< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2306 • 1534    DE KRISTALBEURS


Op aarde en de planeten van de Melkweg is het jaar 1344 van de Nieuwe Galactische tijdrekening aangebroken, hetgeen overeen komt met het jaar 4931 van de oude tijdrekening. Er zijn 13 jaar verstreken sinds een verandering van de kosmische constanten de galaxie opschudde.

Sindsdien is de situatie genormaliseerd: de interstellaire handel functioneert weer, de techniek boekt grote vooruitgang. Maar dan valt plotseling de voorhoede van de terminale colonne TRAITOR de Melkweg binnen. De terminale colonne behoort tot de chaosmachten die de macht willen grijpen in de galaxie. Ongezien ontstaan overal in de galaxie zogenaamde colonneforten om de beschaafde werelden in de macht van TRAITOR te dwingen. Een van de forten - TRAICOON 0098 - wordt in het Solstelsel verwoest, maar zijn commandant kan vluchten.

De inwoners van de galaxie hebben er geen benul van hoe explosief de situatie is. En zo gaat alles zijn gewone gangetje. Zelfs boven de vrijhandelswereld Lepso, waar een belangrijk warenoverslagpunt ligt: de kristalbeurs ...


Howalgonium geldt sinds de hyperimpedantieschok als minderwaardig. Toch koopt de Liga van Vrije Terranen het in grote hoeveelheden op. De vraag ligt voor de hand: wat kan er zo belangrijk zijn aan dit hyperkristal? De door Arndt Ellmer geschreven Perry Rhodan-roman verklapt de volgende keer meer hierover.


Oorspronkelijke titel: Die Kristallbörse

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Oliver Scholl

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Django MathijsenSamenvatting: de mysterieuze kamerheer - zijn troepen regeren over het ruimteplatform.


Locatie en tijdsruimte: LE-Schitterend – 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: De kamerheer - De heer over LE-Schitterend verliest de controle. Quergelqoonilaxyolqoor - Een Matten-Willy observeert en wordt zelf geobserveerd. Thomasz Emanuel - Een man van god trekt ten strijde tegen Satan. Solomon G. Gill - De TLD-agent vertrouwt zijn eigen ogen en oren niet.  Inez Hatcher - De TLD-agente is bevreesd om de haar toevertrouwde hyperkristallen.Sinds de hyperimpedantie-verhoging zijn de meeste hyperkristallen zoals bijvoorbeeld howalgonium waardeloos geworden, omdat ze te snel 'uitwerken' en vervallen als ze in hyper-aggregaten worden geplaatst. Alleen het zogenaamde rode khalumvaat is nog te gebruiken en wordt daardoor voor astronomische bedragen verhandeld. Centrale overslagplaats voor hyperkristallen is LE-Schitterend. Dit 12 kilometer in diameter en 3,5 kilometer dikke platvorm, die volgens de werven van de Paddler is gemodelleerd, was oorspronkelijk een pretpark en casino. Ze bevindt zich in een omloopbaan van de beruchte vrijhandelswereld Lepso. Haar constructie is slechts een façade, want behalve een bolvormige kerncel van 1500 meter diameter bestaat het hele platvorm praktisch alleen maar uit holle ruimtes.

LE-Schitterend was eigenlijk bedoeld als concurrent voor de BASIS maar kon na de hyperschok echter niet meer in stand worden gehouden. Op 1 september 1337 NGT had de door Homer G. Adams in het Camelot-tijdperk opgerichte organisatie Taxit het station voor een symbolische prijs verworven - en achter Taxit staat, sinds Adams naar de Aarde is terug gekeerd, de Nieuwe USO. LE-Schitterend heeft zich in de daarop volgende jaren ontwikkelt tot de belangrijkste handelsplaats voor hyperkristallen in de Melkweg. Ze draagt daarom de naam 'de kristalbeurs'. Tevens worden er ook nog kansspellen bedreven, en zo verdringen zich in de kristalbeurs niet alleen handelaars van alle galactische volkeren, maar ook allerlei twijfelachtig gespuis.

De mysterieuze kamerheer, de opperste instantie van de kristalbeurs, houdt alles met harde hand in zijn greep en zorgt met de beurs-garde voor rust. Niemand kent de identiteit van de kamerheer, want hij verbergt zijn uiterlijk achter een prachtige gouden cape en een masker van wit porselein, zijn stem wordt door een vocoder vervormd. Begin 1344 NGT zijn de TLD-agenten Solomon G. Gill en Inez Hatcher in de kristalbeurs om in opdracht van de LVT zo veel mogelijk howalgonium op te kopen. Klaarblijkelijk hebben Terraanse wetenschappers een manier gevonden om de door verval bedreigde structuren van het kristal te stabiliseren. Het howalgonium is vanwege het ingaan van 'Operatie Mandelbrot' voor bijzondere doeleinden nodig.

Op 1 maart 1344 NGT krijgen de beide TLD-agenten aandacht voor de activiteiten van onbekenden, die zich toegang willen verlenen tot de hoofdcomputer van het station. Ze geven hun geheim op om de kamerheer te waarschuwen. Zo komen ze te weten dat achter diens masker Perry Rhodan's zoon Roi Danton zit! Danton verklaart dat de kristalbeurs neutraal is, maar echter ook dient om controle uit te oefenen op de handel met hyperkristallen, alsook het behoud van de galactische vrede. Even later slaan de onbekenden toe. Ze doen alsof ze een aanslag plegen op de legendarische beurs-schat om de beurs-garde van hun werkelijke doel af te leiden. Ze hebben het voorzien op de howalgonium-voorraad van de LVT en dreigen om de beurs-schat te laten exploderen. Daar deze klaarblijkelijk bestaat uit reusachtige hoeveelheden Khalumvaat dat bij een explosie zal uiteen vallen, wat zal neerkomen tot volledige vernietiging van de kristalbeurs.

Danton laat het ultimatum onbewogen verstrijken. De onbekenden zetten daadwerkelijk de explosie in gang en doden zichzelf daarmee, verder gebeurd er niets, want in werkelijkheid bestaat er geen beurs-schat. Deze legende dient slechts als lokaas voor precies dit soort gevallen! Het gevaar is echter nog niet voorbij, want de Plophose moordenaar D. Manning Ostro neemt de controle van de hoofdcomputer over. Hij kan zijn hersenen direct met de positron verbinden en verkondigt een een ultimatum. Hij vordert de overdracht van de echte hyperkristalvoorraad, anders zal hij het zelfvernietigingsmechanisme van het station inschakelen. Danton en Gill kunnen ook hem door te bluffen uitschakelen, wanneer ze hem er toe bewegen om de gegevens van het station tot zich te nemen die naar verluidt de volledige kennis van de mensheid bevat. Die informatie stortvloed is te groot voor Ostro - zijn geest wordt vernietigd.

Nu kunnen de howalgonium-voorraden naar Terra worden gebracht. De vraag wie er belang bij kon hebben om precies dat te verhinderen blijft open. Met alle opwinding blijft mysterieuze informatie bijna onopgemerkt: Op LE-Schitterend werd een Posbi door een onbekende 'opgeruimd', die van vorm kan veranderen. Blijkbaar was de Posbi achter het geheim van de onbekende gekomen. De begeleider van de Posbi daarentegen, een Matten-Willy, had de vreemdeling omschreven als de 'waarnemer' …


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende