten, in te laten.

Ze arriveren eind oktober in het Rosella-Rosado-stelsel. Kantiran leert Thoons en met de mentale besturing van het schip omgaan, dat hij zeer snel beheerst; blijkbaar dankzij zijn psi-vaardigheid van de instinct-telepathie. Het hete legioen doorstaat hij zonder problemen, terwijl de maskerdrager weer langer wordt beproefd. Als Alaska de ONTDEKKER verlaat, om de initiatieopdracht te verzorgen, wil Kantiran, nieuwsgierig als hij is, er achter komen wat er buiten het schip plaats vindt. Hij knutselt een primitief peilapparaat in elkaar en zet deze aan, wat natuurlijk meteen wordt ontdekt en door MIRKET ook direct aan de Revisor wordt gemeld. Kantiran wint zich er flink over op dat er meteen een melding naar de hoogste instantie ging, maar Alaska weet hem weer gerust te stellen.

Dan begint de initiatieopdracht van Kantiran: hij moet met een groep vredesvaarders naar de galaxie Zheiranz reizen om daar iets recht te zetten. De daar levende Shazzorien zijn vooral  bekent als prospectors en handelen. Bij een conflict was hun volk bijna uitgeroeid, maar ze werden door de vredesvaarders gered. Daardoor kwam de ‘eeuwige overeenkomst’ tot stand. De Shazzorien leveren sindsdien, al meer dan 1000 jaar, hoogwaardige hyperkristallen aan de vredesvaarders. Maar sinds de verhoging van de hyperimpedantie werden deze leveringen steeds schaarser, tot ze uiteindelijk helemaal uitbleven.

Onderweg naar Lasses Ipes-Uper, voegt zich nog een vredesvaardersschip bij de acht schepen, het is de ASH AFAGA, het schip van de Revisor. Als enig schip beschikt het over een dubbelboeg, bovendien is het iets donkergroener als een normaal vredesvaardersschip.

Op 25 november 1337 NGT worden de vredesvaarders in Zheiranz actief. De actie duurt tot december 1337 NGT, en Kantiran die zijn opdracht als teamleider voortreffelijk uitvoert, lost de zaak op. Eén van de teams, waaronder de vredesvaarder Wilon Vass, heeft de Shazzorien langdurig gemanipuleerd om via de vredesvaarders een bepaald economisch denken af te dwingen. Nadat het plan is mislukt grijpt de Revisor in en stoot hij de vredesvaarders uit de gemeenschap die het te goed, eigenlijk veel te goed, met hun eigen organisatie voor hadden. Vass pleegt daarna zelfmoord. Nadat de verwikkelingen zijn opgelost wordt de ‘eeuwige overeenkomst’ hernieuwd.

Op 24 december 1337 NGT vindt Kantiran’s inwijding tot vredesvaarder plaats, begeleidt door een oeroude Enthoon genaamd Fincan Kaldori. De vredesvaarder 'nan-Si, iemand uit het Zheiranz team, roemt in een lofrede Kantiran ondermeer vanwege zijn hoogstaande ethiek. Daarna kiest Rhodan’s zoon zijn eigen OREON-capsule, wiens hoofdcomputer luistert naar de naam ILKAN, het schip doopt hij om tot THEREME.

Daarna scheiden Alaska's en Kantiran's wegen. De maskerdrager vertrekt naar Hangay, waar hij met Chyndor verder de voorbodes van de negasfeer wil observeren, terwijl Kantiran voorlopig in het Rosella-Rosado-stelsel achterblijft en één van de huizen voor zichzelf uitkiest om het leven op de woonmaan te leren kennen. Vooral met Auludbirst trekt hij veel op en merkt dat niet alle vredesvaarders zo ascetisch leven als Alaska Saedelaere. Er wordt heel wat gefeest in 'Hakkan's Hut'.

In het daaropvolgende jaar ondersteunt Kantiran Auludbirst en andere vredesvaarders uit de kliek van 'Hakkan’s Hut' tijdens verschillende opdrachten, tot hij midden januari 1339 NGT Alaska ontmoet op het station Inggaran. Hij heeft slechte berichten over Hangay. Chyndor heeft om deze redenen een petitie gehouden, ondertekend door vele vredesvaarders, ook door Kantiran en zijn kameraden, en deze opgestuurd naar het patronaat van de vredesvaarders.

Op 19 januari arriveert er dan een uitnodiging op het station: het patronaat roept een algemene ledenvergadering uit; deze vindt plaats op 30 maart 1339 NGT.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende