< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2311 • 1539    DE EXPLOSIEVE KRACHT


Op de Aarde en de planeten van de Melkweg is het jaar 1344 Nieuwe Galactische Tijdrekening aangebroken - wat hetzelfde is als het jaar 4931 van de oude tijdrekening. De vreedzame fase van het laatste decennium wordt onverhoeds verstoord, als de galaxie wordt overvallen door TRAITOR, een leger in marsorde van de chaosmachten.

Het lukt de Terranen weliswaar het chaos-steunpunt te vernietigen dat voor het Sol-stelsel werd opgericht, maar dat is een uitzondering op de regel. Overal in de Melkweg ontstaan colonneforten, ageren de huursoldaten van de chaos.

Een van de weinige plaatsen waartoe TRAITOR geen toegang vindt, is de Charon-Wolk in de buurt van het centrum van de Melkweg. Maar ook de Galaxers krijgen geen toegang tot dit mysterieuze territorium. Elke poging tot contact met de Charonii bleef tot dusver zonder resultaat, zelfs de inzet van de psi-correspondent Marc London leverde niet de gewenste doorbraak op. Binnen in de wolk ontwaakt intussen de explosieve kracht ...


Kempo Doll'Arym en Marc London - lukt het de beide jonge humanoiden de afgronden uit tijd en het structuurwervelen te overwinnen, die Charon van de rest van de galaxie scheiden? Welke geheimen rusten in de sterrenwolken, die ze zo aantrekkelijk maakt voor de terminale colonne? Verdere antwoorden op deze vragen geeft de volgende, door Horst Hoffmann geschreven Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die Explosive Kraft

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): antigraaf-aandrijving zals bij de DIANA-klasse door Gregor Paulmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne J. SinnemaSamenvatting: hij verlegt de grenzen van zijn volk - en ontdekt een duister geheim.


Locatie en tijdsruimte: in de Charon-Wolk – juni 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kempo Doll’Arym - De dromen van de Charonii worden werkelijkheid - maar hij betaalt een hoge prijs. Auhara Mey’Deran - Kempo’s jeugdliefde wordt zijn belangrijkste medestrijdster. Sheerdurn - De oude structuurpiloot is bereid om zich voor zijn thuis op te offeren. Marc London - De psi-correspondent waagt het om Atlan te trotseren.Alleen aan het moedige ingrijpen van Kempo Doll’Aryms is het te danken dat de structuurrups, aan wiens vlucht hij eigenlijk alleen als kadet mocht deelnemen, niet in een structuurstorm werd vernietigd. Het blijkt dat Kempo één van de begaafdste structuurpiloten is die zijn volk ooit heeft voortgebracht. Hij boekt in de volgende maanden dan ook grote vooruitgang, als hij het commando van de DORYNA overneemt. Zijn geliefde Auhara en zijn oude vriend Sheerdurn behoren eveneens tot de bemanning. Na enige officiële pendelvluchten realiseert Kempo zijn oude droom en dringt met de DORYNA door de Charon-barrière - een ongelooflijke gebeurtenis. Nog alarmerender zijn echter de ontdekkingen die Kempo doet tijdens zijn korte oponthoud in de door de meeste Charonii afgewezen buitenwereld: daar onderzoeken gigantische ruimteschepen het structuurwervelen, zonder deze echter te kunnen binnendringen. Kempo komt te weten dat deze schepen horen bij de onbekende Arkonide en Terraanse volken. De raad van alle Charonii verbiedt de openbaarmaking van deze gebeurtenis, Kempo en zijn metgezellen worden monddood gemaakt.

Door een aanwijzing van Sheerdurn's oude vriend ontdekken ze echter op de onbewoonbare veronderstelde planeet Stolp een reusachtige toren, van waaruit een netwerk van observatiesatellieten, die zich buiten het structuurwervelen bevinden, toegankelijk kan worden gemaakt. Deze installaties zijn de nalatenschap van het zogenoemde Charon-corps, een opgeheven organisatie, die bestond uit een elite van structuurpiloten. Bovendien bevinden zich op Stolp tientallen inzetbare structuurrupsen. Ze vinden ook aantekeningen over de aankomst van een bionische kruiser. Zo komen de Charonii te weten dat er daadwerkelijk nog Beschermheren zijn, dat deze echter zijn gaan deelnemen aan de zoektocht naar het Ahandaba. Kempo besluit om het Charon-corps weer te laten herleven en rekruteert hiervoor alle Charonii, die ofwel al vanwege taboebreuk zijn verbannen of ontevreden zijn met de isolationistische politiek de raad. De raad bestaat vermoedelijk gedeeltelijk uit voormalige leden van de Charon-loge. Dit geheime genootschap was destijds verantwoordelijk voor de val van het Charon-corps en heeft zelfs nu nog de ware macht in handen van de Charon-Wolk.

Uitgerekend Khal Pif’Deran, raadsvoorzitter en Kempo's oude tegenstander, stemt toe met de heropleving van het Charon-corps, wiens leden de Charon-barrière zullen bewaken. Kempo denkt echter al verder: hij heeft onderkent dat men onder de vreemdelingen nieuwe vrienden moet zoeken en dat men een wapen nodig heeft tegen iedereen die zich vijandig gedraagt. Daar de structuurrupsen over geen offensieve wapens beschikken, experimenteert Kempo met de explosieve kracht, die het mogelijk maakt om het structuurwervelen als wapen in te zetten. Het blijkt echter dat deze alleen met zeer grote moeite kan worden beheerst. Daarom breekt Kempo nog een taboe van zijn volk en richt hij een academie op waar de omgang met de explosieve kracht kan worden geoefend. Op Stolp worden ondertussen aantekeningen ontdekt waaruit blijkt dat de Charonii in de oudheid niet alleen waren in de Charon-Wolk. 30 Meter lange vogelwezens en rechtopstaande reuzeninktvissen schenen deel te hebben uitgemaakt van bevriende volkeren. Het allerzwaarste weegt echter de informatie dat de explosieve kracht alleen ingezet kan worden wanneer een structuurpiloot zijn leven daarbij offert. Deze moet de destructieve krachten van de hyper-orkaan binden met een doodsimpuls.

Er is geen tijd om lang stil te staan bij deze informatie, want twee van TRAITOR'S prospector-ruimteschepen dringen het structuurwervelen binnen en vernietigen daarbij een structuurrups. Kempo valt met de DORYNA aan, ontketent de explosieve kracht en kan de indringer verslaan. Doch één person van Kempo's bemanning moet haar leven offeren - Auhara, de liefde van zijn leven.

Buiten de Charon-Wolk onderneemt Marc London een gewaagt experiment. Hij nadert het structuurwervelen met een Space-Jet en treedt via zijn para-gave in 'correspondentie' met een structuurpiloot. Op deze manier kan de Space-Jet veilig in het structuurwervelen binnendringen. Weldra verlaat een klein ruimteschip de wolk en neemt radiocontact op. Het is de DORYNA …


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende