< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2317 • 1545    DE VAL VAN ARKON


In het jaar 1344 Nieuw Galactische Tijdrekening, dat overeenkomt met het jaar 4931 oude tijdrekening, bedreigt de terminale colonne TRAITOR - een gigantische legerworm van de chaosmachten - de Melkweg, om ze in een 'ressource-galaxie' te veranderen. Deze moet een broedplaats van de chaos, een negasfeer, ten goede komen, en ze ontstaat in de directe galactische nabijheid: in de galaxie Hangay.

Onder bescherming van de donkere velden heeft TRAITOR de galaxie allang met colonneforten geïnfiltreerd. Slechts door een gelukkig toeval konden de Terranen het zich in ontwikkeling bevindende chaossteunpunt in het Solstelsel opsporen en vernietigen. Daarmee vormen ze evenwel de uitzondering. De totaliteit van de Melkwegbewoners is weerloos aan de oppermachtige tegenstander overgeleverd.

Ook het grootste bekende galactische sterrenrijk wordt acuut bedreigd. Imperator Bostich I vreest thans de val van Arkon ...


Het initiatief van de duale kapitein levert een eerste succes op: op Arkon is reeds een donker-obelisk geland. In de volgende aflevering gaat het echter om de belangen van de Liga van de Vrije Terranen: Fawn Suzuke, de vrouwelijke bode van de Nucleus, komt in het grootste gevaar en de donker-obelisk zet koers naar Terra. Is Arkon’s einde inderdaad het begin van het einde van alle galactische hoofdwerelden? Meer daarover geeft Uwe Anton prijs in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Arkons Fall

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: een donker-obelisk in Thantur-Lok - Imperator Bostich neemt een beslissing.


Locatie en tijdsruimte: Arkon – 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Gaumarol Bostich I - De onsterfelijke Imperator van Arkon neemt een geschenk in ontvangst en het colonne-fort in het vizier. Aktakul- De chef-wetenschapper van Arkon grijpt terug op oude verbanden, om Arkon’s val te verhinderen. Kucurrt - De 'gelukkige Kucurrt' ziet groot onheil naderen, waar zijn Dryhanen zintuig niet tegen opgewassen is. Thamel Kavalliter - De Terraan brengt een boodschap over van de Terraanse Resident.Imperator Bostich I van Arkon heeft problemen: zijn imperium valt uiteen sinds zijn vloot haar rol als machtsmiddel, waarmee de aangesloten werelden door pure bedreiging in de tang worden gehouden, vanwege de verhoogde hyperimpedantie heeft verloren. Bovendien weet Bostich dat een, voor alle Arkoonse peilsystemen onzichtbaar, colonne-fort zich in het Arkon-stelsel moet bevinden. Dan komt onverwachte hulp van de Terranen: Perry Rhodan stuurt zijn oude rivaal twee Kantor-sextanten, die echter zijn verzegeld en maar een beperkte tijd functioneren zodat de Arkoonse wetenschappers ze niet kunnen onderzoeken. Met deze meetinstrumenten kan de standplaats van het colonne-fort worden ontdekt. Drie TRAICAH-fabrieken bevinden zich eveneens daar.

Aktakul, de chef-wetenschapper van het imperium, identificeert met behulp van zijn SENTENZA contacten intussen drie personen die in een samenzwering tegen Bostich verwikkelt zijn en de dood van de imperator plannen. Bovendien ontwikkelt hij een nieuw wapen dat tegen TRAITOR’S fractale-dissipatiestolp werkzaam moet zijn: het VRITRA-geschut. Het werkt volgens het KNK-principe van het Terraanse dissonantiegeschut maar bij de intervalstraal wordt echter een UHF-component toegevoegd en de veldlijnen van het buisvormige veld worden zo gemodificeerd dat ze spiraalvormig verlopen, en het overlappende beveiligingsscherm min of meer zal kunnen 'doorboren'. Helaas hebben de aggregaatblokken van dit geschut een doorsnede van 200 meter en kunnen daardoor alleen in grote gevechtsschepen worden gemonteerd. Bovendien zijn ze nog in een experimenteel stadium en Aktakul heeft geen enkel idee of met hen sowieso enige werking valt te behalen.

Dan verschijnt een donker-obelisk in het Arkon-stelsel dat zich zelfs door het zwaarste afweervuur niet laat ophouden en vervolgens op 9-10-1344 NGT land in de buurt van het kristalpaleis. Het onbeschrijfbare zeer slanke 'donker' object is 235 meter groot met een basisvlak van 35 meter lengte. Het schuift twee 75 meter lange antennes uit en begint daarmee UHF-peilimpulsen uit te zenden. Bostich beveelt de aanval op het colonne-fort. De enorme vloot zet zich in beweging en voert meerdere aanvalsgolven uit, wat op het fort geen enkele indruk maakt. De aanvallen zijn echter een afleidingsmanoeuvre: de met het VRITRA-geschut uitgeruste schepen moeten de gelegenheid krijgen om vlakbij het fort te komen.

Als één van het VRITRA-geschut een - zelf ook maar zeer geringe - uitwerking heeft op het beveiligingsscherm van het fort wordt meteen het chaos-eskader uitgesluisd. Honderden Traitanks schieten op alles wat beweegt en vernietigen in zeer korte tijd 4503 Arkoonse schepen van alle types. Als de Arkonen zich terugtrekken breken de Traitanks de massaslachting af, het was hen er alleen om te doen om de tegenstander te verdrijven; kennelijk had de werking van het VRITRA-geschut bij hen een behoorlijke schok veroorzaakt.

Bostich kan daarmee niet tevreden zijn omdat zijn aanval een totale mislukking is geworden. Hij verkondigt de val van Arkon want het stelsel kan niets tegen de krachten van de terminale colonne uitrichten. Hij zorgt geleidelijk voor de verwijdering van alle high-tech uit het stelsel zodat het TRAITOR niet in handen kan vallen. Zelf trekt hij zich met zijn troonvloot terug naar Zalit.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende