< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2301 • 1529    IN HET COLONNEFORT


Op de aarde en de talrijke bewoonde planeten van de Melkweg is het jaar 1344 Nieuwe Galactische Tijdrekening aangebroken - dit komt overeen met het jaar 4931 oude tijdrekening. Er zijn 13 jaar verstreken, sinds een verandering van de kosmische constanten de galaxie aantastte.

Sindsdien heeft de toestand zich genormaliseerd: de interstellaire handel functioneert weer, de techniek maakt nieuwe vorderingen. Het lijken vredige tijden te zijn. Als Perry Rhodan de vertegenwoordigers van alle galactische volkeren voor een conferentie naar Terra roept, vermoeden noch hij noch de bezoekers, dat er reeds een nieuwe strijd is begonnen. Daar zitten machten achter, die vreemd in de Melkweg zijn.

In het hart van de Liga van Vrije Terranen komt het tot een verschrikkelijk bloedbad onder de staatshoofden, uitgevoerd door dwergachtige sluipmoordenaars. Rhodan en een handjevol ontkomen aan de aanslag.

Een team moedige Siganezen zet zich op het spoor van de sluipmoordenaars de kleine afstammelingen van mensen bevinden zich kort daarop in het grootste gevaar: ze opereren in het colonnefort ...


De Siganese resident Demetrius Luke en zijn begeleiders zijn bedenkelijk dicht bij de uitgezonden voorbodes van de chaos gekomen. Midden in de invloedssfeer van de mensheid ontstaat er blijkbaar een vesting van deze verschrikkelijke troepen, onopgemerkt door de Liga van Vrije Terranen. Eén ding is duidelijk: Perry Rhodan moet ervan vernemen, zo vlug mogelijk. Maar hoe moet dat gebeuren - zonder de gepaste uitrusting en onder bedreiging van sluipmoordenaars en andere achtervolgers van de chaos? Het verdere lot van Demetrius Luke, Dani Oueenz, Ashlon Fogel - maar ook van Zon Facter en de duale kapitein - beschrijft Hubert Haensel in zijn volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Im Kolonnen-Fort

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: drie tegen de chaos - ze zijn opgejaagden in TRAICOON 0098


Locatie en tijdsruimte: TRAICOON 0098 – 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Demetrius Luke - De Resident van Siga bewijst zijn moed, vastberadenheid en bereidheid om risico's te nemen. Dani Queenz - De Siganese houdt haar hoofd koel. Ashlon Fogel - De minister stelt zich bloot aan de valkuilen van de techniek. Zon Facter - Het microbeest moet vechten tot het bittere einde. De duale kapitein - De bevelvoerder van de chaosmachten blijkt onverbiddelijk te zijn.De drie Siganesen Demetrius Luke, Ashlon Fogel en Dani Queenz bereiken met Zon Facter's donker-capsule  onopgemerkt het nog in aanbouw bevindende colonnefort TRAICOON 0098, die zich in de onmiddellijke nabijheid van het Sol-stelsel bevindt en in de bescherming van een donker-veld voor alle peilsystemen van de Terranen onzichtbaar is. Het fort lijkt op een dubbele T-vorm. Zodra de montage klaar is zal het ca. 16 kilometer lang en 11 kilometer breed zijn. Vreemd genoeg heeft de hele structuur een geringe lichte afronding. Commandant van het fort is de duale kapitein, die lijkt te zijn ontstaan uit de versmelting tussen de lichaamshelften van twee wezens. Hij heeft twee hoofden: de hagedisschedel van een Mor’Daer (strijdtroepen van de terminale colonne) en de vogelschedel van een Ganschkaren (technicus). De duale kapitein werd met de vooruitgeschoven post van de terminale colonne eropuit gestuurd om het Sol-stelsel te veroveren - hij mag het echter niet vernietigen. De duale kapitein lijkt over een para-vaardigheid te beschikken waarmee hij een endogene kwelling kan opwekken: hij kan andere wezens gruwelijke pijnen laten lijden door ze alleen aan te staren.

Deze ervaring moet ook Zon Facter en zijn micro-beesten ondergaan want de duale kapitein is ontevreden met de afloop van de actie op Terra. Zon Facter, die door zijn zware verwondingen nog verzwakt is, verliest het commando over de sluipmoordenaars. Zijn voormalige plaatsvervanger Val Rabozo trekt het bevel over die micro-beesten naar zich toe. Zon Facter is evenwel met heel andere gedachten bezig. Hij voelt twijfel over zijn dienstverband voor de terminale colonne en voor de duale kapitein ervaart hij haat, wat allemaal gelijk staat aan heiligschennis. Al snel wordt hem duidelijk dat dit onmogelijke gevoel eigenlijk met zijn verwondingen moet samenhangen. Hij kan zich plotseling herinneren dat de micro-beesten, die in-vitro werden gekweekt, een implantaat krijgen die de klauw van de Laboraten werd genoemd. Dit implantaat controleert de micro-beesten en zorgt voor hun totale loyaliteit tegenover de terminale colonne. Bij Zon Facter sterft de klauw echter blijkbaar af, wat wel met verschrikkelijke pijnen gepaard gaat, maar wat er uiteindelijk toe leidt dat bij hem de vrije wil terugkeert.

De Siganesen observeren ondertussen de bouwactiviteiten in het colonnefort. Vreemde wezens, die eruit zien als reusachtige cellen met een humanoide 'kern', schijnen het hoofdbestanddeel bij de opbouw van het fort te verrichten. De vogelachtige Ganschkaren lijken de werkzaamheden te controleren. Dan worden de indringers echter ontdekt. De duale kapitein opent de jacht op ze en geeft deze opdracht ook door aan de micro-beesten, omdat het vast staat dat de indringers door hen moeten zijn binnengehaald.

Intussen bezoekt Perry Rhodan op de Maan de werven waarin een deel van de TERRANOVA-vloot wordt geconstrueerd en waar de ONTDEKKER wordt uitgerust voor de tocht naar Hangay. Tot de TERRANOVA-vloot behoren de zogenaamde LORETTA-tenders. Deze zijn vergelijkbaar met de oude tenders van de DINO-klasse, maar heeft hun platvorm een doorsnede van 6 kilometer en een centrale bolvormige cel heeft de afmetingen van een ONTDEKKER …


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende