< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2321 • 1549    SCHADUW BOVEN HALOET


Op de aarde en de planeten van de Melkweg schrijft men het jaar 1344 Nieuw Galactische Tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4931 oude tijdrekening. Er zijn 13 jaar verlopen sinds een verandering van de kosmische constanten de galaxie diep aangreep. Sindsdien heeft de toestand zich genormaliseerd: de interstellaire handel functioneert weer, de techniek maakt opnieuw grote vorderingen. Dan bereikt de terminale colonne TRAITOR de Melkweg. Deze gigantische ruimtevloot behoort tot de chaosmachten, die met de galaxie hun eigen plannen najagen. Overal ontstaan zogenaamde colonneforten om de geciviliseerde werelden onder de knoet van TRAITOR te dwingen. Eén van deze forten - TRAICOON 0098 - wordt in het Solstelsel vernietigd, maar zijn commandant kan vluchten.

Met het sturen van de 'donkere obelisken' naar de belangrijkste planeten van de Melkweg ontwikkelt de machtsovername door de colonne zich verder. In het verlengde van deze ontwikkeling valt niet alleen Arkon toe aan de vijandelijke machten, er verspreiden zich zelfs schaduwen boven Haloet ...


Haloet is verlaten, veel Haloeters zijn in het vuur van het colonnefort gestorven, een voor dit in verhouding kleine volk gigantische, bloedige tol. Maar voor de tweede keer heeft de terminale colonne het nakijken - na de Terranen lukte het nu ook de Haloeters, een directe aanval van de vijand af te weren.

Nadat de terminale heraut ten tonele is verschenen en getuige van de exodus van de Haloeters werd, staat het voor TRAITOR vast dat de hulpbronnen-galaxie Melkweg niet zo gemakkelijk over te nemen zal zijn als het door de donker-speurders werd voorspeld.

Om verloren terrein terug te winnen, gaat de roep uit naar een vijfde colonne van de chaosmachten - op de aarde komt het tot dramatische gebeurtenissen. Meer daarover verklapt Horst Hoffmann in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Schatten über Halut

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: de dood voor ogen - de terminale colonne grijpt naar hulpbronnen.


Locatie en tijdsruimte: Haloet, Haloeta-stelsel – 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Icho Tolot - De Haloeter komt met beangstigend nieuws thuis bij zijn volk. Zerberoff - De duale kapitein moet buigen voor het oordeel van een machtige. Malikadi - De duale vice-kapitein grijpt naar de macht als hij Zerberoff vervangt. Cornor Lerz - Een oude bekende uit de dagen van het Concilie neemt het woord. Evor Torkas - Een Haloeter in de dwangfase zoekt een ventiel voor zijn agressie.Nadat hij de donker-obelisken naar alle belangrijke werelden van de Melkweg heeft verzonden, roept Zerberoff op tot een bijeenkomst van alle commandanten van de colonne-forten. Deze vindt op het fort TRAICOON 0106 plaats dat zich in de buurt van Haloet bevindt. Zerberoff, die TRAITOR’S wezen met de hoogste rang in de Melkweg is maakt aanspraak op het opperbevel over de terminale colonne omdat diens leider, de progressie-hoeder, nog steeds niet is gearriveerd. Hij wil de volgende fase van de verovering starten: de exploitatie van alle hulpbronnen van deze galaxie. Natuurlijk oogst hij vooral tegenstand, maar dan verschijnt een terminale-heraut met een donker-capsule.

Het machtige maar fragiele wezen, een reusachtig gevleugeld creatuur die een verlammende kou uitstraalt, is de volgende in rang na de progressie-hoeder. Voor zijn autoriteit moet ook Zerberoff buigen. Volgens geruchten stammen de terminale-herauten uit een zogenoemd proto-chaotisch universum. De heraut pleit voor Zerberoff’s eigenhandig optreden en geeft hem beslissingsbevoegdheid. Zerberoff mag de veldtocht van de colonne naar de volgende fase opvoeren. De bevelhebber van TRAICOON 0106, vice-kapitein Malikadi (een duaal wezen zoals Zerberoff), wordt als zijn adviseur - in werkelijkheid eerder zijn oppasser - naast hem aangesteld. Voordat hij het fort verlaat verkondigt de heraut dat een familie Koda Arrel in het Sol-stelsel als observeerders werden uitgezet.

Intussen is Icho Tolot met een Kantor-sextant op zijn thuiswereld Haloet gearriveerd. Bij het overbrengen van zijn berichten over de terminale colonne betracht hij uiterste voorzichtigheid, daar hij enerzijds aanneemt dat zich spionnen op Haloet kunnen bevinden, en dat hij anderzijds terecht vreest dat Haloeters die onder invloed staan van hun dadendwang op het zelfmoord idee kunnen komen om het colonne-fort aan te vallen, wiens standplaats met de sextant kon worden bepaald. Tolot roept op tot een bijeenkomst van de Haloeters en stelt de exodus van zijn volk voor. De meerderheid stemt toe. Daar er op Haloet namelijk praktisch geen grondstoffen of andere hulpbronnen aanwezig zijn, die door de terminale colonne kunnen worden uitgebuit, nemen de Haloeters aan dat zijzelf interessant zijn voor TRAITOR.

Daar ze liever sterven dan zich door de terminale colonne te laten inlijven, vluchten alle Haloeters op 11-10-1344 NGT met hun modulair omgebouwde bolruimteschepen naar een geheim verzamelpunt. Hun vlucht wordt door een groepje Haloeters gedekt, aangevoerd door Tolot zelf, die midden in hun dwangfase zitten en zich ter afleiding in doodsverachting op het door een chaos-eskader beschermde colonne-fort storten. De aanval op het fort blijft natuurlijk zonder uitwerking. Alle aanvallende Haloeterschepen worden vernietigd, Tolot ontkomt ternauwernood. De afleiding heeft echter succes, 'maar' 112 van de bijna achtentachtigduizend schepen van de vluchtende Haloetervloot werden vernietigd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende