< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2319 • 1547    DE KOLONISTEN VAN VULGATA


Op de aarde en de planeten van de Melkweg schrijft men het jaar 1344 Nieuw Galactische Tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4931 oude tijdrekening. Er zijn 13 jaar verlopen sinds een verandering van de kosmische constanten de galaxie deed schudden.

Sindsdien heeft de toestand zich genormaliseerd: de interstellaire handel functioneert weer, de techniek maakt opnieuw grote vorderingen. Dan bereikt de terminale colonne TRAITOR de Melkweg. Deze gigantische ruimtevloot behoort tot de chaosmachten, die met de galaxie hun eigen plannen najagen. Overal ontstaan zogenaamde colonneforten, om de geciviliseerde werelden onder de knoet van TRAITOR te dwingen. Eén van deze forten - TRAICOON 0098 - wordt in het Solstelsel vernietigd, maar zijn commandant kan vluchten.

Intussen doet de terminale colonne in andere gebieden van de Melkweg van zich spreken. Zelfs de onbekende planeet Vanderbeyten is door hun invloeden getroffen. In dit geval treft het de kolonisten van Vulgata ...


De gebeurtenissen op de door Terraanse kolonisten bewoonde planeet Vanderbeyten hebben aangetoond, dat de terminale colonne zelfs genadeloos is tegenover die wezens, die het wagen uit hun dienst te stappen. Hoe zal TRAITOR handelen, wanneer er iemand langdurige tegenstand tegen de plannen van de chaosmachten wil bieden?

Precies dat zijn de Terranen echter van plan te doen. Terra mag niet vallen, het Solstelsel moet de kiemcel van het verzet worden - dat is het doel van Perry Rhodan en zijn metgezellen. Hoe het op de aarde en in het Sol-stelsel verdergaat beschrijft Arndt Ellmer in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die Siedler von Vulgata

Auteur: Titus Müller

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): Terraanse ruimteschepen: stealth-shift door Gregor Paulmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ze zijn Terraanse kolonisten - en krijgen bezoek van de terminale colonne.


Locatie en tijdsruimte: Vanderbeyten – 1336 en 1344 NGT (4923 en 4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Arrick Aargrefe - De jonge Vanderbeyten-bewoner herkent het geheime en oeroude boek. Kantur Gotha - De patriarch van Vulgata probeert volgens de regels van zijn gemeenschap te leven. Murielle Gotha - De dochter van de patriarch moet ooit voor een kant kiezen. Velved Karwai - De aanvoerder van de Galchinen hoopt maar op één ding voor zijn volk. Aschuk - De krijger heeft eigen plannen.Vanderbeyten is een natuurlijke, rustige wereld. In vijfhonderd NGT vestigde zich hier een Terraanse sekte. Hun nederzetting noemden ze Vulgata en ze zworen elke vorm van techniek af. Als leidraad van hun maatschappij namen ze de christelijke bijbel, maar zelfs deze raakt in de loop van de tijd in vergetelheid. Alleen de heersende patriarch had een verborgen exemplaar ter beschikking. De christelijke boodschap werd in de loop van honderden jaren vervormd. De patriarch regeerde dictatoriaal, uit de tien christelijke geboden ontstonden er 520, die elk aspect van het leven afdekten.

Om de paar decennia kwamen LFT-schepen langs om tot handelsbetrekkingen te komen, maar de patriarch wees zo’n aanbod steeds weer af. Na het laatste contact, al ten tijde van de hyperimpedantieschok, kwam het tot een oproer: de jonge Arrick Aargrefe werd door zijn nieuwsgierigheid een rebel en een vogelvrije. Bij hem sloten vele anderen zich aan die tegen het regiem waren. Ze werden verbannen, maar toevallig ontdekte Arrick de bijbel in het Genesis huis, een plek met achtergelaten techniek. Hij drong er binnen om zendapparatuur te bemachtigen en de LVT om hulp tegen de patriarch te vragen. Arrick was door het heilige geschrift, de interkosmo versie, gefascineerd en predikte voor de andere vogelvrijen.

Enige jaren later duiken Galchinen op. Ze zijn deserteurs van de terminale colonne TRAITOR. De opdracht van het volk binnen TRAITOR is onbeduidend geworden, en nu bestaat het nog maar uit 110 individuen. Ze zijn op de planeet geland en hebben hun ruimteschip in de zon van het stelsel gestuurd. De angstaanjagend ogende en van roofdieren afstammende wezens zoeken asiel in Vulgata, omdat deze wereld volledig oninteressant is voor TRAITOR. Ze heeft niets te bieden. Maar de Vulgaters moeten de Galchinen bij hun soortgenoten verstoppen, zodat hun mentale impulsen niet kunnen worden ontdekt door TRAITOR'S verkenners.

Met moeite en op het laatste moment lukt het Arrick om de Terranen aan de naastenliefde te herinneren, en dat hun voorvaderen zelf ook asiel zochten in een toevluchtsoord van deze technologie vrije wereld.

Zo lukt het om TRAITOR'S handlangers te bedriegen. Evenwel vernietigen ze alle techniek die zich nog op Vanderbeyten bevind. Bovendien doden ze de patriarch, wanneer hij de Galchinen met behulp van zendapparatuur wil verraden.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende