< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2305 • 1533    JACHT OP DE DONKERE CAPSULE


Op de aarde en de planeten van de Melkweg is het jaar 1344 Nieuw Galactische Tijdrekening aangebroken - dit komt overeen met het jaar 4931 oude tijdrekening. Er zijn 13 jaar verlopen, sinds een verandering van de kosmische constanten de galaxie deed schudden.

Sindsdien heeft de toestand zich genormaliseerd: de interstellaire handel functioneert weer, de techniek maakt opnieuw grote vorderingen. Dan valt de voorhoede van de terminale colonne TRAITOR de Melkweg binnen. De terminale colonne behoort tot de chaosmachten, die nu naar de galaxie grijpen.

Zogenaamde colonneforten ontstaan onopgemerkt overal in de galaxie, om de geciviliseerde werelden onder de knoet van TRAITOR te dwingen. Eén van deze forten - TRAICOON 0098 - wordt in het Solstelsel vernietigd, maar zijn commandant kan vluchten.

De duale kapitein blijft op de plek van zijn nederlaag. Hij wacht niet alleen op versterking, maar probeert meer over de Terranen te weten te komen. Tot zijn verrassing 'interfereert' hij echter met de jonge Terraan Marc London en brengt deze in zijn macht. Tegelijkertijd maken de verantwoordelijken van Terra zich op voor de jacht op de donkere capsule.


Hoe het met de duale kapitein en Marc London verder gaat, wordt in een niet al te verre toekomst in volgende romans belicht. In de volgende uitgave wordt de handeling verplaatst naar het Firing-stelsel, waarin de legendarische vrijhandelswereld Lepso haar baan trekt. Daar bevindt zich de kristalbeurs. Dat is ook de titel van de volgende, door Horst Hoffmann geschreven.


Oorspronkelijke titel: Jagd auf die Dunkelkapsel

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Oliver Scholl

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: in de ban van de duale kapitein - twee Terranen vechten om te  overleven.


Locatie en tijdsruimte: Terrania – 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Zerberoff - De duale kapitein hoort veel oud nieuws. Marc London - De jonge Terraan bevindt zich in de ban van een meedogenloos schepsel. Malcolm S. Daellian - De minister toont zijn geniale, en onuitstaanbare kant. Mondra Diamond - Die vertrouwelinge van Perry Rhodan bewijst weer een keer haar tactische vaardigheden. Ian Grant - Een jager wordt zelf slachtoffer.Terwijl Malcolm S. Daellian en zijn wetenschappers verder bezig zijn om de Kantor-sextant te perfectioneren, zodat daarmee het TRAITOR-donker-veld gepeild kan worden, brengt de duale-kapitein zijn gevangene, de jonge Terraan Marc London, naar Stewart eiland (Nieuw-Zeeland). Daar probeert hij bij hem de endogene kwelling uit en moet echter tot zijn ontsteltenis vaststellen dat London zijn psi-vaardigheid reflecteert en de endogene kwelling naar hem terug slingert. Zerberoff moet daardoor de kwelling ondergaan die eigenlijk was bedoelt voor zijn slachtoffer. Het heeft echter een zeer interessant effect voor hem, want door de schrijnende pijnen duiken lang vervlogen herinneringen weer op uit zijn eigen verleden. Zerberoff herinnert zich zijn afkomst en weet ook weer hoe het was wanneer hij door de zogenaamde colonne-anatomen uit twee verschillende wezens werd samengesteld. Hij herinnert zich ook weer de haat die hij voor de anatomen voelde, die hen tijdens de gruwelijke operaties hadden gekweld naar alle regels der kunst …

Aangezien Zerberoff door deze belevenis verzwakt is kan Marc London vluchten. Zerberoff haalt de jonge man echter snel weer in, maar London is gewond en heeft medische hulp nodig. De duale-kapitein brengt hem naar Ian Grant, een jager die in een afgelegen hut leeft, en dwingt hem om London te verplegen. Als de jongeman enigszins is hersteld en wanneer Zerberoff meer details over zijn eigen verleden heeft ervaren, ontvangt hij radioimpulsen waaruit blijkt dat het de Terranen is gelukt om op Luna een wapen tegen de fractale-dissipatiestolp te ontwikkelen. Meteen gaat hij erheen omdat hij heeft voor zijn rehabilitatie nog steeds bewijzen nodig heeft dat de donker-speurders slordig hebben gewerkt. Hij trapt echter in een val, want Mondra Diamond en Daellian zijn uit London's dagboekaantekeningen, waarin hij ook zijn door Zerberoff veroorzaakte dromen beschrijft, te weten gekomen met wie ze hebben te maken. De informatie over het wapen tegen de fractale-dissipatiestolp was alleen maar een truc om Zerberoff's aandacht te trekken.

Zerberoff's donker-capsule kan worden gepeild en met boei-velden worden gevangen. Dan nog lukt het hem om te vluchten omdat hij dreigt om zijn gijzelaar te vermoorden. Er wordt hem vrije aftocht verleent nadat hij Marc London heeft vrijgelaten. Mondra Diamond en Bré Tsinga zullen zich om de jonge man gaan bekommeren. Het is duidelijk dat hij vanwege zijn para-gave een sleutelrol in de strijd tegen de terminale colonne kan spelen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende