< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2327 • 1602    RISICOPLAN CHARLIE


In het jaar 1344 Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat overeenkomt met het jaar 4931 van de oude tijdrekening - vindt er voor de planeten van de Melkweg een verandering plaats die niemand zich had kunnen indenken. De terminale colonne TRAITOR, een reusachtige ruimtevloot van de Chaosmachten, heeft het op de galaxie voorzien.

In de directe Galactische nabijheid van de Melkweg moet in het sterreneiland Hangay een zogenaamde negasfeer ontstaan, een uiterst levensvijandige ruimte. De galaxie van de mensheid moet voor dit kosmische gebied als 'hulpbron' dienen.

In de omgeving van belangrijke planeten worden reusachtige colonneforten gesticht en de meeste regeringsleiders van de Galactische volkeren worden bij een terreuraanslag gedood. Met het detacheren van de donkere obelisken op de belangrijkste planeten van de Melkweg schrijdt de machtsovername van de colonne gestaag voort. Slechts één enkele kracht van de bekende galaxie kon tot nu toe aan TRAITOR ontsnappen: de asteroïde Quinto-Center, het hoofdkwartier van de USO. Opdat dit zo blijft, zoekt hun aanvoerder Monkey zijn toevlucht tot risicoplan Charlie ...


Nadat het risicoplan zijn einde gevonden heeft en de terminale colonne TRAITOR haar heerschappij over de Melkweg heeft gevestigd, ontmoeten we in de volgende aflevering twee 'nieuwe oude' bekenden. De eerste daarvan is Frank Borsch, die na een pauze van een jaar weer een aflevering geschreven heeft. De tweede is het lange-afstand ruimteschip SOL, dat vele jaren geleden al naar Hangay is vertrokken, om zich al in een vroeg stadium te ontfermen over de daar tot ontwikkeling komende negasfeer.


Oorspronkelijke titel: Risikoplan Charlie

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): Terraanse hyperradio-relaissonde door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes Sinnema

Prijs €5.50 (dubbele editie)Samenvatting: een USO-agent in dodelijke actie - Quinto-Center in gevaar.


Locatie en tijdsruimte: Quinto-Center – november tot december NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Roi Danton - Perry Rhodan’s zoon keert terug in het hoofdkwartier van de USO. Monkey - De USO-chef blijft ijskoud en neemt veel risico. Cardenuk - De duale vice-kapitein maakt jacht op een mysterieuze asteroïde. Raduk Hefner - Een USO-agent op Hayok wordt een verrader.De als Arkonide vermomde USO-majoor Raduk Hefner neemt op Hayok, met behulp van de lokale SENTENZA-leiding, contact op met de terminale colonne. De prijs voor de hulp van deze criminele organisatie bestaat uit de moord van een Arkonide. Hefner wordt naar het colonne-fort van de Hayok-sector gebracht waar hij de duale vice-kapitein Cardenuk de standplaats van Quinto-Center verraad. De vice-kapitein verzekert de verrader als tegenprestatie dat Hefner's thuiswereld van de hulpbronnen uitbuiting verschoond zal blijven. Cardenuk ziet een kans om bij de leiding van de terminale colonne lof te verdienen en begeeft zich met tientallen traitanks naar de door Hefner genoemde coördinaten. Al sinds weken hebben zijn schepen de sector Hayok tevergeefs doorzocht naar een spoor van de geheime USO basis.

Op de door Hefner genoemde coördinaten vindt Cardenuk alleen maar een kleine asteroïde – en een mijnenveld waarin enige van zijn traitanks exploderen, doordat ze hun fractale-dissipatiestolp hadden uitgeschakeld omdat van de asteroïde klaarblijkelijk geen gevaar uitging. Ook Cardenuk’s schip dreigt te exploderen. Hefner houdt de vice-kapitein lang genoeg op zodat deze niet kan vluchten en samen met zijn schip wordt vernietigd.

Deze hele actie was een onderdeel van risicoplan Charlie, genoemd naar de kleine asteroïde. Hefner was bij een eerdere actie met een Ara-contactgif besmet – verantwoordelijk hiervoor was een Arkonide die Hefner voor de SENTENZA zou doden – en had nog maar enkele weken te leven. Het gif veroorzaakt aanvallen die elke keer heftiger en pijnlijker worden. Daarom had Hefner bij Monkey om een 'doodsmissie' gevraagd, om zijn einde zin te geven en om zich de met de vergiftiging verbonden doodsstrijd te besparen.

Door Hefner's offer, en een door Taxit-ruimteschepen gevlogen afleidingsmanoeuvre, slaat men twee vliegen in een klap: ten eerste blijft er genoeg tijd over voor Quinto-Center om op hyperlichtsnelheid over te gaan. De hyperlichtvlucht is alleen mogelijk omdat Terra een kleine hoeveelheid salkriet ter beschikking had gesteld. De vlucht verloopt echter niet helemaal soepel, maar alsnog kan de maan voorlopig naar een veilige plek  worden gebracht die niet door TRAITOR'S strijdkrachten wordt doorzocht. Ten tweede werden de overgebleven traitanks van asteroïde Charlie weggelokt. Zo kan Roi Danton, die op 6 november 1344 NGT naar Quinto-Center is terug gekeerd en het mijnenveld had voorbereid, de brokstukken van de vernietigde traitanks met de TRAJAN bergen. De USO hoopt met een onderzoek van het schroot waardevolle kennis op te doen over TRAITOR’S technologie, met in het bijzonder de geheimzinnige Ricodin-legering waaruit alle eenheden van de terminale colonne bestaan.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende