< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2320 • 1548    TERRA IN HET PSI-BOMBARDEMENT


Op aarde en de planeten van de Melkweg schrijft men het jaar 1344 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 4931. van de oude tijdrekening. 13 jaar zijn verstreken sinds een verandering van de kosmische constanten de galaxie opschudde.

Ondertussen is de situatie gestabiliseerd: de interstellaire handel werkt weer en de technologie boekt vooruitgang. Maar dan bereik de terminale colonne TRAITOR de Melkweg. Deze gigantische ruimtevloot behoort tot de chaosmachten, die alle hulpbronnen uit de galaxie willen persen.

Zogenaamde colonneforten ontstaan overal om de beschaafde Werelden onder het juk van TRAITOR te brengen. Een van deze forten - TRAICOON 0098 - wordt in het Solstelsel verwoest, maar zijn commandant kan vluchten.

De bewoners van de aarde moeten er rekening mee houden dat er binnenkort een nieuwe aanval op het Solstelsel zal komen. Plotseling komt er onverwacht bezoek - en men ziet Terra in het psi-bombardement ...


Na de vreemde gebeurtenissen op aarde verplaatst de actie van de volgende PERRY RHODAN-aflevering zich naar een andere belangrijke wereld van de Melkweg: naar Haloet, de thuisplaneet van de reusachtige, vriendelijke Haloeters. Ook hier lijkt de terminale colonne TRAITOR te willen toeslaan.


Oorspronkelijke titel: Terra im Psi-Schauer

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Django MathijsenSamenvatting: ze start als loods - en zoekt de ultieme focus.


Locatie en tijdsruimte: Terra – 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Marc London - De jonge psi-correspondent is verlieft op een pseudo-materiële vrouw. Fawn Suzuke - De mysterieuze bode van de Nucleus is bezig met een rusteloze zoektocht. Mondra Diamond - De voormalige Liga-agente begeleidt twee jonge mensen bij een ongewone rondvlucht. Perry Rhodan - De Terran hoopt op waardevolle hulp in een wanhopige strijd.


Fawn Suzuke heeft zich weer enigszins gestabiliseerd. Ze verklaart een soort loods te zijn. Voor wat, dat zegt ze echter niet, alleen dat ze de juiste plek moet vinden, waarvoor, dat laat ze open. Samen met Marc London en Mondra Diamond, de als pilote en verbindingsvrouw tot Perry Rhodan dient, begint de projectie van de Nucleus met de zoektocht naar de juiste plek. Op Terra is het dan 8 oktober 1344 NGT.

De zoektocht duurt extreem lang, bovendien valt op dat er activiteiten met betrekking rond de drie zijn. Men neemt aan dat TRAITOR achter Suzuke aan zit. Na enige dagen wordt men in Terrania ongeduldig want resultaten blijven uit. Fawn voelt zich af en toe door Marc verstoort, maar hij moet in haar nabijheid blijven omdat hij oneindige liefde voelt voor deze persoon, en het ook zelf wil. In Terrania stoten ze op een uiterst geheim gebouw met de naam ESCHER.

Op Groenland wordt het probleem met de achtervolgers opgelost, het zijn alleen maar vertegenwoordigers van de media. Op 10 oktober vindt Fawn Suzuke de juiste plek op het Galapagos-eiland Isla Bartolomé. Daar zal de Nucleus verschijnen en zich manifesteren. Maar als buffer voor de mentale energie heeft het vergeestelijkte wezen van de 34.000 voormalige Monochroom-mutanten hulp nodig. Deze hulp zoekt Suzuke bij de Schohaaken. Deze stemmen toe, en zo begint de aankomst van de Nucleus op Terra. Intussen bereikt het bericht van Arkon’s val de Aarde via de radiobrug. Volgens Fawn Suzuke zullen nog meer werelden vallen, alleen Terra mag nooit vallen.

Op 14 oktober arriveren de laatste mentale splinters op Terra. Als de Nucleus compleet is, spreekt hij tot Perry Rhodan. De Nucleus verklaart dat HET door de ontstane negasfeer zijn machtigheidsballing moest verlaten. Laatstgenoemde geldt nu als verweest. Verder zijn de machtsgrenzen van het universum verschoven waardoor het voor positieve superwezen zo goed als onmogelijk is om in dit gebied te opereren. De dienaren van de kosmocraten zijn in de korte en nabije toekomst ook verhinderd. Maar de mensheid heeft meer vrienden dan ze denkt. Een extra-galactische macht is onderweg, geroepen door de Nucleus.

Van 15 op 16 oktober verdwijnen de sterren boven Terra. Het TERRANOVA-scherm staat weer, gepland voor 10 dagen. Het is de Terraanse wetenschappers blijkbaar gelukt om het TERRANOVA-scherm te optimaliseren.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende