< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2316 • 1544    RIVAAL IN DE COLONNE


In het jaar 1344 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening - overeenkomend met het jaar 4931 van de oude tijdrekening - bedreigt de terminale colonne TRAITOR de galaxie van de mensheid. Deze gigantische legerschare van de chaosmachten heeft al overal in de Melkweg zijn colonneforten geïnstalleerd. Dankzij hun donkere velden zijn noch de forten, noch de ruimteschepen van de terminale colonne door de galactische volkeren te peilen. De inwoners van de Melkweg kunnen zich praktisch niet tegen TRAITOR verdedigen. Alleen de Terranen konden het chaossteunpunt in de buurt van het Solstelsel opsporen en vernietigen.

Terwijl Terra de verdedigingsinstallaties uitbreidt, zijn andere werelden hulpeloos uitgeleverd aan TRAITOR. Nu het salkriet van de Charon-Wolk voor de chaosmachten onbereikbaar is, zoekt de duale kapitein een planeet waarvan de hulpbronnen meer voor het grijpen liggen. Daarbij ontmoet hij zijn rivaal in de colonne ...


De exploitatie van een hele planeet is voor de chaosmachten een normaal proces, maar des te angstaanjagender voor de bewoners van de galactische planeten: schijnbaar wordt de Melkweg op zijn gebruik als zogenaamde hulpbronnen-galaxie voorbereid.

Hoe de terminale colonne TRAITOR naar meer macht streeft, is het thema van de volgende PERRY RHODAN-aflevering die door Uwe Anton is geschreven.


Oorspronkelijke titel: Rivalen der Kolonne

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Django MathijsenSamenvatting: een planeet wordt heringericht - de duale kapitein ontmoet zijn aartsvijand.


Locatie en tijdsruimte: Caiwan – 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Zerberoff - De duale kapitein eist het opperbevel op van een nieuw colonne-fort. Tafferier - Een vice-kapitein laat van zich horen en daagt zijn concurrenten uit. Valthero - De Arkonide ziet zichzelf als partner van de Caiwanen, maar ziet ook uit naar zijn overplaatsing. Dando Gentury - De oude Caiwaan vreest het einde van een levenslange droom.De duale kapitein Zerberoff arriveert met zijn chaos-eskader op de standplaats van het colonne-fort TRAICOON 0096, preciezer gezegd waar TRAICOON 0096 zich eigenlijk moest bevinden. Echter zeer verrassend genoeg staat daar (ook in Hayok-sterrenarchipel) in diens plaats het colonne-fort TRAICOON 0099, samen met zes TRAICAH-fabrieken, die bij dat fort horen. TRAICOON 0096 staat nu bij Clayson’s ster. De verwisseling is problematisch omdat TRAICOON 0099 nog niet is afgebouwd. Om de reden van de verwisseling te weten te komen begeeft Zerberoff zich aan boord van het colonne-fort. Daar komt hij Tafferier tegen. Deze vice-kapitein, ook een duaal wezen, is samengesteld uit een Mor'Daer en een humanoide Awour, de soort waarvan TRAITOR’S koppensnellers van afstammen, en staat door ervaring van gebeurtenissen uit het verleden tegenover Zerberoff. Het feit dat Zerberoff het commando overneemt op TRAICOON 0099 moet hij vanwege zijn lagere range accepteren. Zerberoff voert de voltooiing van het fort op, want na verloop van tijd heeft hij in de gaten dat de Terranen een mogelijkheid hebben gevonden om het donker-scherm te peil. Als ze de standplaats van het fort ontdekken is het echter te laat want de TRAICOON’S 0099 verdedigingswapens zijn dan schietklaar. Maar de Terranen en Arkoniden zijn slim genoeg om het fort niet te dicht te naderen.

Op Caiwan is er tussen Arkoniden en Caiwanen een soort gedwongen vriendschap tot stand gekomen. De Caiwanen delven Khalumvaat en verkopen het aan de Arkoniden. Deze verlenen hen daarvoor politieke autonomie – natuurlijk alleen onofficieel; officieel heeft een generaal de zeggenschap over deze wereld, die 411 lichtjaren is verwijderd van Hayok.

Orbton Valthero, wiens overplaatsing naar Thantur-Lok aanstaande is, vliegt na zijn werk naar zijn afgelegen berghut, die voor hem en zijn geliefde Aya het gemeenschappelijke thuis is. Tot zijn schrik bevindt het gebergte zich in beroering, de aarde beeft en lawines ontstaan. Het plateau waarop zijn berghut staat, bestaat tot Valthero’s schrik niet meer. Zijn geliefde Aya is gelukkig nog in leven, die Schaspaken hebben haar gered. Op Aya’s verzoek vliegt Valthero naar Dando Gentury. De zichtbaar verouderde aanvoerder van de Caiwanen deelt de Arkoniden mee dat de Schaspaken voor de beroering verantwoordelijk zijn, omdat ze als gevolg van een storing van het energieveld van de planeet naar het oosten trekken. De militaire leiding van de Arkoniden op Caiwan gaat er van uit dat de Dando’s bewering, dat de storing van het energieveld terug te voeren is op de uitstraling van een ruimteschip, een truc is om de Arkoniden van Caiwan te verdrijven. Als de storing de volgende dag echter verdwenen lijkt te zijn, en de Caiwanen aanbieden om tien dagen gratis te delven, wordt het ook generaal Morgan da Hogath duidelijk dat een eenheid van TRAITOR Caiwan gepasseerd moet hebben.

Op TRAICOON 0099 wacht Zerberoff tevergeefs op het arriveren van de progressie-hoeder. Ook de laboranten van de chaos verschijnen niet. Daardoor wordt de bevoorrading van het fort moeilijker. Als in september 1344 NGT de hyperkristalvoorraad dreigt op te raken, vertrekt hij met de colonne-fabriek TRAICAH-1003 naar Caiwan om daar de weliswaar minderwaardige, maar in grote hoeveelheden voorkomende hyperkristallen te delven. Het commando over het colonne-fort zal tijdens zijn afwezigheid door Tafferier worden uitgevoerd.

Als de colonne-fabriek bij Caiwan arriveert, vluchten de aanwezige eenheden van het Kristalimperium. De bewoner van de planeet worden in de steek gelaten. De hyperkristallen op Caiwan worden door de inzet van intervalstraal-walsen en hyperlading-scheidingsprocessen gedolven …

Wat dat concreet betekent ervaren Valthero en Aya zelf: een wals van vuur veegt over Caiwan en vernietigd al het leven. Alleen Valthero en Aya evenals enige Caiwanen die zich in hun holen hadden teruggetrokken hebben dat overleefd. De Caiwanen sterven de volgende morgen gekweld omdat de Schaspaken, waarmee ze in symbiose leven, het slachtoffer zijn geworden van de vuurstorm en hen nu niet meer kunnen ontgiften.

Valthero en Aya worden ooggetuigen hoe de terminale colonne een planeten verwoest: TRAICAH-1003 deelt zich in vijf segmenten en zet pijlvormige sloepen uit. Deze activeren een straling de alle organische materie tot 400 meter diepte in korrels veranderd. Alleen de hyperkristallen blijven over en worden aan boord van de fabriek gebracht. Valthero en Aya lukt het om te vluchten voor de stralingsfronten. Ze hopen dat de colonne na het gedane werk weer vertrekt zodat ze de opgetekende informatie kunnen doorgeven. Maar zoals ze na enkele dagen moeten vaststellen is hun hoop tevergeefs. In hun laatste minuten beleven beide hoe de colonne-fabriek heel Caiwan uiteenrukt en de planeet laat exploderen, om de dieper gelegen grotere en kwalitatief betere kristaladeren van Khalumvaat te kunnen bereiken.

In TRAICAH-1003 is er ondertussen een duel ontstaan tussen Zerberoff en Tafferier, die  aan boord was geslopen, dat met de endogene kwelling wordt beslist. Tafferier heeft een drug ingenomen en krijgt langzamerhand de overhand, maar plotseling vermindert de werking van de drug en lukt het Zerberoff om zijn rivaal te doden. Het feit,dat hij dankzij Marc London al eerder had beleefd hoe de endogene kwelling aanvoelt, komt hem daarbij van pas. Desondanks heeft het gevecht hem erg uitgeput. Als hij na dagen regeneratie contact legt met de kalbaron van TRAICOON 0099, deelt deze hem mee dat de progressie-hoeder door omstandigheden in een andere deel van het universum worden opgehouden. Zerberoff trekt de consequentie uit deze informatie en beveelt om de 'donker-obelisken' in positie te brengen en met het eerste deel van de 'uitzendingen' te beginnen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende