< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2322 • 1550    DE SLAPERS VAN TERRA


Op de aarde en de planeten van de Melkweg schrijft men het jaar 1344 Nieuwe Galactische Tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4931 van de oude tijdrekening. Er zijn 13 jaar verstreken sinds een verandering van de kosmische constanten de galaxie schokte.

Intussen is de situatie genormaliseerd: de interstellaire handel functioneert weer en de technologie boekt grote vooruitgang. Plotseling bereikt de terminale colonne TRAITOR de Melkweg. Deze gigantische ruimtevloot hoort bij de Chaosmachten en die hebben hun eigen plannen voor de galaxie.

Overal ontstaan zogenaamde colonneforten om de geciviliseerde werelden onder het juk van TRAITOR te dwingen. Een van die forten - TRAICOON 0098 - wordt in het Solstelsel vernietigd, maar zijn commandant kan vluchten.

Met het uitzenden van de donkere obelisken naar de belangrijkste planeten van de Melkweg gaat de machtsovername door de colonne verder. Maar om Terra te kunnen bedwingen, moet het verdedigingsscherm van de planeet worden lamgelegd - een taak voor de slapers van Terra ...


Een eerste operatie van de geheime actiegroep van de terminale colonne op aarde kon worden voorkomen. Maar nog steeds verkeren de bewoners van het Solstelsel in groot gevaar - de mensheid heeft dringend bondgenoten nodig in het uitzichtloze gevecht tegen de Chaosmachten. De Nucleus, die zich op het Galapagos-eiland Isla Bartolomé had gematerialiseerd, is een bondgenoot, maar eentje die zelf in moeilijkheden zit. De verdere gebeurtenissen op aarde schildert Horst Hoffmann in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die Schläfer von Terra

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Django MathijsenSamenvatting: vreemde gebeurtenissen op de Aarde - TRAITOR beroept zich op sabotage.


Locatie en tijdsruimte: Terra – 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan verwacht de finale aanval van de terminale colonne. Mondra Diamond - De speciale vertegenwoordigster van de LVT maakt zich zorgen om de Nucleus en zijn onwelkome bezoeker. Sunday Arlsson - De jonge luitenant heeft een probleem met zijn zelfbewustzijn. Fiona Arlings - De Terraanse wil na al die jaren alleen maar haar zoon terugzien.Op 17-10-1344 NGT volgt de verwachte aanval van de terminale colonne op het TERRANOVA-scherm. 64 Traitanks verschijnen, maar alleen 6 van TRAITOR’S discusvormige gevechtsschepen beginnen met een trommelvuur op het scherm. Deze blijft stabiel, maar Rhodan zegt dat dit niet alles kan zijn geweest. Dat is inderdaad juist want de volgende aanval op Terra komt ergens anders vandaan. De Traitanks trekken zich terug want hun bevelhebber, de duale vice-kapitein Zarmaur, heeft enkel de opdracht om meetgegevens te verkrijgen over het stelselomspannende beveiligingscherm. Het was hem misschien mogelijk geweest om het scherm te kraken, maar daarbij zou het Sol-stelsel vrijwel zeker worden vernietigd of minstens zwaar worden beschadigd. En juist dat mag niet gebeuren: de hulpbron Terra moet ongeschonden blijven.

Voor meer sensatie op Terra zorgen de rond 500 familieleden van de in de Nucleus opgegane monochroom-mutanten. Ze geloven dat hun kinderen en verwanten bij hen zullen terugkeren en willen naar Isla Bartolomé komen. Rhodan kan dat niet toestaan omdat de Nucleus moet herstellen en niet mag worden gestoord. Mondra Diamond krijgt de opdracht om zich met de opgebrachte mensen te bekommeren, die het eiland met een oude passagier-stoomboot naderen. Maar pas als Rhodan persoonlijk ingrijpt en met de hulp van Gucky enige oproerkraaiers van de pers ontmaskert, die de stemming hebben opgehitst, kunnen de mensen tot terugkeer worden bewogen. Rhodan maakt hen duidelijk welke betekenis de Nucleus voor alle mensen heeft en dat de in hem opgegane bewustzijns zelf moeten beslissen of ze contact met hun verwanten zullen opnemen of niet.

Ondertussen worden TRAITOR’S agenten op Terra actief: de Koda Ariel. Deze wezens zijn gedaanteverwisselaars met hypno-suggestieve vaardigheden. Ze hebben de gedaantes van onschuldige huisdieren aangenomen en beïnvloeden de 'eigenaars' met hun psi-krachten. Daar ze vanwege het TERRANOVA-scherm geen radiocontact kunnen opnemen met de terminale colonne, willen ze enige LORETTA-tenders saboteren die het scherm in stand houden. Omdat daar nog geen psi-sensors zijn geïnstalleerd kunnen ze zich daadwerkelijk aan boord begeven, maar hun 'eigenaars' maken te veel fouten zodat het hen niet lukt om een nooduitschakeling van de tenders te veroorzaken. De sabotagepogingen worden ontdekt en verijdeld. De aan deze actie deelnemende Koda Ariel zijn alleen maar 'pionnen' van een hoofdwezen dat op Terra verblijft. Alle ‘pionnen’ dragen de klauw van de laboranten en worden door deze gedood als hun mislukken vaststaat.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende