< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2302 • 1530    HET MICROBEEST


Op de Aarde en de talrijke planeten van de Melkweg, die door mensen worden bewoond, is het jaar 1344 Nieuwe Galactische Tijd aangebroken - wat gelijk staat aan het jaar 4931 volgens de oude jaartelling. Er zijn dertien jaar verstreken, sinds een verandering van de kosmische constante de Melkweg op haar grondvesten liet schudden.

Sindsdien is de situatie weer redelijk genormaliseerd. De interstellaire handel functioneert weer, de techniek boekt weer vooruitgang. Er schijnen vreedzame tijden in het verschiet te liggen. Wanneer Perry Rhodan de vertegenwoordigers van bijna alle volkeren naar Terra laat komen voor een grote conferentie, vermoeden hij noch de bezoekers, dat er al een nieuwe oorlog is uitgebroken. Achter die oorlog zitten machten, die vreemd in de Melkweg zijn.

In het hart van de Liga vindt een verschrikkelijk bloedbad plaats onder de staatshoofden, uitgevoerd door dwergachtige sluipmoordenaars. Slechts een klein aantal staatshoofden, waaronder Rhodan, ontsnappen aan de dood.

Een team dappere Siganezen volgt het spoor van de sluipmoordenaars - en zo komen de kleine afstammelingen van mensen terecht in een zogenaamd colonnefort. Daar komt het tot een ontmoeting - en gaan ze de confrontatie aan met het microbeest ...


Het ziet er naar uit, dat de siganezen aan boord van TRAICOON 0098 toch nog een kans hebben gevonden om te overleven. Dat zou hen met de hulp van een microbeest misschien zelf kunnen lukken ... Maar de duale kapitein heeft zijn eigen plannen. Op de Aarde werken de geheime diensten koortsachtig en zijn op zoek naar de exacte positie van het steunpunt van de chaosmachten. Meer hierover vertelt Arndt Ellmer in de volgende aflevering van Perry Rhodan.


Oorspronkelijke titel: Die Mikro-Bestie

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: hij is een chaos-sluipmoordenaar - in hem ontwaakt de eigen wil.


Locatie en tijdsruimte: TRAICOON 0098 – 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Demetrius Luke - De Siganese Resident laat zich verleiden tot een spontaan gebaar. Dani Queenz - De jonge vrouw geeft toe aan haar ware gevoelens. Ashlon Fogel - De minister zet zich over zijn eigen angsten heen. Zon Facter - Het microbeest ik klaar om op jacht te gaan. Zerberoff - De duale kapitein krijgt spoken op bezoek.Op 09-02-1344 NGT vind op Terra de uitvaartplechtigheid plaats voor Maurenzi Curtiz. In het colonnefort wordt Zon Facter eindelijk bevrijd van de invloed door de klauw van de Laboraten. Het voorwerp, dat voorheen zijn loyaliteit voor de terminale colonne had gegarandeerd, sterft af en geeft Facter's eigen wil terug. Het micro-beest voelt alleen nog maar haat tegen TRAITOR en wil zich wreken. Zo weigert Facter het bevel op te volgen van de duale kapitein Zerberoff en gaat hij op zoek naar de Siganesen, niet om de indringers onschadelijk te maken maar om met hen in contact te komen.

De Siganesen verzamelen ondertussen meer Informatie over het colonnefort. Ze zien hoe de duale kapitein, die daadwerkelijk schijnt te zijn samengesteld uit de lichaamshelften van een vogelachtige Ganschkaren en een Mor'Daer-soldaat, een donker-speurder ontmoet en van deze een datakristal ontvangt. De donker-speurder lijkt op een vormloze, voortdurend bewegende schaduw van ongeveer 200 meter doorsnede. Mogelijkerwijs vormt het zijn eigen micro-kosmos, want als men het ding nadert wordt men steeds kleiner totdat men uiteindelijk is verdwenen. Als de duale kapitein weer te voorschijn is gekomen volgen de Siganesen hem en zijn ze ter plaatse als hij de gegevensdrager activeert. Ze herkennen dat minstens 58 colonneforten in de buurt van belangrijke machtscentra van de Melkweg zijn gepositioneerd en dat het hele sterrenstelsel blijkbaar al in 'percelen' is opgedeeld.

Dan worden de Siganesen door een toeval ontdekt. Het alarm gaat af. Ashlon Fogel valt de duale kapitein aan en offert zich op om voor afleiding te zorgen zodat zijn beide vrienden de vlucht mogelijk wordt gemaakt, maar ook omdat hij er achter is gekomen dat Demetrius Luke en Dani Queenz op elkaar verliefd zijn geworden. Zijn dood is niet tevergeefs want Luke en Queenz kunnen zich verstoppen. Ze worden echter de hele tijd al door Zon Facter geobserveerd. Nu neemt het micro-beest contact met ze op en biedt hen een bondgenootschap aan. Hij wil hen helpen vluchten met een donker-capsule maar zij moeten het dan voor hem mogelijk maken om met Perry Rhodan in contact te komen. Hij wil een overeenkomst afsluiten met de Terraanse Resident.

Rhodan ontvangt van Reginald Bull het bericht dat één van de schepen (de jachtkruiser BRIXBIE) die het colonnefort probeerde te zoeken, is vernietigd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende