< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus – TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2323 • 1551    KINDEREN VAN DE AARDE


Op de Aarde en de planeten van de Melkweg schrijft men het jaar 1344 Nieuwe Galactische Tijdrekening - wat hetzelfde is als het jaar 4931 oude tijdrekening. 13 Jaren zijn verstreken sinds een verandering van de kosmische constanten de galaxie op haar grondvesten deed schudden.

Intussen is de toestand genormaliseerd. De interstellaire handel functioneert weer, de techniek maakt grote vorderingen. Dan bereikt de terminale colonne TRAITOR de Melkweg. Deze gigantische ruimte- vloot behoort tot de Chaosmachten, die zo hun eigen plannen met de galaxie hebben.

overal ontstaan zogenaamde colonneforten om de geciviliseerde planeten onder de knoet van TRAITOR te dwingen. Een van deze forten - TRAICOON 0098 - wordt in het Solstelsel vernietigd, maar de commandant ervan weet te ontsnappen.

Met de detachering van de donkere obelisken op de belangrijkste planeten van de Melkweg schrijdt de machtsovername van de colonne verder voort. Terra slaagt er als enige planeet in zich achter een beveiligingsscherm in veiligheid te brengen. Maar het is de vraag, hoe lang die bescherming zal standhouden - en hoe het dan verder gaat met de kinderen van de aarde ...


Nogmaals hebben de commandanten van de terminale colonne TRAITOR hun vastbeslotenheid getoond de Melkweg en alle bewoonde planeten onder hun controle te brengen. Nog steeds houdt Terra stand, nog steeds weerhoudt het kristalscherm eventuele aanvallers ervan, de planeten van het Solstelsel met dodelijk vuur te teisteren ...

Op andere planeten van de galaxie van de mensheid ziet het er intussen niet zo goed uit. Daarover bericht Hans Kneifel in de volgende PERRY RHODAN-aflevering. Centraal staan de Akonen en hun vaderlandse planeet Sfinx, door de Akonen zelf aangeduid als Drorah. Ook daar is de terminale colonne actief ...


Oorspronkelijke titel: Kinder der Erde

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): structuurdolbe van de Charonii door Lars Bublitz

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne J. SinnemaSamenvatting: de Galapagos-eilanden als thuis - Terra krijgt nieuwe bewoners.


Locatie en tijdsruimte: Terra – 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Marc London - De jonge psi-correspondent heeft problemen met zichzelf en zijn gevoelens. Perry Rhodan - De Terraan moet een extreem delicate beslissing uitvoeren. Zarmaur - De duale vice-kapitein belegert met zijn vloot het Sol-stelsel. Mondra Diamond - De speciale vertegenwoordigster van de LVT verwondert zich over een bewonderaar.Op 30-10-1344 NGT wordt de reguliere BACKDOOR-overbrengerstraat in bedrijf genomen. De eerste goederen die op Terra aankomen zijn verbeterde onderdelen voor de Kantor-sextanten die door de USO worden geleverd. Daarmee kan een psionische jet-straal worden gepeild die uitgaat van Isla Bartolomé en die op Sol is gericht: de Nucleus tapt ARCHETIM’S lijk af zoals eens Gon-Orbhon deed om kracht te winnen.

De duale vice-kapitein Zarmaur belegert nog steeds het Sol-stelsel. Hij wacht op de dag wanneer hij volgens Zerberoff’s bevel met een grootschalige aanval op het stelsel kan beginnen: op 1 november. Bovendien wordt een verband van nog 178 traitanks als versterking verwacht, maar diens aankomst is vertraagd. Dan materialiseert een civiel vracht konvooi aan de rand van het Sol-stelsel. Zarmaur valt de schepen aan en drijft ze met zijn traitanks op naar het TERRANOVA-scherm. Maar Perry Rhodan blijft onbuigzaam: hij deactiveert het scherm niet, zodat de vrachtschepen als ze in aanraking komen worden vernietigd of in een para-realiteit worden weggestraald.

Als Zarmaur’s versterking op 2 november uiteindelijk arriveert begint de aanval op het Sol-stelsel. Het TERRANOVA-scherm dreigt in te storten, maar dan schakelt de Nucleus in. Hij heeft genoeg energie 'getankt' en stabiliseert het scherm zodat deze standhoud, alhoewel alle traitanks deze onder vuur nemen. Zarmaur moet zich terugtrekken, maar gelukkig weet hij niet dat de Nucleus mogelijkerwijs niet een tweede keer tot zo'n actie in staat is. Dit was de reden voor Fawn Suzuke’s geheimzinnigdoenerij: TRAITOR mag niet weten dat de kinderen van de Aarde zijn terug gekeerd om zich voor het volk in te zetten waarvan zij afstammen.

Intussen heeft de overgebleven Koda Ariel-gedaantewisselaar-suggestor zich op Isla Bartolomé naar binnen gesmokkeld. Hij beïnvloedt de bemanning van Mondra Diamond's Space-Jet, die in de buurt van de Nucleus is geparkeerd. De Jet moet tot explosie worden gebracht wat de Nucleus zwaar zal beschadigen of zal vernietigen. Maar nog net op tijd neemt Marc London waar dat op het eiland een suggestor aan het werk moet zijn, zodat de catastrofe kan worden verhinderd. De gedaantewisselaar wordt paralyseert en gevangen genomen, maar enige tijd later wordt hij door de klauw van de laboraten gedood.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende