< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2304 • 1532    SCHADUWEN OVER ATLAN VILLAGE


Op de aarde en de planeten van de Melkweg is het jaar 1344 Nieuw Galactische Tijdrekening aangebroken - dit komt overeen met het jaar 4931 oude tijdrekening. Er zijn 13 jaar verlopen, sinds een verandering van de kosmische constanten de galaxie deed schudden. Sindsdien heeft de toestand zich genormaliseerd: de interstellaire handel functioneert weer, de techniek maakt opnieuw grote vorderingen. Dan valt de voorhoede van de terminale colonne TRAITOR de Melkweg binnen. De terminale colonne behoort tot de chaosmachten, die nu naar de galaxie grijpen.

In het hart van de Liga van Vrije Terranen komt het tot een verschrikkelijk bloedbad. Verantwoordelijk daarvoor zijn dwergachtige sluipmoordenaars, de zogenoemde chaossluipmoordenaars. Perry Rhodan en een handjevol anderen ontsnappen aan de aanslag.

Dankzij drie Siganezen en een overloper kan het colonnefort TRAICOON 0098, dat in de directe nabijheid van het zonnestelsel opgesteld moest worden, vernietigd worden. Niemand vermoedt, dat uitgerekend de commandant aan de vernietiging kon ontkomen - en zo spreiden zich onopgemerkt schaduwen over Atlan Village ...


Malcolm S. Daellian zit de duale kapitein dicht op de hielen. Hij vermoedt nog niet, met wie hij het in die beslissende omstandigheid aan de stok zal krijgen - net zo min vermoeden de Terranen iets van de gesel van Zerberoff.

Zerberoff daartegenover weet er niets van, dat de Terranen er nauw aan toe zijn, het donker-veld succesvol te peilen. Bovendien houden andere dingen hem bezig: zijn gevangene en de angst voor de gevolgen van zijn falen. De toestand spitst zich toe. De verdere voorvallen beschrijft Michael Marcus Thurner in de volgende Perry Rhodan-uitgave.


Oorspronkelijke titel: Schatten über Atlan-Village

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Oliver Scholl

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: hij is een Terraanse tiener - en hij wekt de interesse op van buitenaardsen.


Locatie en tijdsruimte: Terrania – 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Marc London - Een jonge Terraan wordt verliefd. Zerberoff - De twee hoofden van de duale kapitein zijn het niet altijd met elkaar eens. Malcolm S. Daellian - De minister werkt op meerdere fronten. Perry Rhodan - De Terraanse Resident legt een kort bezoekje af ver van huis. Rudnor - De ongeliefde gesprekspartner van Daellian's is te zoetsappig.De duale kapitein Zerberoff is aan de vernietiging van het colonnefort ontkomen en met een donker-capsule naar Terra gevlogen. Om zijn falen te rechtvaardigen tegenover de Progressie-Bewaarders van de terminale colonne, zoekt hij naar bewijzen dat hij door de donker-speurders niet volledig over de situatie in de Melkweg is geïnformeerd. En daadwerkelijk treft hij in Terrania twee begrippen aan die hem voorheen onbekend waren: project BACKDOOR en TERRANOVA-vloot. Weliswaar hebben beide niets met de vernietiging van het colonnefort te maken, maar Zerberoff onderzoekt beide zaken toch verder - mede doordat zijn Ganschkaren-helft, met de eigen naam Aroff, een eigenaardige fascinatie voor de Terranen voelt, terwijl Zerbone (de Mor’Daer-helft) ze het liefst meteen wil vernietigen. Tijdens zijn verkenningen voelt de duale kapitein een onverklaarbaar mentaal contact van een blijkbaar psi-begaafde Terraan. Zerberoff besluit om dit individu in zijn macht te krijgen.

De aanwezigheid van Zerberoff blijft niet voor de Terranen verborgen. Het is het wetenschapsteam van Malcolm S. Daellian gelukt om de typische emissies van het donker-veld te identificeren. Zo komt Daellian Zerberoff langzamerhand op het spoor, maar de metingen zijn niet erg precies en functioneren alleen op betrekkelijk korte afstand. Daellian heeft daarvoor, in samenwerking met de USO, het als 'ultra-giraf' aangeduide peilapparaat verder ontwikkeld. Het nieuwe apparaat krijgt de naam 'Kantor-sextant', omdat het basisidee nog afstamt van Myles Kantor. Het is veel nauwkeuriger als de ultra-giraf en heeft een grotere peilbandbreedte en een grotere reikwijdte - en is vooral veel compacter als het lompe oude apparaat.

Op 20-02-1344 NGT wordt project BACKDOOR voltooid: een overbrengerstraat tussen Mercurius en Maldonaldo, de binnenste planeet van het Wega-stelsel, wordt volbracht. Het BACKDOOR-overbrengerstation op Mercurius heeft enorme afmetingen. De doorsnede bedraagt 90 kilometer en acht 1,5 kilometer breedte overbrengerbogen zullen in de toekomst reusachtige containerstromen transporteren. De benodigde energie zal door aftapping van de Zon worden gewonnen en hiervoor zijn de oude installaties voor de oprichting van het ATG-veld benut. Perry Rhodan neemt persoonlijk deel aan de eerste overbrengersprong naar het Wega-stelsel.

In de tussentijd speurt Zerberoff de Terraan op waarmee hij intussen meermaals kort mentaal contact had. Het is Marc London, een 19-jarige kosmopsychologiestudent, die van zijn psi-gave niets in de gaten heeft. Aan deze gave heeft hij het mogelijk ook te danken dat Fawn Suzuke (oftewel de lichaamsprojectie van de jonge, in de nucleus opgegane vrouw) hem benaderd. London denkt echter verlieft te zijn geworden op een heel normaal meisje. Voordat Daellian de duale kapitein kan oppakken, ontvoert deze de jonge student en verdwijnt hij uit het peilbereik van de wetenschapper.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende