< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2331 • 1606    DE IJSSTAD VAN VACCAO


In het jaar 1344 Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat overeenkomt met het jaar 4931 van de oude tijdrekening - vindt er voor de planeten van de Melkweg een verandering plaats die niemand zich had kunnen indenken. De terminale colonne TRAITOR, een reusachtige ruimtevloot van de Chaosmachten, heeft het op de galaxie voorzien. In de directe nabijheid van de Melkweg moet in het sterreneiland Hangay een zogenaamde negasfeer ontstaan, een uiterst levensvijandige ruimte. De galaxie van de mensheid moet voor dit kosmische gebied als 'hulpbron' dienen.

Hangay is een reusachtige galaxie, die 1300 jaar geleden uit het stervende universum Tarkan naar de lokale groep galaxies werd overgeplaatst. Hier leven oude volken als de katachtige Kartanen of de mensachtige Hauri's.

De SOL, het legendarische lange-afstand ruimteschip van de mensheid, ging al jaren geleden naar Hangay op weg. Daar moet de bemanning grondig onderzoek verrichten naar de aanwijzingen voor een negasfeer. Het halterruimteschip heeft te kampen met de verhoogde hyperimpedantie en strandt op een planeet in de halo van Hangay. Daar start men een nieuwe expeditie naar de ijsstad van Vaccao ...


Na de gebeurtenissen in de galaxie Hangay, waarbij de bemanning ook een inkijkje kreeg in de werkwijze van de terminale colonne, verplaatst de handeling van de volgende Perry Rhodan-aflevering zich naar een heel ander gebied van het universum. Hoofdpersoon van de gebeurtenissen is Alaska Saedelaere ... Hoe het de man met het masker vergaat en wat hij op zijn reizen door de kosmos beleeft, schildert Michael Marcus Thurner in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die Eisstadt von Vaccao

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): Terraanse techniek: Kantor-sextant door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: een steunpunt van de chaosmachten – en de bemanning in nood.


Locatie en tijdsruimte: Ultrablauw, Rothger – 17 juli tot 1 augustus 1342 NGT (4929 na Chr.)


Hoofdpersonen: Dao-Lin-H’ay - De Kartaanse onderzoekt opnieuw de mysterieuze ijsstad van Vaccao. Ronald Tekener - De Smiler laat de techniek van een gestrand ruimteschip plunderen. Blo Rakane - De Haloeter wetenschapper worstelt om te overleven en om nieuwe inzichten.Op 17 juli 1342 NGT begint de bemanning van de SOL met het onderzoek van de neergestorte TRAI-verzorger op Rothger. Al snel wordt duidelijk dat het schip sterk beschadigd is en dat de technische installaties allemaal zijn uitgerust met een zelfvernietigingsmechanisme dat met springstof is verzegeld. In de containers van het schip bevinden zich grondstoffen, hyperkristallen en een kluis waarin zich een bijzondere stof bevindt; wiens hyperactiviteit bijna onmeetbaar hoog is, maar ondanks dat het goudkleurige materiaal niet is te classificeren en zich toch gedraagt als een hyperkristal, moet het iets bijzonders zijn.

Blo Rakane, die herstellende is van zijn verwondingen herkent er een mogelijkheid in om de hypertact-aandrijving weer op gang te krijgen. Maar dan lukt het toch nog om een technisch apparaat te bergen. Daarbij gaat het om een provisorische, niet verzegelde, radio waarmee de neergestorte bemanning van het verzorgerschip een allerlaatste noodsignaal heeft uitgezonden. Het werk aan het wrak moet daarom snel klaar zijn omdat ieder moment een vijandelijk schip kan opduiken om onderzoek te doen.

Ondertussen laat Dao-Lin-H'ay opnieuw de ijsstad Vaccao onderzoeken – met een nieuw wetenschappelijk team. Daarbij raakt ze steeds meer vervreemd van de bemanningsleden en ze heeft ergens het gevoel dat iedereen aan de kant staat van Ronald Tekener, die ze heeft verlaten. Maar nog steeds is ze de expeditieleidster, en haar privé-leven gaat een ander niets aan. Als iedereen het al wil opgeven en een nieuwe mislukking steeds waarschijnlijker wordt vindt ze toch iets. Het is de ingang tot een station vergelijkbaar met Zonlicht-18.

Op Rothger is de plundering van de containers beëindigd en laat Tek alles zo herinrichten dat het lijkt alsof de bemanning elkaar heeft omgebracht.

Op de SOL kan Rakane de radio weer laten functioneren. Hij werkt op de UHF-band. Ook het radiobericht van Fartyze is nog opgeslagen en kan worden gedecodeerd. Zo ervaart de SOL over TRAITOR.

Daarna gaat Rakane naar Dao-Lin om het station onder het ijs te onderzoeken. Schijnbaar werd het hoofdstation ontdekt. Hier kwamen vroeger de berichten van de andere 25 Zonlichtstations bij elkaar om dan van Hangay naar een voormalige buurgalaxie te worden verzonden. Maar sinds de transfer in het standaarduniversum werden er geen berichten meer verzonden.

Verontrust erkennen de onderzoekers dat het in Hangay wemelt van schepen van de terminale colonne. En door een radiobericht dat van Zonlicht-9 werd verzonden krijgen ze verrassende inzichten in het gebeuren. In het bericht staat dat eerste proto-chaotische cellen aan het ontstaan zijn en dat er groot gevaar bestaat dat er een negasfeer ontstaat. Deze negasfeer is tevens een multiversele doorgang. De hele zaak werd uitgerekend eeuwen geleden veroorzaakt door THOREGON’S eerste kunstmatig gekweekte messenger. Ook Hexameron, Xpomul, de heer Heptamer en de heer der Elementen is er de oorzaak van, wat verduidelijkt hoe oud de berichtgeving al eigenlijk is.

Tegelijkertijd ontdekt de gemodificeerde ultra-giraf van de SOL een naderend schip met een donker-scherm. Tek beveelt om te doen alsof er niets aan de hand is. Met name wordt er afgezien van een beveiligingsscherm. Via de gestolen radio wordt een melding opgevangen die opdracht geeft om de TRAI-verzorger te vernietigen, om alle sporen uit te wissen. Bovendien moet op Ultrablauw naar een schip met een gouden buitenwand worden gezocht. Het gouden materiaal kan eventueel interessant zijn voor de colonne. Ook wordt een scheepsverband van Awour aangevraagd. Tek wordt het meteen duidelijk dat de SOL moet vertrekken. Binnen een uur verlaat ze de planeet van de Grijskartanen. Dao-Lin-H'ay komt als laatste aan boord terwijl 673 Solaners op Ultrablauw achterblijven, waaronder ook Arlo, Fee Kellind’s zoon.

Als de SOL zich op weg bevindt uit het stelsel duiken acht TRAITOR-discussen op, maar het lukt de SOL te ontkomen. Het is 23 juli 1342 NGT. De schepen zetten de achtervolgen niet in maar observeren nog een keer uitgebreid Ultrablauw en trekken zich daarna terug. Op 1 augustus laat Ron-Sha-R'itt de afgelopen twaalf jaar nog een keer de revue passeren en denkt aan zijn relatie met Dao-Lin.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende