< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2326 • 1601    GALACTISCHE SCHEMERING


In het jaar 1344 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening - wat overeen komt met het jaar 4931 van de oude tijdrekening - breekt in de werelden van de Melkweg een tijdperk aan dat niemand had kunnen voorspellen. De terminale colonne TRAITOR, een gigantische ruimtevloot van de Chaosmachten, grijpt naar de galaxie.

In de onmiddellijke omgeving van de Melkweg moet in het sterreneiland Hangay een zogenaamde negasfeer ontstaan, een absoluut levensvijandig gebied. De galaxie van de mensheid moet aan deze kosmische regio als 'hulpbron' worden toegevoerd.

Gigantische colonneforten worden rond belangrijke werelden geïnstalleerd en een terreuraanslag doodt de meeste regeringsleiders van de galactische volkeren. Met het uitsturen van de donkere obelisken op de belangrijkste planeten van de Melkweg gaat de machtsovername van de colonne verder.

Overal wordt de TRAITOR-richtlijn verkondigd. En zo begint de galactische schemering ...


Zoals het er naar uitziet, valt de hele Melkweg geleidelijk onder de heerschappij van de terminale colonne. Er blijven maar een paar uitzonderingen over. De eerste is het Solstelsel, de tweede de Charon-Wolk - en de derde uitzondering is het thema van de volgende Perry Rhodan-aflevering.


LET OP:

Prijswijziging per 1 januari 2016:

€ 5,50 per boekje (twee nummers)

€ 143 per jaar

€ 71,50 per halfjaar


Oorspronkelijke titel: Galaktische Dämmerung

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Django MathijsenSamenvatting: de Melkweg in TRAITOR’S wurggreep - de terminale colonne ondervind geen tegenstand.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel, Arkon-stelsel, Thantur-Lok, Wega-stelsel – november tot december 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Bostich I - De imperator van Arkon is op de vlucht en zint op wraak. Reginald Bull - Der LVT-minister leidt de missie Bermuda in. Roi Danton - Een kamerheer moet opgeven waaraan hij jarenlang hard heeft gewerkt. Thort Kelesh - De heerser van de Ferronen voelt zich verraden en verkocht. Jannah Holdo - Een vrouw wil het allemaal.Op 1 november 1344 NGT verkondigt de duale vice-kapitein Malikadi de TRAITOR-richtlijn in het Arkon-stelsel. Hij kan echter niet verhinderen dat 15.000 schepen uit het stelsel vluchten. De artikelen van de TRAITOR-richtlijn worden met hard hand uitgevoerd. Het lukt 484 traitanks om duizend van de vluchtende ruimteschepen neer te schieten.

De Arkoniden proclameren, in de persoon van Shallowain de Hond, de afwijzing over de aanspraak van de colonne. Malikadi trapt niet in de bluf dat Shallowain Arkon I, Arkon II, Arkon III, Urengoll en de Naat-maan Naator zal vernietigen bij een aanval van TRAITOR door 60 met bommen volgeladen geladen schepen in hun omloopbaan. Hij laat de schepen gewoon door traitanks vernietigen.

De Kralaseen raakt via een overbrengersketen aan boord van zijn aan de rand van het Arkon-stelsel gestationeerde schip en kan het stelsel ongehinderd verlaten.

Op 3 november neemt de Solaire Regering met Perry Rhodan het besluit om operatie Bermuda in te laten gaan. Alle belangrijke onderzoeksfaciliteiten, produktiecomplexen en overige installaties van de LVT worden daardoor naar 1024 geheime posities verplaatst en voor overname van de terminale colonne in veiligheid gebracht. Leider van deze operatie is Reginald Bull, die in eerste instantie terughoudend is om het Sol-stelsel te verlaten. Maar uiteindelijk ziet hij in dat hij als verdedigingsminister van de LVT de meest geschikte man is voor de leiding ter verdediging buiten het Sol-stelsel.

Bovendien zal het Jonathon-stelsel in de Charon-Wolk als tweede steunpunt buiten het bereik van de terminale colonne worden opgebouwd. Daar zullen alle belangrijke onderzoekers van de LVT buiten het Sol-stelsel worden samengebracht.

Bull verlaat met de LEIF ERIKSSON II en twee schepen, die de helft van de 3894kg totale hs-howalgonium voorraad van het Sol-stelsel naar het Jonathon-stelsel moeten brengen, onder dekking van een afleidingsmanoeuvre het Sol-stelsel.

Bull vliegt zelf met de LEIF ERIKSSON II eerst naar Wega. Daar haalt hij het complete LVT-vlootcontingent weg. Thort Kelesh is eerst geschokt en zinspeelt op verraad, maar Bull kan hem ervan overtuigen dat dit het best is voor het Wega-stelsel, als het onopvallend blijft. Alleen zo kan het geheim van de LIJN EEN bewaard blijven, die voor het afgesloten Sol-stelsel van levensbelang is.

Ook bij Lepso komt het tot veranderingen: De kamerheer, een camouflage van Roi Danton, sluit vanwege de bedreiging door TRAITOR de kristalbeurs. Hij vreest een aanval van de chaosdienaren omdat de kristalbeurs klaarblijkelijk tegen de TRAITOR-richtlijn handelt. Gedurende de ontruiming van LE-Schitterend komt het echter tot een opstand, want enkele criminelen laten zich niet verdrijven en nemen het station over. Danton waarschuwt ze opnieuw voor de chaostroepen, maar hij bereikt niets.

Met de helft van de aangekochte howalgonium-voorraad verlaat hij met de REIKING het station, de andere helft wordt aan de LVT overgedragen. Eind november 1344 NGT wordt de kristalbeurs door traitanks vernietigd.

Midden november heeft Bostich-I het Voga-stelsel met de daar inmiddels verzamelde 20.000 scheppen verlaten en is naar de rode reus Ladon Deka gevlogen in de sector ARK-10.437 halverwege M13 en Hayok. In de peilbescherming van deze planeetloze zon verzamelt zich hier de vrije vloot van het Kristalimperium. Bostich bekijkt het probleem TRAITOR heel nuchter. Alleen door samenwerking van alle volken, vooral door het Kristalimperium en de LVT, kan de Melkweg van dit juk worden bevrijd. Daarom stuurt hij een bode op pad met een aanbod voor de LVT – tien Kantor-sextanten tegen de aantekeningen van de actie met het VRITRA-geschut in het Arkon-stelsel.

Op 26 november lukt het tien ruimteschepen uit de Charon-Wolk om het Sol-stelsel binnen te smokkelen. Door een gewaagde manoeuvre van Perry Rhodans arriveert 50 kg salkriet, de schat van de Seecharan, in het stelsel. Daarvoor werd 200g salkriet voor de Nieuwe USO in een schip op weg naar Quinto-Center overgeladen.

In M13 vernietigen traitanks intussen alle situatie-overbrengerinstallaties van het Kristalimperium.

Op 28 november ontmoeten Bull en Bostich elkaar. Beiden is het duidelijk dat alleen een samenwerking van Terra en Arkon succes kan brengen. Daarom gaat Bull in op het aanbod van de imperator en tien Kantor-sextanten worden overgedragen. Als tegenprestatie geeft Bostich het datakristal met de aantekeningen van de strijd in het Arkon-stelsel. Eén van Aktakul's VRITRA-geschutten had bij een gevecht een effect vertoont in de fractale-dissipatiestolp van een traitank, een eerste beginpunt voor de ontwikkeling van een tegenwapen.

Bull doet Bostich ook nog een ander aanbod. Ook de Arkoonse wetenschappers kunnen bij het onderzoekssteunpunt in de Charon-Wolk worden ondergebracht. Waarover Aktakul de wetenschappelijke leiding zal nemen omdat Malcolm S. Daellian aan het Sol-stelsel is gebonden. Na wat bedenktijd stemt de imperator toe.

Terwijl overal in de Melkweg de galactische schemering inzet en de TRAITOR-richtlijn genadeloos wordt afgedwongen, lukt het om een kleine hoeveelheid salkriet via de LIJN EEN naar het Wega-stelsel over te brengen. Daellian, die het transport begeleidt, bereikt het Wega-stelsel dood, maar kan echter weer tot leven worden gewekt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende