< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2300 • 1528 (2015, week 28)    VOORBODEN VAN DE CHAOS


Op de Aarde en de talrijke planeten van de Melkweg, die door mensen worden bewoond, is het jaar 1344 Nieuwe Galactische Tijd aangebroken - wat gelijk staat aan het jaar 4931 volgens de oude jaartelling. Sinds Perry Rhodan met een eenvoudige raket opsteeg en het heelal ontsloot, zijn er bijna drieduizend jaar verstreken. Allang is de Aarde - of Terra, zoals men over het algemeen zegt - het centrum van een bloeiend sterrenrijk, dat uit vele duizenden planeten bestaat. In de Liga van Vrije Terranen leven niet alleen nakomelingen van mensen, maar ook leden van andere volkeren en rassen. De muisbever Gucky is voor velen een typisch voorbeeld. Naast hem leven er talloze andere buitenaardse wezens op de belangrijkste planeten van de Liga. Dat de vrede niet altijd stand zal houden, is ook Perry Rhodan en zijn medestanders bekend. Telkens opnieuw werd de Aarde het doelwit van vijandelijke aanvallen. Zo ook in deze dagen, wanneer een duistere macht in het geheim aan het werk gaat. Het gaat hierbij om de voorboden van de chaos ...


Na de afschuwelijke gebeurtenissen in de Solaire Residentie is het elke Terraan duidelijk, dat het met de rustige tijden is gedaan. Als de machten van de chaos hun vingers al naar het Sol-stelsel uitsteken en zelfs al troepen op de grond hebben, dan wordt het tijd voor Operatie Mandelbrot. Op dat front moet men met alle macht aan het werk. Hoe het verder gaat, vertelt Hubert Haensel in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Vorboten des Chaos

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Astronomie (Duits exclusief): de Melkweg anno 1344 NGZ door Rainer Castor

Nederlandse vertaling: Kees van Toorn

© Pabel-Moewig Verlag KG

© www.perrypedia.proc.org

© Uitgeverij Big Balloon B.V.

ISSN 1383-9861, prijs €5.25 (dubbele editie)Samenvatting: ze zijn TRAITOR's beesten - en ze brengen de ondergang.


Locatie en tijdsruimte: Terra – 1344 NGT (4931 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De onsterfelijke Terraan roept op tot een conferentie van de galactische volkeren. Bostich I - De imperator van Arkon begint aan een verre reis. Gucky - De muisbever zoekt het gevaar op. Zon Facter - De sluipmoordenaar vervult een opdracht van de terminale colonne. Demetrius Luke - De Siganees bewijst dat hij een keiharde strijder is.Begin van 1344 NGT (4931 n.Chr.), meer dan 12 jaar na de hyperschok, heeft de omgeving van de Melkweg zich verregaand gestabiliseerd - in elk geval in de galactische Westside. In de Eastside daarentegen razen verschrikkelijke broederoorlogen tussen de Blues-volkeren. Op Terra en de andere bewoonde werelden van de Westside is rust en een normale toestand teruggekeerd, en er vindt zelfs weer interstellaire ruimtevaart plaats. Toch is er nog veel te doen want voor een galactische gemeenschap zijn de afzonderlijke volken nog te ver van elkaar verwijderd. Perry Rhodan erkent dat de galactische volken weer nauw moeten samenwerken en een gemeenschappelijke weg moeten volgen, met name vanwege de nog steeds niet in te schatten bedreiging voor de Melkweg, om de in Hangay ontstane negasfeer te kunnen verminderen. Derhalve nodigt Perry Rhodan afgevaardigden van alle machtsgroeperingen van de Melkweg uit, waartoe hij ook de Nieuwe USO rekent, voor een opbouwconferentie van alle volken die op 04-02-1344 NGT in de Solaire Residentie op Terra zal plaatsvinden.

Tijdens de voorbereidingen van de conferentie heeft Rhodan een vreemde ontmoeting: de ontstane nucleus van de met elkaar versmolten bewustzijns van de monochroom-mutanten neemt contact op met Rhodan. De nucleus treedt op in het gestalte van een lichaamsprojectie van het meisje genaamd Fawn Suzuke. Rhodan wordt voor het verschijnen van de terminale colonne TRAITOR gewaarschuwd, maar het contact valt echter na enkele minuten weer weg. Enige tijd later begint de conferentie en verloopt alles eerst zoals gepland. De belangrijkste volken van de galactische Westside zijn vertegenwoordigd, Imperator Bostich I van Arkon is zelfs persoonlijk verschenen - samen met zijn nieuwe troonvloot. De Blues nemen natuurlijk niet deel (er is praktisch geen contact met de Eastside), de Haloeters en de Akonen zijn eveneens niet verschenen. De eerste op grond van hun bekende terughoudendheid, de laatste vermoedelijk doordat het Energiecommando de macht in het Blauwe-stelsel naar zich toe heeft getrokken.

Perry Rhodan houdt de openingsrede. Hij wil de galactische volkeren een gemeenschappelijke visie geven en tegelijkertijd een mogelijkheid om de sinds de hyperschok veel te lang geworden afstanden tussen de zonnestelsels drastisch zal verkorten. Voor dit doel zal een overbrenger-netwerk worden gebouwd waarmee op een dag alle bewoonde werelden met elkaar zullen zijn verbonden. Dit onder de omstandigheden van de verhoogde hyperimpedantie eigenlijk aan de waanzin grenzende voornemen zou beslist te realiseren zijn - maar alleen met techniek waarover thans alleen de Terranen beschikken. Want alleen de op Ferrol gevonden oude kooi-overbrengers functioneren ook na de hyperschok nog volledig foutloos en hun enorme energiebehoefte kan alleen met de door Malcolm S. Daellian nieuw ontwikkelde methode van de zon-aftapping op vernuftige wijze worden gerealiseerd. Rhodan is bereid om deze technologie aan alle galactische volkeren ter beschikking te stellen, maar alleen onder twee voorwaarden: alle deelnemende partijen zullen vredesverdragen met elkaar afsluiten, bovendien zal de verdeling van de voorheen in hypercocons verstopte sterrenhopen, die door hun vroegere bewoners zijn verlaten, vriendschappelijk worden geregeld.

Rhodan's voorstel leidt tot interesse, maar ook op afwijzing. De Springers zijn bijvoorbeeld alles behalve enthousiast want zij zien dat hun tijdens de hyperschok enorm toegenomen economische macht wordt bedreigd. Bostich echter heeft groeiende belangstelling want een overbrengerverbinding zou hem in staat stellen om de controle over zijn uiteenvallende imperium terug te winnen. Honderden stelsels hebben zich al van zijn imperium afgescheiden en soevereine machtsblokken gevormd - en de Arkoonse vloot kan vanwege de verhoogde hyperimpedantie niet overal tegelijkertijd aanwezig zijn om plaatselijke opstanden te onderdrukken. De conferentie wordt gedurende de nacht onderbroken. Dan verschijnt de projectie van Fawn Suzuke een tweede keer. Ditmaal is Mondra Diamond bij Rhodan en legt ze alles vast. De nucleus verkondigt dat de oorlog om de negasfeer van Hangay reeds is begonnen. De kosmocraten zijn vanwege massale aanvallen van de chaosmachten ergens anders gebonden, hulp voor de Melkweg is desondanks onderweg. Tot deze arriveert moet het Sol-stelsel tegen elke prijs worden behouden omdat het nog wordt 'gebruikt'. De terminale colonne TRAITOR, een reusachtige vloot die op het eerste gezicht met het Eindeloze Armada kan worden vergeleken, heeft zich al in beweging gezet om de negasfeer voor de chaotarchen te vergroten. Een voorpost van TRAITOR bevindt zich al dichtbij het Sol-stelsel. Voordat Fawn Suzuke uiteindelijk verdwijnt verraad de nucleus nog dat ze de mensheid in opdracht van HET heeft gewaarschuwd. Zelf is ze in grote moeilijkheden en kan de Terranen niet verder helpen en ook HET kan in de omgeving van Hangay niet ingrijpen.

De volgende dag gaat de conferentie verder. Rhodan vermoedt niet dat de vijand reeds in de onmiddellijke omgeving is. Vanuit het colonnefort TRAICOON 0098, dat aan de rand van het Sol-stelsel is gestationeerd en in de bescherming van het donker-veld voor alle peil-apparatuur van de Terranen onzichtbaar is, worden de sluipmoordenaars van de chaos naar Terra gestuurd. Een stoottroep van deze sluipmoordenaars is met niet te peilen donker-capsules bij de Solaire Residentie geland en is deze onzichtbaar binnengedrongen. De stoottroep legt met een zogenaamde 'suprapuls-imponder' alle activiteiten lam van apparaten binnen de Residentie en schakelt daarna alle veiligheidstroepen uit en valt vervolgens de onbewapende conferentiedeelnemers aan. Het eerste slachtoffer is Maurenzi Curtiz, de Eerste Terraan. Bostich en Roi Danton raken zwaar gewond en honderden afgevaardigden worden gedood. Pas als het Gucky is gelukt om wapens en veiligheidspakken te verdelen kan tegenstand worden geboden aan de aanval van de onzichtbare vreemdelingen. Rhodan brengt Bostich in veiligheid. Gezamenlijk lokken ze één van de vreemden in een val. Tot hun grote verrassing lijkt het wezen op een Haloeter, het is echter maar ca. 20 centimeter groot! Anderszins heeft het alle eigenschappen die men van de Haloeters (of van hun voorvaders, de Beesten) kent. Het is een afschrikwekkende agressieve vechter en het kan zijn lichaam ook van structuur veranderen tot de hardheid van staal.

Intussen hebben de veiligheidstroepen van buiten de Solaire Residentie gereageerd en tot overdaad naderen ook de reuzenschepen van de Arkoonse troonvloot. De overlevende microbeesten moeten vluchten. Ze hebben ondanks alle informatie over de Terranen, die ze sinds geruime tijd via spionnen hebben verkregen, niet op zo'n heftige tegenstand gerekend en vooral niet op de inzet van paranormaal begaafde wezens. Hun leider, Zon Facter, die in Rhodan's en Bostich's val was gelopen maar zwaar gewond kan ontkomen, sleept zich naar de laatste donker-capsule. Hij merkt niet dat hij door drie Siganesen wordt gevolgd. Het volk van deze kleine mensen heeft zich weer op Siga gevestigd en een delegatie naar de opbouwconferentie gestuurd. Nu smokkelen de regeringschef Demetrius Luke (een ex-USO-specialist), minister Ashlon Fogel en assistente Dani Queenz zich in Zon Facter's donker-capsule, die prompt wegzweeft om naar het colonnefort terug te keren.

Perry Rhodan roept de operatie Mandelbro uit - de aanval van de chaosmachten. De plannen voor de opbouw van een sterrenstelsel omspannend overbrenger-netwerk moet vooralsnog worden uitgesteld. Alhoewel tweederde van de meer dan 2400 conferentiedeelnemers werden gedood hebben de microbeesten hun doel om een 'vernietigingsslag' tegen de galactische volken uit te voeren niet bereikt. Bostich is al weer op de been en Roi Danton, wiens linker voet was afgeschoten, zal al weer snel zijn hersteld. In een laatste vergadering toont Rhodan de opnames van Mondra. Nu weet iedereen met welke tegenstander ze te maken hebben. Rhodan laat alle beschikbare schepen naar de basis van de terminale colonne zoeken en wenst heimelijk dat de nieuwe TERRANOVA-vloot al inzetbaar zou zijn. Want er staat één ding vast: er zal oorlog komen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende