< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2307 • 1535    DE PSI-CORRESPONDENT


Op de Aarde en de planeten van de Melkweg is het jaar 1344 Nieuwe Galactische Tijdrekening aangebroken - wat neerkomt op het jaar 4931 van de oude tijdrekening. 13 Jaren zijn verstreken, sinds een verandering van de kosmische constanten de galaxie deed wankelen. Het lijkt alsof er een periode van vrede en onderzoek is aangebroken, maar dan vervliegt deze hoop ineens.

De voorhoede van de terminale colonne TRAITOR stort zich op de Melkweg. De terminale colonne TRAITOR hoort bij de chaosmachten, die een greep naar de galaxie doen. Ze moeten de bewoners van de Melkweg erop voorbereiden, dat binnenkort in directe kosmische nabijheid een negasfeer ontstaat - de Melkweg als zogenaamde hulpbronnen-galaxie.

De Terranen slagen er evenwel in, het voor het Solstelsel bedoelde colonnefort te vernietigen. Maar de aankomst van meer chaos-troepen staat alweer voor de deur.

In deze kritieke tijd trekt een negentienjarige Terraan de aandacht van twee contraire machten: Zerberoff, de duale kapitein van de chaos, en de bodin van de Machten van de Orde, Fawn Suzuke, treden in contact met Marc London - want hij is namelijk de psi-correspondent ...


In de negende aflevering van de TERRANOVA-cyclus begeven we ons naar een ander schouwtoneel, dat de Melkweg pas enkele jaren verrijkt: Reginald Bull en Gucky gaan op weg naar de sterrenoceaan van Jamondi, een snel groeiend vestigingsgebied van zowel de Terranen als de Arkoniden. Daar ontmoeten ze schijnbaar oude bekenden en lichten een tip van de sluier op van stokoude geheimen.


Oorspronkelijke titel: Der Psi-Korresponder

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Oliver Scholl

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): zware kruiser van de MINERVA-klasse door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne J. SinnemaSamenvatting: het chaos-eskader arriveert - Gucky jaagt op de Luna-saboteurs.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel, Luna – maart 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Gucky - De muisbever komt twee keer in actie. Marc London - De negentienjarige Terraan wordt constant bewaakt. Noviel Residor - Terra's chef van de geheime dienst maakt zich zorgen over de problemen op de Maan. Turb Cartheon - Een beveiligingscherm-specialist stopt met zijn baan. Bré Tsinga - De kosmo-psychologe is aan het einde van haar latijn.Marc London's mutantengave laat zich door geen enkele gangbare methode analyseren. De jonge man wordt onder voogdij van Gucky geplaatst, maar de muisbever kan London's gedachten niet lezen. Hij kan hem ook niet telekinetisch beïnvloeden. Als hij met hem teleporteert stelt hij vast dat hij zich daarvoor niet behoeft in te spannen, alsof hij alleen teleporteert. Gucky neemt London mee naar de Maan, waar de muisbever het personeel van HWG-01 telepathisch gaat uithoren om de daar vermoedelijke spion van een vijandelijke macht op te sporen. HWG-01 is een bijzonder onderdeel van het industriecomplex en de werven in de Zwiebus-krater op de achterkant van de Maan. Hier wordt het zogenaamde hs-howalgonium vervaardigd. Normaal, sinds de hyperschok goedkoop verkrijgbaar, howalgonium wordt met een hoge puls-frequentie gede- en gerematerialiseerd. Op het moment van de dematerialisatie wordt het kristal een klein beetje verdraaid en tegelijkertijd met quintronen beschoten. Dat leidt tot een hyperlading-stabilisatie van het howalgonium dat daarna 83 procent meer rendement heeft dan dat het voor de hyperschok had - en dit rendement ligt duidelijk boven elk van de rode khalumvatt-hyperkristallen. Bij het stabilisatieproces gaat evenwel 44 procent van de kristalmassa verloren in de hyperruimte. Het hs-howalgonium wordt gebruikt voor de BACKDOOR-overbrengerstraat, voor de Kantor-sextanten en voor de 96 LORETTA-tenders van de TERRANOVA-vloot.

Op Luna is daadwerkelijk een groep van spionnen en saboteurs actief. Het gaat om Akonen, leden van het Energiecommando, die van de nieuwe Hoge Raad de opdracht hebben gekregen om het productieproces voor hs-howalgonium te stelen en HWG-01 te vernietigen. Beide projecten lopen voorlopig zoals gepland. Turb Cartheon, die zoals alle andere agenten al sinds vele jaren werkt als volledig onopvallende wetenschapper in het complex, heeft een geheugenkristal met de beslissende laatste informatie over het hs-howalgonium in zijn bezit gekregen en ontsteekt een bom, die met zes uur vertraging zal exploderen. Net nog op tijd komt Gucky over dit plan te weten, maar Cartheon dood zichzelf echter met een gifcapsule, voordat Gucky zijn gedachten kan lezen over de plaats waar de bom is verstopt. Gucky komt bovendien London's para-gave op het spoor. De student is een psi-correspondent. Hij kan zijn gave niet bewust controleren, maar doet instinctief mee met het psi-spectrum van andere mutanten, Hij correspondeert met hen - ongeacht de para-gave die de andere mutant toepast. Dat verklaart ook het gemak waarmee Gucky hem kan meenemen bij de teleportatiesprongen: London teleporteert zelfstandig mee. Door deze gave wordt Gucky ook gewezen op een tweede saboteursgroep, want als hij samen met London het onderkomen van een groep van vier nadert, falen al zijn para-gaven. De verklaring: de vier wetenschappers zijn Anti's en hun gave dragen ze over aan London.

De Anti's vluchten maar worden echter door gevechtsrobots neergeschoten. Net daarvoor kan Gucky bij hen een aanwijzing vinden over de plek waar de bom is verstopt. De bom wordt geborgen en explodeert in het heelal zonder schade aan te richten. Nu kunnen de laatste twee LORETTA-tenders worden afgebouwd. Enige tijd later voert de TERRANOVA-vloot haar eerste test uit. De tenders naderen de Zon en tappen die af. Een permanente energiestroom ontstaat en met deze energie wordt het nieuwe Kristalscherm voor het Sol-stelsel geactiveerd! Helaas vinden er storingen plaats, op alle tenders exploderen enige aggregaten waardoor het Kristalscherm instort. Koortsachtig wordt er begonnen met de reparatie en de probleemoplossing. Het Kristalscherm zal niet de enige bescherming zijn voor het Sol-stelsel. Men is ook al bezig om de installaties voor het oprichten van het anti-temporele getijdenveld aan te passen.

Zo'n bescherming is dringend nodig want in het Sol-stelsel verschijnt een schijfvormig colonne-veer van 25 kilometer in diameter en deze zet een uit 484 discusvormige schepen bestaand chaos-eskader af, waarbij Zerberoff zich enige tijd later aansluit. Alhoewel het eskader weer snel verdwijnt in de richting van de Sterrenoceaan, blijft de bedreiging door TRAITOR echter bestaan.

Ondanks deze sombere vooruitzichten trouwen Reginald Bull en Fran Spencer Imith enige dagen later, mid maart 1344 NGT. De huwelijksplechtigheid wordt door de nieuwe Eerste Terraanse Tamira Sakrahan voltrokken, getuigen zijn Perry Rhodan en Gucky.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende