< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2333 • 1608    DE UNIVERSELE CORRIDOR


Op de werelden van de Melkweg vindt in 1344 Nieuw Galactische tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4931 oude tijdrekening - een verandering plaats, die voorheen niemand zich voor kon stellen. De terminale colonne TRAITOR, een gigantische ruimtevloot van de chaosmachten, grijpt naar de galaxie.

In de directe galactische omgeving van de Melkweg moet in het sterreneiland Hangay een zogenaamde negasfeer ontstaan, een absoluut levensvijandig gebied. De galaxie van de mensheid moet als 'hulpbron' aan deze kosmische regio worden toegevoegd.

De Nucleus, een geestelijk wezen, bezweert Perry Rhodan, dat Terra en het Sol-stelsel niet aan de machten van de chaos toe mogen vallen. Inderdaad lukt het de troepen van de chaos voorlopig het binnendringen te beletten.

Niemand weet echter hoe deze bescherming duurzaam gevormd of hoe men tegen de krachten van de chaos actief kan worden. Dan nadert de door de Nucleus beloofde hulp. De geheimzinnige vredesvaarders sturen twee van hun vertegenwoordigers naar Terra. Het zijn Alaska Saedelaere en Kantiran Rhodan - en deze doen verslag over de universele corridor ...


Het verhaal van de vredesvaarders is nog nagenoeg onbekend, ook al doemen er perspectieven op die een voorstelling van kosmische geschiedenis dragen. Nadat Alaska Saedelaere’s bericht is geëindigd, is het nu aan Kantiran, de verdere informatie door te geven.


Oorspronkelijke titel: Die Universale Schneise

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: bij het geheime genootschap van de Vredesvaarders - een Terraan leert de organisatie kennen.


Locatie en tijdsruimte: Isla Bartolomé, Ganuya, Altasinth, Andromeda, Hangay, Erranternohre, Varratergir – 1 jan. 1345, jun. 1312 tot 15 okt. 1314 NGT


Hoofdpersonen: Alaska Saedelaere - De man met het masker wordt met het hete legioen geconfronteerd. Perry Rhodan - De cellenactiveerderdrager luistert aandachtig naar het verslag van zijn oude vriend. Xa-Va-Riin Qaar - De oude Artuche zoekt een opvolger. Chyndor - Een vredesvaarder maakt zich zorgen om het lot van de galaxie Hangay.Alaska Saedelaere volgt de vredesvaarder Xa-Va-Riin Qaar in diens schip, de ONTDEKKER. Hij begeleid de oude Artuche op een vredesmissie in Ganuya, waar hij een conflict tussen twee vijandelijke volken moet bijleggen, en wordt uiteindelijk naar de basis van de vredesvaarders meegenomen. Onderweg komt hij steeds meer te weten over deze groep. De vredesvaarders hebben een vrij los samenwerkingsverband van idealisten en individualisten, die zichzelf zien als een geheim genootschap.

Ze hebben geen strakke militaire organisatiestructuur en geen vast gedefinieerde regels behalve een: waar de machten van de orde of de chaos zelf actief zijn, grijpen de vredesvaarders niet verder in. De vredesvaarders willen binnen hun invloedsgebied voor een vredig bestaan van alle volkeren zorgen, ze dienen de hogere machten echter niet, vechten echter ook niet voor ze. De vredesvaarders komen op voor 'het leven zelf'.

De vredesvaarders worden door de Enthonen en een met legendes omringden grondlegger (de nu niet meer actief is) opgericht. De Enthonen staan nu nog steeds aan de top van de hiërarchie. De vredesvaarders gebruiken de technologie van dit volk, maar kunnen ze echter niet zelf nabouwen.

De vredesvaarders kunnen alleen functioneren langs de universele corridor, die zich van de Maalstroom der Sterren tot de galaxies Erranternohre, Norgan-Tur en de Melkweg tot na Algstogermaht uitstrekt, want alleen in dit gebied werkt de kwartale kracht – en alleen met deze kracht, waarvan de meeste vredesvaarders niets lijken te weten, functioneert de superieure techniek van de Enthonen.

Er zijn op dit ogenblik circa 4500 vredesvaarders. Actieve vredesvaarders is het verboden om naar hun geboortegalaxie terug te keren. Er staan nog circa 8100 van hun typische ruimteschepen ter beschikking, die men OREON-capsules noemt. Langs de universele corridor zijn 550 stations te vinden. Bevriende volken ondersteunen de vredesvaarders, ze zijn echter niet van hen afhankelijk.

HET is geen onbekende van de vredesvaarders: lang geleden heeft de superintelligentie hen 18.000 androiden ter beschikking gesteld die in staat zijn om de mentale besturing van de OREON-capsules te bedienen. Inmiddels zijn ze tot een aantal van 10.000 gekrompen omdat ze door de vredesvaarders tijdens gevaarlijke acties zijn ingezet.

De hoofdbasis van de vredesvaarders bevindt zich in het Rosella-Rosado-stelsel in de galaxie Altasinth, die in de Virgo-sterrenhoop ligt. Alleen wezens met een positief gezindte kunnen het zonnestelsel binnenvliegen. Het hete legioen beproeft iedereen die het stelsel nadert. Wie de beproeving niet doorstaat wordt afgewezen of vernietigd. Wat dit legioen precies is weten de vredesvaarders niet. Het schijnt om energiewezens of iets vergelijkbaar te gaan die in de ruimte leven. De keuring van Alaska duurt ongewoon lang.

De acht manen van Sumnat, de enige planeet van de zon Rosella-Rosado, bevinden zich allemaal in een gemeenschappelijke omloopbaan en worden daarom maanketen genoemd. Hier bevinden zich de diverse faciliteiten van de vredesvaarders-basis, zoals werven, woongebieden, etcetera.

Fumato is de woonwereld van de vredesvaarders. De orakelmaan Norena is de standplaats van het orakel, de centrale biopositron van de vredesvaarders. Alleen op de kapellenmaan Ospera worden nieuwe vredesvaarders ingewijd. De afgegrendelde maan Rosella-Enthon is alleen aan de Enthonen voorbehouden. Als Alaska zijn Lamuuni naar de verboden maan stuurt, komt de niveau-teleporteur zonder resultaat terug.

Hoewel Alaska het niet met alles eens is wat de vredesvaarders betreft – bijvoorbeeld dat alle vredesvaarders door de Revisor worden gecontroleerd en dat ze ter verwezenlijking van hun doelen middelen aanwenden die niet altijd met hun idealen overeenstemmen – stemt hij toch toe met zijn opname in het geheime verbond. Xa-Va-Riin is erg opgelucht want hij herkent Alaska’s grote potentieel. Bovendien ziet hij voor zichzelf nu een mogelijkheid om eindelijk naar zijn thuiswereld terug te keren om daar te kunnen sterven.

Alaska krijgt van het orakel de opdracht om samen met andere vredesvaarders de galaxie Hangay te observeren. Daarbij krijgt hij voor het eerst aanwijzingen in deze galaxie over de aanwezigheid van de terminale colonne TRAITOR en peilt hij een vreemd soort ruimteschip dat zich met een duizendvoud van de lichtsnelheid in de normaalruimte beweegt. Trefpunt van de vredesvaarders is een station in de halo van Andromeda.

Alaska’s initiatie volgt op 21 maart 1313 NGT. Kort ervoor ontmoet hij een Enthoon. Tot zijn grenzeloze verbazing herkent hij dat ook Samburi Yura van dit volk moet afstammen.

Xa-Va-Riin trekt zich al snel terug op Artuch in Erranternohre om daar zijn leven te beëindigen. Alaska neemt de ONTDEKKER over, wiens centrale computer MIRKET eveneens over eigen bewustzijn blijkt te beschikken, net zoals de eigenzinnige medo-robot Callebu. Hij zet de vredesmissie in Ganuya en de observaties in Hangay voort.

In 1314 NGT stellen de vredesvaarders vast dat de kwartale kracht in Hangay niet meer werkt. Dit gebied van de kosmos is voor hen dus ontoegankelijk geworden. Ze herkennen echter dat de terminale colonne TRAITOR daar aan de totstandkoming van een negasfeer werkt.

Als de nocturnentoren Satrugar de vredesvaarders opmerkzaam maakt voor Kantiran, dan haalt Alaska Perry Rhodan’s zoon op in juli 1337 NGT van Parrakh.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende