< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2315 • 1543    STRIJD OM HET SALKRIT


In het jaar 1344 Nieuwe Galactische Tijdrekening - wat hetzelfde is als het jaar 4931 van de oude tijdrekening - bedreigt de terminale colonne TRAITOR de galaxie van de mensheid. Deze gigantische legerschare van de chaosmachten heeft al overal in de Melkweg haar colonneforten opgericht.

Dankzij hun donkere velden kunnen de forten en ruimteschepen van de terminale colonne niet door de Galactische volken gepeild worden. De bewoners van de Melkweg kunnen zich praktisch niet tegen TRAITOR verweren. Alleen de Terranen konden het chaos-steunpunt in de buurt van het Sol-stelsel opsporen en vernietigen. Alleen de ontoegankelijke Charon-Wolk vlak bij het centrum van de Melkweg lijkt voor de troepen van de terminale colonne gesloten te blijven. Daar is salkriet te vinden, een element, waar de begeerte van de chaosmachten naar uitgaat.

Maar de Charnaz Bakrs, afgevaardigden van de chaosmachten, geven niet op. Ze ondernemen een nieuwe aanval op de Charon- Wolk en haar centrum, het Gouden Stelsel. Het komt tot een strijd om het salkriet ...


Na de vernietigende slag in de Charon-Wolk is voor de Charonii niets meer zo, als het in de afgelopen duizenden jaren was. Hun wereld is compleet veranderd - en niemand van hen weet hoe het verder gaat. Hoe het intussen in de Melkweg verder gaat, beschrijft Arndt Ellmer in de volgende PERRY RHODAN, die de ophanden zijnde acties van de duale kapitein en de terminale colonne TRAITOR schetst.


Oorspronkelijke titel: Kampf ums Salkrit

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): Terraanse ruimteschepen: SCARABEE-klasse door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne J. SinnemaSamenvatting: grootscheepse aanval van de Charnaz Bakr - de structuurpiloten verdedigen hun thuis.


Locatie en tijdsruimte: Charon-Wolk – juli tot augustus 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kempo Doll’Arym - De jonge structuurpiloot hoopt op herbezinning van de mensen in de Charon-Wolk. Atlan - De Arkonide geeft de oorlogs- en gevechtsmentaliteit aan de Charonii. Ain Dekka - De commandant van de Charnaz Bakr beveelt de opmars naar het Gouden-stelsel. Sheerdurn - De oude Charonii helpt steeds met raad en daad.De Haagraad van de Charonii weigert halsstarrig om een verbond met Atlan en de Terranen aan te gaan of ter kennis te nemen dat er in het Gouden-stelsel een bevriend volk is dat op bescherming van vreemden is aangewezen. Atlan wil de raad helemaal niet spreken. De Charonii willen het liefst tot in eeuwigheid hun geïsoleerde bestaan leven in het structuurwervelen. Maar dat is onmogelijk want TRAITOR’S strijdkrachten grijpen opnieuw naar de Charon-Wolk. Er wordt waargenomen hoe 22 TRAICAH-fabrieken in het structuurwervelen binnendringen. Deze basisschepen van de Charnaz Bakr bestaan uit een cilindervormig hoofdlichaam van 40 kilometer doorsnee en 8 kilometer dikte, aan wiens beide vlakke kanten een schijf van 25 kilometer doorsnee en 4 kilometer dikte via een flens is verbonden. Op de boven- en onderkant van het hoofdlichaam verheffen zich steden met gebouwen van meer dan honderd meter hoog. De TRAICAH-fabrieken produceren supersterke zwaartekrachtsvelden waarmee ze het structuurwervelen kunnen verdringen, en zetten direct koers naar het Gouden-stelsel.

Tegen de wil van de Haagraad mobiliseert Kempo Doll’Arym de structuurdolbes van het Charon-corps, om de Charnaz Bakr te weer te staan. Atlan plaatst de VERACRUZ onder zijn commando, is echter alles behalve gelukkig over Kempo’s geheimzinnigdoenerij, want de jonge structuurpiloot verraad de Arkonide niet welke prijs de Charonii moeten betalen voor de het inzetten van de explosieve kracht. Tenslotte laat Kempo toe dat de leden van het Charon-corps door Atlan en de Terranen in gevechtstechnieken worden geschoold, want over zulke vaardigheden beschikken de Charonii niet meer, na al de duizenden jaren van vredige isolatie. Onderweg naar het punt van onderschepping wordt een moordaanslag op Kempo gepleegd, die echter niet succesvol is. De moordenaar beweert dat hij in opdracht der Charon-loge heeft gehandeld. Opnieuw steekt Khal Pif’Deran daar achter. Dit raadslid wil niet alleen de lastpost uit de weg ruimen, maar wil zich ook op de dood van zijn dochter Auhara wreken, waarvoor hij Kempo volledig verantwoordelijk stelt. Tot zijn schrik ervaart Kempo dat zijn eigen vader ooit lid van de Charon-loge moet zijn geweest …

Als het tot gevechten komt tegen de TRAICAH-fabrieken behalen de Charonii grote successen, maar tevens leiden ze echter ook zware verliezen omdat bij iedere inzet van de explosieve kracht een Charonii zijn leven moet offeren. Bovendien kunnen de TRAICAH-fabrieken hun zwaartekrachtvelden ook doelgericht inzetten en daarmee enkele structuurdolbes vernietigen. Tenslotte worden alle TRAICAH-fabrieken behalve één vernietigd. Op Kempo’s structuurdolbe DORYNA zijn nog maar drie bemanningsleden - waaronder zijn oude vriend Sheerdurn - in leven. Dan gebruikt Kempo een geringe hoeveelheid salkriet dat zich op de DORYNA bevindt. Door de straling van deze substantie kan Kempo het eigenlijk al veel te ver verwijderde schip van de Charnaz Bakr vernietigen - en geen enkele Charonii moet zijn leven offeren om deze doods-impuls te leveren!

Na de slag sluiten Kempo en Atlan een overeenkomst. Zonder medeweten van de Haagraad draagt Kempo over aan de LVT het onbewoonde Jonathon-stelsel in de Charon-Wolk en richt hij een permanente veerdienst op naar het Gouden-stelsel, bovendien wordt het vervangende handelsdok in bedrijf genomen. In ruil verplicht de LVT zich om de Charonii te ondersteunen in de strijd tegen de terminale colonne en technologie ter beschikking te stellen. Kempo wil bovendien alle informatie over de intriges van het Charon-loge en de bedreiging door TRAITOR openbaar maken om de Charonii wellicht toch nog uit hun lethargie te rukken.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende