< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2312 • 1540    DE ONVERSLAANBAREN


Op de Aarde en de andere planeten van de Melkweg is het jaar 1344 NGT aangebroken - dat staat gelijk aan het jaar 4931 volgens de oude jaartelling. Een periode van vrede en onderzoek schijnt te zijn aangebroken, maar die hoop wordt abrupt verstoord door de komst van de legermacht van de terminale colonne TRAITOR in de Melkweg.

Het lukt de Terranen weliswaar, het steunpunt van de chaosmachten in de buurt van het Sol-stelsel te vernietigen. Maar dit vormt een uitzondering. Overal in de Melkweg duiken colonneforten op en komen de soldaten van de chaosmachten in actie.

Eén van de weinige plekken, waar TRAITOR geen toegang vindt, is de Charon-Wolk in de buurt van het centrum van de Melkweg. Na vele mislukte pogingen lukt het de psi-correspondent Marc London, het contact tot stand te brengen. Hij praat met Kempo Doll'Arym, een van de meest vooruitstrevende denkers van de wolk. Tot zijn schare van aanhangers horen ook de onverslaanbaren ...


De uiterst welkome toezegging van de raad van de Charonii komt vooral voor de bewoners van de wolk als een verrassing. Vooral Kempo had op dat punt op meer verzet gerekend voor wat betreft het zonnestelsel, waar het taboe op rust. Het geheim van het kleine planeteneiland is het thema van de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die Unschlagbaren

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: jonge Charonii in nood - ze bringen hun thuiswereld in dodelijk gevaar.


Locatie en tijdsruimte: in de Charon-Wolk – 20 juni tot 2 juli 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De Arkonide fungeert als expeditieleider voor de Liga van Vrije Terranen. Ceppink - Een jonge streber verraad zijn kameraden. Gyra - Een jonge Charonii houdt niet van ruïnes. Leyton - Een 'onverslaanbare' dringt binnen op verboden terrein. Praulynd - De 'robot' toont zijn kracht. Marc London - De psi-correspondent bereikt zijn grenzen.Het eerste contact tussen Charonii en Terranen verloopt veelbelovend. Kempo Doll’Arym komt op de VERACRUZ en heeft meteen een heel contact met Atlan, want men heeft immers gemeenschappelijke doelen, en, zoals Kempo tot zijn ontzetting moet ervaren, in TRAITOR ook een machtige gemeenschappelijke vijand. De VERACRUZ vliegt, beschermd door de pilotenkracht van de bemanningen van enkele opgeroepen structuurdolbes, het structuurwervelen binnen en zet koers naar het Ijor-stelsel. Onderweg komt het bijna tot een katastrofe, omdat Marc London de para-krachten hindert van de Charonii, waardoor de beschermingszone dreigt in te stoten. Het structuurwervelen knaagt al aan buitenring van de VERACRUZ, als Gucky herkent dat Marc London hiervan de oorzaak is, en meteen in een diepslaap moet worden gebracht.

Als de VERACRUZ op 1-7-1344 NGT op de maan Houtog in het Ijor-stelsel landt, zet deze gebeurtenis een oeroud, door de Charonii vergeten, energiegeschut in gang. Het robot aangestuurde kanon houdt de VERACRUZ voor een vijandelijk schip en bereidt zich voor op een vernietigende vuurstoot. Dat kan op het laatste moment door een paar jongeren worden verhinderd, die door puur toeval op het verstopte kanon zijn gestoten en deze nog net op tijd deactiveren. Hoewel daardoor de zelfvernietiging van het geschut wordt geactiveerd. De explosie beschadigt de installaties die de kunstmatige atmosfeer van de nabije stad Aram Verger bijeenhoud, ook de stroomvoorziening van de stad valt uit. De dood van de daar levenden 800.000 Charonii wordt alleen door het ingrijpen van de Terranen verhindert: hun schip bouwt een energiescherm op dat de atmosfeer verhindert te ontsnappen.

Nu komen eindelijk ook de starre raadsleden tot het inzicht, dat ze tot nu toe hebben geweigerd, om met de Terranen samen te werken en hen toe te staan om de Charon-Wolk te onderzoeken. Een officieel bondgenootschap komt helaas nog niet tot stand, maar de VERACRUZ krijgt wel toestemming om zich in de buurt te begeven van het legendarische Gouden-stelsel. Kempo’s Charon-corps maakt ook deel uit van de partij.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende