< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2303 • 1531    DE DUALE KAPITEIN


Op de Aarde en de planeten van de Melkweg is het jaar 1344 Nieuwe Galactische Tijdrekening aangebroken - wat neerkomt op het jaar 4931 van de oude tijdrekening. 13 Jaren zijn voorbijgegaan, sinds een verandering van de kosmische constanten de galaxie deed wankelen. Sindsdien is de toestand genormaliseerd: de interstellaire handel functioneert weer, de techniek maakt opnieuw grote vorderingen. Wanneer Perry Rhodan de vertegenwoordigers van alle Galactische volken voor een conferentie naar Terra roept, vermoeden hij noch de bezoekers, dat er al een nieuwe oorlog begonnen is. Daar zitten de chaosmachten achter.

In het hart van de Liga van Vrije Terranen vindt onder de staatshoofden een verschrikkelijk bloedbad plaats. Verantwoordelijk daarvoor zijn de dwergachtige sluipmoordenaars, de zogenaamde chaosmoordenaars. Ze behoren tot de terminale colonne TRAITOR, een leger in marsorde van de chaotarchen, die naar het lijkt op het punt staat, de galaxies van de Lokale Groep over te nemen.

Rhodan en enkele weinigen ontkomen aan de moordaanslag. En inmiddels weten de Terranen, dat er in het Solstelsel een colonnefort bestaat, een zestien kilometer lang ruimtestation van de chaosmachten. Commandant van dit fort is niemand minder dan de duale kapitein ...


Uitstel van executie - dat is de ergste consequentie, wat de verschrikkelijke operatie tegen TRAICOON 0098 de Terranen heeft opgeleverd. Hoe moet Perry Rhodan het Solstelsel behouden tegen de macht, die met luchtige nonchalance haar troepen vlak voor zijn huisdeur kon, en weer zal stationeren? Michael Marcus Thurner levert de voorlopige antwoorden in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Der Duale Kapitän

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne J. SinnemaSamenvatting: aanval op het colonnefort - een sluipmoordenaar smeedt een plan.


Locatie en tijdsruimte: TRAICOON 0098 – 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraanse Resident laat het Sol-stelsel afzoeken. Francis Bob Heimann - De commandant van de TYLL LEYDEN doet een verschrikkelijke ontdekking. Zon Facter - Het microbeest loopt over naar de vijand. Demetrius Luke - De Siganees begeeft zich opnieuw in dodelijk gevaar. Zerberoff - de duale kapitein heeft de coördinatie over de verdedigingsinstallaties van het colonnefort.Door een ongelukkig toeval krijgen de Terranen informatie over de precieze standplaats van het colonnefort TRAICOON 0098. Eén van de daar aanwezige kanonniers vernietigt namelijk de Terraanse jachtkruiser BRIXBIE die het fort tot een kritische grens was genaderd. Als de ONTDEKKER FRITJOF NANSEN het nader wil onderzoeken wat er van de BRIXBIE is over gebleven, wordt ook dit schip vernietigd. De Terranen moeten vaststellen dat de vijand over een wapen beschikt waar geen bekend veiligheidsscherm tegen bestand is: de potentiaalwerper. Dit geschut heeft een reikwijdte van 5,3 miljoen kilometer - alleen PRAETORIA'S wapens kunnen een nog grotere afstand overbruggen - en veroorzaakt in een bolvorm tot 25 kilometer doorsnede een overbelasting van elke materie. Een zwaartekrachtveld met de kracht van een neutronster ontstaat zodat binnen een onderdeel van een seconde ca. 120 miljard gravo's op het doel inwerken. De 1800 meter in doorsnede metende FRITJOF NANSEN wordt op deze manier tot een ca. 90 meter in doorsnede metend brok super-dichte materie gecomprimeerd. Dit effect is echter van voorbijgaande duur; na geruime tijd probeert de geplette materie om haar oorspronkelijke vorm weer aan te nemen. In het geval van ruimteschepen gaat dit gepaard met een enorme explosie.

Alle in het Sol-stelsel beschikbare schepen worden in de betreffende ruimtesector samengetrokken. Door de inzet van duizenden sondes kan het donker-veld, dat een bolvorm heeft van 500 kilometer doorsnede, helemaal in beeld worden gebracht en zelfs worden gepasseerd. Perry Rhodan is persoonlijk ter plaatse om als eerste een blik op het colonnefort te werpen. Dan melden de Siganesen zich weer die samen met Zon Facter onopgemerkt uit het fort zijn ontkomen. Rhodan spreekt met het gelouterde micro-beest en komt te weten dat de Melkweg tot een hulpbronnen-sterrenstelsel voor de terminale colonne zal worden omgevormd. De Colonne zelf heeft de opgave om het ontstaan van de negasfeer in Hangay te bespoedigen. Zon Facter dringt aan op een spoedige aanval op het fort omdat het nu kwetsbaar is, zo lang de bouw nog niet is afgesloten.

Rhodan heeft geen andere keuze en geeft het aanvalsbevel. Een salvo van PRAETORIA is voldoende om het donker-scherm in te laten storten. Echter dan komt het tweede verdedigingssysteem van het fort tot actie: de fractale-dissipatiestolp. Dit energiescherm heeft de vorm van een visnet van 50 kilometer doorsnede, wiens 'mazen' bestaan uit voortdurend bewegende structuurscheuren. Als het wordt beschoten dan vormen zich op de getroffen plekken vertakkingen waarin zelfs transformsalvo's vervagen. De energie van het wapen wordt door het visnet opgezogen. Er wordt vastgesteld dat het visnet niet alleen door zijn fractale structuur zo sterk is, maar vooral omdat het in het UHF-bereik van het hyperspectrum word opgeladen - de werking is vergelijkbaar met de individueeloplading die door de Anti's wordt toegepast.

Een andere aanval heeft alleen zin als de nu nog enige werkende projector van de fractale-dissipatiestolp kan worden vernietigd. Deze opdracht wil Zon Facter op zich nemen. Hij keert met de donker-capsule in het fort terug, begeleid door Demetrius Luke en Dani Queenz. Eigenlijk gaat het Zon alleen om wraak op de duale kapitein. Hij confronteert hem, terwijl de Siganesen enige fusiebommen naar het doel brengen. Ze wachten in de donker-capsule op Zon Facter's terugkeer, maar hij komt niet want de duale kapitein doorziet zijn intenties en dood hem met zijn endogene kwelling. Nog net op tijd starten de Siganesen met de donker-capsule en moeten deze ook snel weer verlaten voordat deze op afstand tot ontploffing zal worden gebracht. Maar ook de door hen geplaatste bommen ontploffen waardoor het onoverwinnelijke beveiligingscherm van het fort verdwijnt. Meteen vallen de Terraanse eenheden aan. De verliezen zijn zeer hoog omdat intussen meer potentiaalwerpers zijn opgesteld, maar uiteindelijk kan TRAICOON 0098 worden vernietigd. De duale kapitein lukt het om op het laatste moment te vluchten.

De Siganesen hebben ook enige nieuwe gegevens kunnen verzamelen. De informatie voorspelt niet veel goeds: in een tweede golf zullen 2000 andere colonneforten in de Melkweg worden samengesteld! Bovendien zal spoedig het chaos-eskader arriveren dat bij TRAICOON 0098 zou worden gestationeerd. Malcolm S. Daellian vindt ondertussen uit wat er met de vreemde verdraaide vorm van de colonneforten aan de hand is. Men kan de individuele forten tot één enorme structuur samenvoegen. Bij meer dan 2000 forten zal op deze wijze een constructie ontstaan in de vorm van een dubbelhelix, de rond 20.000 kilometer groot zal zijn …


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende