< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


Kees van Toorn’s laatste vertaling is uitgebracht in deze week 52 van 2015 met dit boekje nummer 2324. Normaliter worden de verhalen 4-5 weken van te voren vertaald en is hij dus ergens in de tweede helft van november 2015 gestopt met vertalen.

Is hij tijdelijk of definitief gestopt, arbeidsconflict, gepensioneerd, ziek of … ? De reden van zijn afwezigheid ken ik niet.

Wat ik wel kan nagaan via de Perry Rhodan reeks is dat zijn eerste vertaling was in boekje nr. 420 en dat er in nummer 76 staat dat Kees van Toorn toen al betrokken was bij de Nederlandstalige Perry Rhodan. Hij nam toen deel aan een Perry Rhodan-middag waar hij zitting had in een panel om vragen te beantwoorden. Dat was rond week 44 in 1972. Hij is dus al minstens 43 jaar betrokken geweest bij het fenomeen Perry Rhodan - ONGEKEND - en daarom: HULDE AAN KEES VAN TOORN!2324 • 1552    TRAITANKS BOVEN DRORAH


Op de Aarde en de andere planeten van de Melkweg schrijft men het jaar 1344 Nieuwe Galactische Tijd, wat overeenkomt met het jaar 4931 van de oude jaartelling. Er zijn 13 jaren verstreken sinds een verandering van de kosmische constanten de situatie in de galaxie ingrijpend veranderde. In die periode bereikt de terminale colonne TRAITOR de Melkweg. Deze gigantische ruimtevloot hoort bij de Chaosmachten, die hun eigen plannen hebben met de Melkweg.

Overal worden zogenaamde colonneforten geplaatst om de geciviliseerde planeten onder de knoet van TRAITOR te dwingen. Een van die forten - TRAICOON 0098 - wordt in de buurt van het Solstelsel vernietigd, maar zijn commandant kan ontsnappen.

Na het uitzetten van de donkere obelisken op de belangrijkste planeten van de Melkweg wordt de machtsovername van de colonne verder uitgebreid. Terra lukt het als enige planeet, zich achter een beveiligingsscherm in veiligheid te brengen.

Een voor een worden de andere planeten onder de controle van TRAITOR gebracht. Eerst werd Arkon bezet, en nu zijn ook de trotse Akonen aan de beurt - want er verschijnen traitanks boven Drorah ...


Het Akoonse verzet wordt op voorhand door de bemanning van het colonnefort gezien als iets dat gedoemd is te mislukken. Drorah en het hele Blauwe Stelsel staan onder de controle van de terminale colonne TRAITOR.

Ook in de Eastside van de Melkweg wordt TRAITOR met de donkere obelisken en de voorschriften actief. De Blues worden bedreigd. Meer hierover vertelt Arndt Ellmer in de volgende Perry Rhodan aflevering.


Oorspronkelijke titel: Traitanks über Drorah

Auteur: Hans Kneifel

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustraties intern (Duits exclusief): © Rainer Castor & Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: ultimatum voor Akon - drie dagen voor Ma’tam Forman.


Locatie en tijdsruimte: Drorah – november 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Forman tan Porgenia - Der Ma'tam van de regerende raad van Akon wil Drorah’s macht zeker stellen. Gherzzon - De Mor’Daer leidt de gang van zaken van het Blauwe-stelsel in de zin van de terminale colonne. Dorn Tevomor - De galacto-socioloog volgt zijn roeping als oppositieleider. Irven tan Okaylis - De vrouwelijke raad van de Zuidzee-archipel heeft een speciale relatie met Ma'tam.Forman tan Porgenia is de Ma'tam van het Akoonse rijk. Hij hoort bij het energiecommando, zoals iedereen in de regerende raad. Het energiecommando heeft in een onopvallende onderwerping de gehele raad overgenomen; sinds 1340 NGT is deze volledig in handen van de geheime dienst. Maar daardoor werd de positie van de Akonen niet slechter, de eeuwige gemelijke hooggeplaatste edelen zijn nu vervangen door beleidsmakers die handelen in onderling overleg. Er is geen oppositie want het energiecommando treed consequent op tegen tegenstanders van het regiem. Er bestaat alleen een onbeduidende groep demonstranten zonder echte aanhangers. Deze groep wordt aangevoerd door Dorn Tevomor.

Op 1 november begint TRAITOR'S open strijd tegen het Akon-stelsel, veel eerder was er al een donker-obelisk afgedaald direct voor het regeringspaleis. Het donker-scherm van het colonne-fort TRAICOON 0031 verdwijnt en 484 traitanks van het chaos-eskader gaan op weg in het  stelsel. 2000 schepen van de Akonen die relatief goed zijn aangepast na de hyperimpedantie, stellen zich tegen hen te weer. Maar het succes met de door Anti's ondersteunde Akoonse vloot is gelijk aan nul. Geen enkele traitank wordt ook maar beschadigd, in plaats daarvan worden vele honderden eenheden van de Akonen vernietigd.

Na deze machtsdemonstratie meldt de kalbaron Gherzzon zich over de radio en verzendt hij een stelsel omvattende melding in interkosmo. Hij confronteert de Akonen met de zeven artikelen van de TRAITOR-richtlijn. Eerste artikel: alle planeten, manen, steunpunten en ruimteschepen van de Akonen zijn met onmiddellijke ingang onder het bevel van de terminale colonne TRAITOR gesteld. Tweede artikel: elke colonne-eenheid, dus ook elk lid van de colonne, is bevoegd de zeggenschap tegenover het volk, de regering en elk individu uit te oefenen, dus elk wezen van het Blauwe Stelsel. Derde artikel: het is met onmiddellijke ingang de Akonen verboden, wat voor grondstoffen dan ook buiten de eigen behoefte om te winnen of op een goedkope manier te verbruiken. Het vierde artikel verbiedt alle Akonen vanaf nu, hulpbronnen verplaatsingen op grote school te initiéren. Dit geldt zowel voor materiaal als voor volk. Op de vijfde plaats: het is de Akonen vanaf nu verboden oorlog te voeren. Alle pogingen om te gaan vechten zullen door de traitanks van de terminale colonne worden verhinderd. Het zesde artikel van de TRAITOR-richtlijn verbied de Akonen vanaf nu, installaties of onderdelen van de infrastructuur te beschadigen of door passief gedrag toe te laten dat ze worden beschadigd of in verval raken. Het is de Akonen ook vanaf heden verboden om onderdelen van de infrastructuur te demonteren. Het is de Akonen met artikel zeven met onmiddellijke ingang verboden  om ruimteschepen te onttrekken aan hun huidige bestand od schade te laten ontstaan, tenzij de schepen voor handels- of verzorgingsdoeleinden worden gebruikt. Elke scheepsbeweging dient vanaf na aan leden van de colonne te worden gemeld en daarvoor moet toestemming worden verleend.

Voor de raad wordt het duidelijk dat ze ze moet gaan onderduiken. Forman tan Porgenia laat door alle leden van het energiecommando op belangrijke punten in het stelsel mijnen leggen, om op kritieke punten ondergronds toe te kunnen slaan. Helaas krijgt de Koda-Ariel-familie, die al enige tijd op Drorah verblijft, lucht van de zaak en geeft dit door aan de kalbaron. Deze stuurt enige troepen micro-beesten in donker-capsules die in de bescherming van hun donker-schermen jacht maken op de leidinggevende hoofden van de regerende raad.

Het energiecommando lukt het echter om 4420 mijnen te plaatsen en de ontstekers aan de Ma'tam over te dragen, die zich heeft vermomd. Maar de micro-beesten zijn hem en zijn collega’s op het spoor – de Ma'tam treft alleen maar doden aan. In het nauw gedreven, geeft hij in hoge nood één van beide ontstekers aan Dorn Tevomor. Deze is daardoor zeer verwart, maar Forman heeft geen tijd voor een uitleg, hij kan de oppositieleider alleen nog een naam noemen aan wie hij de ontsteker moet bezorgen. Slechts kort daarop wordt hij door een micro-beest ontdekt en gedood.

Tevomor begeeft zich naar de contactpersoon, maar daar bevinden zich alleen maar vijf lijken. Ontsteld trekt hij zich terug in zijn woning, in verwarring wat hij nu moet doen ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende