1344 t/m 1346 NGT (4931 t/m 4933 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

2300 - 2399


34e cyclus:

TERRANOVA


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina

Dit niet commerciële Perry Rhodan archief probeert zich te onderscheiden door bij elke editie een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de kleuren voorkant maar ook de achterkant en de zwart/wit afbeelding die tussen de tekst staat.2300 • 1528 (2015, week 28)    VOORBODEN VAN DE CHAOS


In de Liga van Vrije Terranen leven niet alleen nakomelingen van mensen, maar ook leden van andere volkeren en rassen. De muisbever Gucky is voor velen een typisch voorbeeld. Naast hem leven er talloze andere buitenaardse wezens op de belangrijkste planeten van de Liga. Dat de vrede niet altijd stand zal houden, is ook Perry Rhodan en zijn medestanders bekend. Telkens opnieuw werd de Aarde het doelwit van vijandelijke aanvallen. Zo ook in deze ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2301 • 1529    IN HET COLONNEFORT


In het hart van de Liga van Vrije Terranen komt het tot een verschrikkelijk bloedbad onder de staatshoofden, uitgevoerd door dwergachtige sluipmoordenaars. Rhodan en een handjevol ontkomen aan de aanslag.

Een team moedige Siganezen zet zich op het spoor van de sluipmoordenaars de kleine afstammelingen van mensen bevinden zich kort daarop in het grootste gevaar: ze opereren in het colonnefort ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2302 • 1530    HET MICROBEEST


Eén ding is duidelijk: Perry Rhodan moet ervan vernemen, zo vlug mogelijk. Maar hoe moet dat gebeuren - zonder de gepaste uitrusting en onder bedreiging van sluipmoordenaars en andere achtervolgers van de chaos? Het verdere lot van Demetrius Luke, Dani Oueenz, Ashlon Fogel - maar ook van Zon Facter. Het ziet er naar uit, dat de siganezen aan boord van TRAICOON 0098 toch nog een kans hebben gevonden om te overleven ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2303 • 1531    DE DUALE KAPITEIN


Inmiddels weten de Terranen, dat er in het Solstelsel een colonnefort bestaat, een zestien kilometer lang ruimtestation van de chaosmachten. Commandant van dit fort is niemand minder dan de duale kapitein. Dankzij drie Siganezen en een overloper kan het colonnefort TRAICOON 0098, dat in de directe nabijheid van het zonnestelsel was opgesteld, worden opgespoord ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2304 • 1532    SCHADUWEN OVER ATLAN VILLAGE


Uitstel van executie - dat is de ergste consequentie, wat de verschrikkelijke operatie tegen TRAICOON 0098 de Terranen heeft opgeleverd. Niemand vermoedt, dat uitgerekend de commandant van het colonnefort TRAICOON 0098 aan de vernietiging kon ontkomen - en zo spreiden zich onopgemerkt schaduwen over Atlan Village. Malcolm S. Daellian zit de duale kapitein dicht op de hielen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2305 • 1533    JACHT OP DE DONKERE CAPSULE


De duale kapitein blijft op de plek van zijn nederlaag. Hij wacht niet alleen op versterking, maar probeert meer over de Terranen te weten te komen. Tot zijn verrassing 'interfereert' hij echter met de jonge Terraan Marc London en brengt deze in zijn macht. Tegelijkertijd maken de verantwoordelijken van Terra zich op voor de jacht op de donkere capsule ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2306 • 1534    DE KRISTALBEURS


De inwoners van het sterrenstelsel hebben er geen benul van hoe explosief de situatie is. En zo gaat alles zijn gewone gangetje. Zelfs boven de vrijhandelswereld Lepso, waar een belangrijk warenoverslagpunt ligt: de kristalbeurs. Howalgonium geldt sinds de hyperimpedantieschok als minderwaardig. Toch koopt de Liga van Vrije Terranen het in grote hoeveelheden op. De vraag ligt voor de hand: wat kan er zo belangrijk zijn aan dit kristal ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2307 • 1535    DE PSI-CORRESPONDENT


De Terranen slagen er evenwel in, het voor het Solstelsel bedoelde colonnefort te vernietigen. Maar de aankomst van meer chaos-troepen staat alweer voor de deur. In deze kritieke tijd trekt een negentienjarige Terraan de aandacht van twee contraire machten: Zerberoff, de duale kapitein van de chaos, en de bode van de Machten van de Orde, Fawn Suzuke, treden in contact met Marc London - want hij is namelijk de psi-correspondent ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2308 • 1536    DE SCHADUWLOZEN


In deze aflevering van de TERRANOVA-cyclus begeven we ons naar een ander schouwtoneel, dat de Melkweg pas enkele jaren verrijkt: Reginald Bull en Gucky gaan op weg naar de sterrenoceaan van Jamondi, een snel groeiend vestigingsgebied van zowel de Terranen als de Arkoniden. Daar ontmoeten ze schijnbaar oude bekenden en lichten een tip van de sluier op van stokoude geheimen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2309 • 1537    DE OGEN VAN CHARON


Tijdens de dagen van de crisis herinnert men zich de ontoegankelijke sterrenhoop Charon. Sinds bijna 13 jaar is hij terug in het standaarduniversum, maar tot nog toe heeft hij zijn geheimen bewaard. Nu echter dringt Atlan daarheen door. De Arkonide observeert de sterrenhoop - en hij wordt geobserveerd door de ogen van Charon.

Charon-Wolk, kosmocraten, beschermheren van Jamondi en salkriet - welke verbanden bestaan er tussen deze ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2310 • 1538    STRUCTUURPILOTEN


Eén vraag echter overheerst er voor de Arkonide: is dit geheimzinnige salkriet nog steeds te vinden, en kan men het in de strijd tegen TRAITOR inzetten? Het antwoord ligt in de sterrenwolk, die niet zo makkelijk toegankelijk is.

In Charons beschermende mantel vermoedt men nog niets van de gevaren die ook de sterrenwolk bedreigen. En degenen die vertwijfeld toegang tot de Charonii zoeken, kunnen niet met hen in contact komen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2311 • 1539    DE EXPLOSIEVE KRACHT


Een van de weinige plaatsen waartoe TRAITOR geen toegang vindt, is de Charon-Wolk in de buurt van het centrum van de Melkweg. Maar ook de Galaxers krijgen geen toegang tot dit mysterieuze territorium. Elke poging tot contact met de Charonii bleef tot dusver zonder resultaat, zelfs de inzet van de psi-correspondent Marc London leverde niet de gewenste doorbraak op. Binnen in de wolk ontwaakt intussen de explosieve kracht ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2312 • 1540    DE ONVERSLAANBAREN


Na vele mislukte pogingen lukt het de psi-correspondent Marc London, het contact tot stand te brengen. Hij praat met Kempo Doll'Arym, een van de meest vooruitstrevende denkers van de wolk. De uiterst welkome toezegging van de raad van de Charonii komt vooral voor de bewoners van de wolk als een verrassing. Vooral Kempo had op dat punt op meer verzet gerekend voor wat betreft het zonnestelsel, waar het taboe op rust ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2313 • 1541    HET GOUDEN STELSEL


Een expeditie onder leiding van de Arkonide Atlan slaagt erin in het binnenste van de wolk door te dringen. Van haar bewoners krijgt hij de toestemming, verder door te dringen. Het centrum van de Charon-Wolk wordt gevormd door het Gouden Stelsel, waar Atlan en zijn begeleiders heen zijn gevlogen. ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2314 • 1542    DE LEVENS VAN EEN SEECHARAN


Atlan's expeditie zit samen met de Seecharans in de asteroïde GRAANWATAH vast, terwijl de roosterschepen van de technieten een algemene aanval starten. Er biedt zich tot nog toe geen uitweg aan, maar in plaats daarvan vertelt de 'Eeuwige Schrijn' alles aan Atlan en hij ervaart meer over de geschiedenis van een mysterieus volk ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2315 • 1543    STRIJD OM HET SALKRIT


Alleen de ontoegankelijke Charon-Wolk vlak bij het centrum van de Melkweg lijkt voor de troepen van de terminale colonne gesloten te blijven. Daar is salkriet te vinden, een element, waar de begeerte van de chaosmachten naar uitgaat. Maar de Charnaz Bakrs, afgevaardigden van de chaosmachten, geven niet op. Ze ondernemen een nieuwe aanval op de Charon- Wolk en haar centrum, het Gouden Stelsel ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2316 • 1544    RIVAAL IN DE COLONNE


Nu het salkriet van de Charon-Wolk voor de chaosmachten onbereikbaar is, zoekt de duale kapitein een planeet waarvan de hulpbronnen meer voor het grijpen liggen. De exploitatie van een hele planeet is voor de chaosmachten een normaal proces, maar des te angstaanjagender voor de bewoners van de galactische planeten: schijnbaar wordt de Melkweg op zijn gebruik als zogenaamde hulpbronnen-galaxie voorbereid ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2317 • 1545    DE VAL VAN ARKON


De totaliteit van de Melkwegbewoners is weerloos aan de oppermachtige tegenstander overgeleverd. Ook het grootste bekende galactische sterrenrijk wordt acuut bedreigd. Imperator Bostich I vreest thans de val van Arkon. Zelfs in het hart van het Kristalimperium is de gehele Arkoonse vloot niet in staat om iets tegen de TRAITOR-ruimteschepen te doen. Het initiatief van de duale kapitein levert een eerste succes op ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2318 • 1546    DE DONKERE OBELISK


Fawn Suzuke, de vrouwelijke bode van de Nucleus, komt in het grootste gevaar en de donkere obelisk zet koers naar Terra. Evenals op de Kristalwereld moet er spoedig overal een symbool voor de macht van de chaos zijn. Is Arkon’s einde inderdaad het begin van het einde van alle galactische hoofdwerelden. Daar staat, onaangeroerd door galactische uitoefening van invloed, de donkere obelisk ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2319 • 1547    DE KOLONISTEN VAN VULGATA


Intussen doet de terminale colonne in andere gebieden van de Melkweg van zich spreken. Zelfs de onbekende planeet Vanderbeyten is door hun invloeden getroffen. In dit geval treft het de kolonisten van Vulgata. De gebeurtenissen op de door Terraanse kolonisten bewoonde planeet Vanderbeyten hebben aangetoond, dat de terminale colonne zelfs genadeloos is tegenover die wezens, die het wagen uit hun dienst te stappen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2320 • 1548    TERRA IN HET PSI-BOMBARDEMENT


Hoe zal TRAITOR handelen, wanneer er iemand langdurige tegenstand tegen de plannen van de chaosmachten wil bieden? Precies dat zijn de Terranen echter van plan te doen. Terra mag niet vallen, het Solstelsel moet de kiemcel van het verzet worden. De bewoners van de aarde moeten er rekening mee houden dat er binnenkort een nieuwe aanval op het Solstelsel zal komen. Plotseling komt er onverwacht bezoek ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2321 • 1549    SCHADUW BOVEN HALOET


Haloet is verlaten, veel Haloeters zijn in het vuur van het colonnefort gestorven, een voor dit in verhouding kleine volk gigantische, bloedige tol. Maar voor de tweede keer heeft de terminale colonne het nakijken - na de Terranen lukte het nu ook de Haloeters, een directe aanval van de vijand af te weren. Nadat de terminale heraut ten tonele is verschenen en getuige van de exodus van de Haloeters werd, staat het voor TRAITOR vast dat de hulpbronnen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2322 • 1550    DE SLAPERS VAN TERRA


Om verloren terrein terug te winnen, gaat de roep uit naar een vijfde colonne van de chaosmachten - op de aarde komt het tot dramatische gebeurtenissen. Om Terra te kunnen bedwingen, moet het verdedigingsscherm van de planeet worden lamgelegd. Maar een eerste operatie van de geheime actiegroep van de terminale colonne op aarde kon worden voorkomen. Maar nog steeds verkeren de bewoners van het Solstelsel in groot gevaar - de mensheid ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2323 • 1551    KINDEREN VAN DE AARDE


Terra slaagt er als enige planeet in zich achter een beveiligingsscherm in veiligheid te brengen. Maar het is de vraag, hoe lang die bescherming zal standhouden - en hoe het dan verder gaat met de kinderen van de aarde ...

Nogmaals hebben de commandanten van de terminale colonne TRAITOR hun vastbeslotenheid getoond de Melkweg en alle bewoonde planeten onder hun controle te brengen. Nog steeds houdt Terra stand ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2324 • 1552    TRAITANKS BOVEN DRORAH


Een voor een worden de andere planeten onder de controle van TRAITOR gebracht. Eerst werd Arkon bezet, en nu zijn ook de trotse Akonen aan de beurt - want er verschijnen traitanks boven Drorah ...

Het Akoonse verzet wordt op voorhand door de bemanning van het colonnefort gezien als iets dat gedoemd is te mislukken. Drorah en het hele Blauwe Stelsel staan onder de controle van de terminale colonne TRAITOR ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2325 • 1553    DE VERBODEN OORLOG


Alleen de mensen in het Solstelsel kunnen zich achter hun TERRANOVA-beveiligingsscherm in veiligheid brengen, terwijl de andere sterrenrijken in handen vallen van de colonne. Ondanks een paar verzetprestaties is de terminale colonne TRAITOR onstuitbaar en zeer succesvol werkzaam. Niets lijkt tegen de armada van de Chaotarchen opgewassen te zijn, geen verzet tegen de TRAITOR-directieven kan op de middellange termijn standhouden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2326 • 1601    GALACTISCHE SCHEMERING


Overal wordt de TRAITOR-richtlijn verkondigd. Een wedren met de tijd is alles wat de galactische volkeren overblijft - en de hoop op helpers van vreemde sterren.

Komen deze niet op tijd, dan dreigt de galactische schemering. Zoals het er naar uitziet, valt de hele Melkweg geleidelijk onder de heerschappij van de terminale colonne ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2327 • 1602    RISICOPLAN CHARLIE


Slechts één enkele kracht van de bekende galaxie kon tot nu toe aan TRAITOR ontsnappen: de asteroïde Ouinto-Center, het hoofdkwartier van de USO. Opdat dit zo blijft, zoekt hun aanvoerder Monkey zijn toevlucht tot risicoplan Charlie. Nadat het risicoplan zijn einde gevonden heeft en de terminale colonne TRAITOR haar heerschappij over de Melkweg heeft gevestigd, ontmoeten we in de volgende aflevering twee 'nieuwe oude' bekenden. ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2328 • 1603    DE MISSIE VAN DE SOL


Hangay is een reusachtige galaxie, die bijna 1300 jaar geleden uit het stervende universum Tarkan naar de lokale galaxieëngroep werd getransfereerd. Hier wonen oude volkeren als de katachtige Kartanins of de mensachtige Hauri's. De SOL, het legendarische lange-afstand ruimteschip van de mensheid, vertrok al jaren geleden om naar Hangay te vliegen. Daar moet de bemanning de aanwijzingen voor een negasfeer grondig onderzoeken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2329 • 1604    GESTRAND IN HANGAY


Bij alle technische problemen waar de bemanning van de SOL bij hun verblijf op de wereld van de Grijze Kartanins zich aan ziet blootgesteld, komen nu ook nog menselijk-persoonlijke problemen. Tegelijk willen de mensen aan boord van het halterruimteschip naar de sporen zoeken, waarvan de aanwijzing hen uiteindelijk naar het stelsel van de zon Ultra hebben geleid ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2330 • 1605    SPOOR IN HET NIETS


Het gouden, haltervormige ruimteschip heeft last van de verhoogde hyperimpedantie - op de wereld van de Grijze Kartanins voert bovendien het ontdekte spoor in het niets. Met de ontdekking van een ruimteschip van de terminale colonne zijn de Solaners zonder het te weten een belangrijke stap vooruitgekomen. Ze weten nog niets over TRAITOR, maar dat kan sneller veranderen dan hen lief is ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2331 • 1606    DE IJSSTAD VAN VACCAO


Men start men een nieuwe expeditie naar de ijsstad van Vaccao waarbij de bemanning ook een inkijkje krijgt in de werkwijze van de terminale colonne ...
Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2332 • 1607    DE BEWUSTZIJNSWERVERS


Er werd een waardevolle hulp aangekondigd, waar Perry Rhodan en zijn strijdmakkers sedert enige tijd met grote spanning op wachten. Ze verschijnt in de eerste uren van het nieuwe jaar 1345 NGT in de vorm van een klein ruimteschip. De geheimzinnige vredesvaarders sturen twee van hun vertegenwoordigers naar Terra. Het zijn Alaska Saedelaere en Kantiran Rhodan. De welbekende man met het masker brengt verslag uit ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2333 • 1608    DE UNIVERSELE CORRIDOR


Alaska Saedelaere’s bericht over zijn reizen fascineert de toehoorders. Er blijven echter nog genoeg vragen open - bijvoorbeeld over de rol die Kantiran bij de vredesvaarders speelt. Voor Kantiran zijn eigen beschrijving kan geven, brengt de man met het masker eerst verder verslag uit hoe het hem vergaat en wat hij op zijn reizen door de kosmos beleeft ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2334 • 1609    IN OPDRACHT VAN DE VREDESVAARDERS


Het verhaal van de vredesvaarders is nog nagenoeg onbekend, ook al doemen er perspectieven op die een voorstelling van kosmische geschiedenis dragen. Nadat Alaska Saedelaere’s bericht is geëindigd, is het nu aan Kantiran, de verdere informatie door te geven. Gezien de eminente bedreiging door een negasfeer in het invloedgebied van de universele corridor voelen veel vredesvaarders zich geroepen om te handelen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2335 • 1610    HET GEHEIM VAN DE ENTHONEN


Alaska Saedelaere en Kantiran Rhodan hebben zich allebei aangesloten bij de vredesvaarders, die zich tot taak hebben gesteld helpend in het gebied van de 'Universele Corridor' in te grijpen. Maar waarom ze dit niet in directe confrontatie met de chaosmachten deden, is het geheim van de Enthonen ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2336 • 1611    HET WONDER VAN TERRA


De traitanks om het Sol-stelsel zijn een bedreiging die niet ernstiger zou kunnen zijn. Maar wanneer hebben de Terranen voor de laatste keer voor een gevaar bakzeil gehaald? Ook ditmaal doen ze wat ze het best kunnen: ze lachen het vierkant in het gezicht uit. Het 'Wonder van Terra' was tweeledig. De geest van onverzettelijkheid was niet alleen bij het voetbal tot uiting gekomen, maar ook in de verdediging tegen de terminale colonne ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2337 • 1612    ONDER DE PROPHOZEUTEN


Inderdaad lukt het om het Sol-stelsel met behulp van het TERRANOVA-scherm te beveiligen - een reusachtige vloot van ruimteschepen van de terminale colonne TRAITOR belegert echter toch de planeten van het Sol-stelsel.

Op andere plekken groeien eveneens verzetscellen. Eén ervan wordt vertegenwoordigd door de USO - de United Stars Organisation. Hun leiders Monkey en Roi Danton zijn bereid de chaos tegenstand te bieden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2338 • 1613    IN DE BAN VAN DE ROEPER


Roi Danton en zijn manschappen lijken het moeilijkste klaar te hebben gespeeld. Doordat ze zich als Mor'Daers uitgaven, bereikten ze de geheimzinnige bouwplaats van de terminale colonne. Het geheim van de ROEPER is opgelost - maar tegen welke prijs? Het rampzalige apparaat begint zijn werk zonder dat iemand er iets tegen kon doen. Was het hun geluk of onheil om op het laatste moment gered te worden van de vernietigend sterke ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2339 • 1614    EEN HALF MENS


Op de vlucht uit de ROEPER worden ze door de terminale colonne opgepakt. Ze hebben nog geen idee, wat hun te wachten staat. De dood van het macromonster was zonder twijfel een bijzondere tragedie - en hoe het met Roi Danton verdergaat, zal zeker nog een spannend thema zijn. In de volgende aflevering verlaten we de Skapalmbark om de blik weer te wenden naar de Charon-sterrennevel, waarin de LVT een onderzoeksbasis wil bouwen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2340 • 1615    THEEDRINKEN BIJ JONA’S ONDERGANG


Zowel het hart van het Sol-stelsel als de Charon-sterrenhoop zijn op het ogenblik onbereikbaar voor de terminale colonne. Voorzichtig optimisme steekt in de Charon-Wolk de kop op, dat het binnen niet al te lange tijd zal lukken een effectief wapen tegen de traitanks te ontwikkelen en met succes te gebruiken. Maar men weet: het is een wedloop tegen de tijd. Na elke bevoorradingsgolf van TRAITOR zal het moeilijker worden de verdediging op te ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2341 • 1616    DE RATTEN VAN DE JERSEY CITY


In de omgeving van de donkere wolk van Charon komt het tot een riskante ontmoeting. De terminale colonne zal nog steeds proberen de mogelijkheid tot terugtrekking van de mensheid en haar bondgenoten uit te schakelen ...
Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2342 • 1617    IN HET HOL VAN DE LABORAAT


Wat denken de leden van de terminale colonne TRAITOR zelf over hun leiding? De volgende zet van de chaostroepen komt er al aan. Hoewel de terminale colonne met zijn laatste activiteiten nog niet het succes had dat zijn aanvoerders wilden bereiken, is het nu al duidelijk dat met de dienstburcht CRULT een extra gevaar op de bewoners van de Melkweg af zal komen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2343 • 1618    DANTYREN'S KWELLING


Het inwendige van het Solstelsel en de Charon-sterrenwolk zijn voor de terminale colonne momenteel nog onbereikbaar. Maar de chaostroepen komen aanzetten met de volgende duivelse streek.

De Terranen kunnen niets over de verdergaande plannen van de terminale colonne weten - maar het is de verantwoordelijken duidelijk dat ze moeten reageren. Ook de vredesvaarders worden actief ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2344 • 1619    DE REBELLEN VAN TRAKARAT


Overal elders heerst de terminale colonne. Maar lang niet iedereen legt zich daarbij neer. Dat bewijzen bijvoorbeeld de rebellen van Trakarat. De gebeurtenissen op Trakarat laten zien met welke uiteenlopende middelen de troepen van de Chaos in de Melkweg te werk gaan en hoe moeilijk het is zich tegen hen te verweren. Zelfs de Anti's met hun geheimzinnige krachten lukt dit niet. Hoe kunnen de vredesvaarders dan iets bereiken? ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2345 • 1620    IN HET CLATEAUX DER TIJDEN


Om verdere kennis te verkrijgen over hoe men tegen de terminale colonne actief kan worden, volgen Alaska Saedelaere en Kantiran Rhodan zowel als hun begeleiders een oeroud spoor, dat diep in het verleden voert. Hun doel ligt in het Clateaux der Tijden, maar in hoeverre het bezoek van de twee vredesvaarders op de allang vergeten planeet een succes of een mislukking was, ligt in de toekomst ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2346 • 1621    CHYNDOR'S WEG


Met de Dinath maakten de vredesvaarders kennis met een nieuw humanoïde volk. En in zekere mate verkregen Alaska Saedelaere en Kantiran Rhodan 'daarnaast' actuele informatie over de structuren van de terminale colonne en over de interne strubbelingen van deze kosmische processie ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2347 • 1622    HET HETE LEGIOEN


Alaska Saedelaere en Kantiran, Rhodans zoon, strijden met al hun kracht voor de vrijheid en tegen TRAITOR, hoewel veel andere vredesvaarders nog twijfelen en aarzelen. Om effectief te kunnen strijden, moeten de vredesvaarders het met elkaar eens zijn.

De beslissing bij de vredesvaarders is uiteindelijk gevallen, in ieder geval voorlopig ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2348 • 1623    QUARTER PHILLIP’S HUNKERING


Met deze aflevering wisselt de plaats van handeling weer eens: het verhaal gaat verder op Terra, waar de terminale colonne een hernieuwde poging onderneemt om het solstelsel te veroveren. Tot nu toe zijn de vredesvaarders nog geen grote hulp - en toch zou die hulp hard nodig zijn. De terminale colonne intensiveert de belegering van het Solstelsel. De mensen nemen hun toevlucht tot een nieuwe list ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2349 • 1624    WORMGAT IN HET SOL-STELSEL


Als TRAITOR weer eens met trommelvuur probeert het TERRANOVA-beveiligingsscherm rond het Sol-stelsel te kraken, ontstaan er vreemde effecten: er opent zich een tunnel naar een ander universum.

Het wormgat dat zich midden in het Sol-stelsel alleen dan opent wanneer de terminale colonne haar vuur op het TERRANOVA-scherm opent, wordt door de mensen als risico en tegelijk als kans gezien ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2350 • 1625    HET SCHREEUWENDE SCHIP


Er opent zich een tunnel naar een ander universum - aan het einde ervan wacht een schip. Drie kwart van de SEOSAMH kon grotendeels worden gered. Hoeveel er van haar inrichting nog bruikbaar is, zal de toekomst moeten uitwijzen. Veel belangrijker is het echter om meer duidelijkheid over de bemanning van de merkwaardige scheepstrein te verkrijgen. Zijn de zeven vreemde buitenaardsen eigenlijk wel wat ze zeggen te zijn? ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2351 • 1626    DE GEVALLEN MACHTIGEN


Als het 'schreeuwende schip' SEOSAMH in het Solstelsel opduikt, krijgt de mensheid helpers die oeroud zijn - oeroud en machtig. Het gaat om zeven waterstofademers uit een ander universum. De machtigen aan de kant van Terra - hoe sterk helt de balans daardoor over ten nadele van de terminale colonne TRAITOR? De toekomst zal dit uitwijzen. Nog vermoedt TRAITOR niet welk bondgenootschap er zojuist werd gesmeed ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2352 • 1627    GREEP NAAR DRORAH


Andere volkeren staan er alleen en afgesneden van alles voor. Een daarvan zijn de Akonen, de oudste cultuur van Lemurer nakomelingen van de hele Melkweg. Vanaf nu doet de terminale colonne een greep naar Drorah. Terwijl Perry Rhodan uit de verhalen van de machtigen al weet, welk lot de door donkere obelisken gemerkte planeten te wachten staat, blijft voor de Akonen alleen nog het principe van de hoop over ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2353 • 1628    REQUIEM VOOR EEN MAAN


Uitgerekend bij de Akonen, de transmitterspecialisten van de galaxie, begint de volgende TRAITOR-fase. Op Drorah wagen de Akonen het niet een zucht van verlichting te slaken, noch ten prooi te vallen aan vertwijfeling. Wat gaat er als volgende gebeuren en tot welke prijs? De antwoorden op deze en vele andere vragen weten alleen de mysterieuze machten van de terminale colonne TRAITOR ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2354 • 1629    COLONNEGEODETEN


Ondertussen schrijden TRAITOR'S plannen verder voort. Nadat de eerste werelden door donkere obelisken werden gemarkeerd, komt er nu een hooggespecialiseerd volk in actie. Eindelijk hebben de Oahm'Cara's een nieuw 'negadoel' bereikt en kunnen hun roeping nakomen. De colonnegeodeten betreden met Drorah hun eerste hulpbronnenwereld binnen de Melkweg en beginnen daar met hun werkt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2355 • 1630    DE HULPBRONNENWERELD


Nadat de eerste werelden door donkere obelisken werden gemarkeerd, komt er nu een hooggespecialiseerd volk in actie: het werk van de Oahm'Cara's verloopt volgens plan. Weer eens zijn de colonne-geodeten betrokken bij een belangrijke bouw in opdracht van de chaosmachten, weer eens ziet het er zo uit, alsof de volkeren van de betrokken galaxie niet de geringste kans tegen de terminale colonne hebben ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2356 • 1631    PIJNROEP


Middelpunt van het gebeuren is echter niet de Melkweg zelf, maar de galaxie Hangay. Daar zijn de chaosmachten al lang actief. Met de vredesvaarders betreden nieuwe 'spelers' het terrein van de galaxie Hangay en de kosmische omgeving ervan. Maar in hoeverre ze erin zullen slagen om meer over de planning van de chaosmachten te weten te komen, is afwachten ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2357 • 1632    KAMP SONDYSELENE


Nauwelijks opgericht, wordt kamp Sondyselene al een belangrijk draai- en kernpunt van de vredesvaarders: als het ze lukt Kirmizz te pakken te krijgen, hebben ze de terminale colonne TRAITOR een eerste nederlaag toegebracht - hopen ze. Maar Kirmizz is niet zomaar iemand, en hij is aanzienlijk meer dan alleen maar de 'trotse heer'. Als hij zich zijn herkomst en taak herinnert, zal voor de galaxies van de lokale groep in hem een machtige tegenstander ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2358 • 1633    PILOOT VAN DE CHAOTARCHEN


Kirmizz herstelt echter van zijn kortstondige geheugenverlies en beseft dat hij niet 'alleen' machtig is. Hij zou zich dankzij zijn bijzondere vermogens met gemak kunnen opwerken tot de alleenheerser van de planeet of een ruimteschip kapen dat hem van deze wereld zou wegvoeren. Wie zou er nu nog een bedreiging voor hem kunnen vormen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2359 • 1634    HET STOMME GEZICHT


Kirmizz is volledig herstelt van zijn tijdelijke amnesie en begrijpt dat hij niet 'alleen maar' machtig is. Hij is een piloot van de chaotarchen en heeft het stomme gezicht. De vredesvaarders als leden van de organisatie die sinds kort tegen de chaotarchen wil werken, proberen nu deze belangrijke figuur in het schaakspel tussen de hoge machten in handen te krijgen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2360 • 1635    DE TWEEDE GOLF


Er is meer dan een jaar verstreken sinds de terminale colonne zich voor het eerst openlijk in de galaxie heeft laten zien. In die tijd zijn hun schepen en ruimtestations, de traitanks en colonneforten, al aan het werk geslagen. Maar ondanks hun technologische superioriteit zijn het, vergeleken met de omvang van de Melkweg, maar weinig ruimteschepen. Dat verandert echter met de aankomst van nog meer colonne-eenheden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2361 • 1636    DROOMSPOREN


Naast het Solstelsel zijn ook de Charon-Wolk en Quinto-Center, het hoofdkwartier van de USO, vrij van de beulsknechten van TRAITOR. Ook de Haloeters en de imperator van Arkon zijn - nog - niet onder de knoet van de terminale colonne gevallen. Dat alles is echter bij lange na niet voldoende, gelet op zo'n groot gevaar. Men verwacht veel van de bewoners van de planeet Devolter II - en één van hen loopt op droomsporen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2362 • 1637    CHAOS VOOR HAYOK


Dantyren werkt nu als een duaal onder het bevel van de progressiehoeder Antakur van Bitvelt, hij is gestationeerd in de dienstburcht CRULT. Nog is het wezen dat gedeeltelijk uit Roi Danton bestaat, Perry Rhodans zoon, niet volledig in de terminale colonne geïntegreerd. Maar niet alleen zijn verdere lot wordt in deze roman belicht - bovendien gaat het om de toekomst van de planeet Hayok, die sinds vele decennia een twistappel tussen de LVT en het ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2363 • 1638    ADEM DER DUISTERNIS


Een van de planeten, waar de terminale colonne op aanstuurt, is Hayok. De planeet ligt aan de rand van de sterrenoceaan van Jamondi en was de afgelopen decennia herhaaldelijk aanleiding tot strijd tussen de Terranen en de Arkoniden. Maar nu moet ze een 'hulpbron' voor TRAITOR worden. Boven Hayok waait de adem van de duisternis ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2364 • 1639    ONDERNEMING COMBITRANS


Na de gebeurtenissen in de agglomeratie van de sterrenarchipel Hayok verplaatst de handeling zich eerst - het gaat naar een gebied van de Melkweg, ver verwijderd van de galactische hoofdtonelen. Alleen de Arkonide Atlan weet in de bolsterrenhoop Omega Centauri enigszins de weg - maar er zijn daar nalatenschappen van de Lemurers, van de 'eerste mensheid', die al 50.000 jaar geleden zonnetransmitters oprichtten ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2365 • 1640    DE DROKARNAMBOL


Waar mogelijk plegen de galactici verzet. Midden in de vanwege zijn sterrendichtheid moeilijk toegankelijke sterrenhoop Omega Centauri werken bijvoorbeeld Atlan, de wetenschappers van de LVT en de Haloeters aan het herstellen van een zonnetransmitter van de Lemurers. De sprong naar de zonnedriehoek Nagigal werd ingeleid.

Dit was de schijnbaar laatste kans voor Atlan om het ambitieuze project combitrans toch te realiseren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2366 • 1641    ACHTER DE KRISTALLEN TRALIES


De Galaxers verzetten zich vertwijfeld. Daar hoort ook het project bij, de oude zonnetransmitter weer te herstellen.  Atlan, de wetenschappers van de LVT en de Haloeters belanden met zijn hulp in een wonderlijke omgeving.

De convergente denker heeft Atlan bij zich gehaald, hoewel hij hem als afgezant van de hoge machten tegelijkertijd lijkt te vrezen. Maar waarom zou hij bang moeten zijn voor de kosmocraten? ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2367 • 1642    REKRUTEN VAN DE CHAOS


Atlan, de wetenschappers van de LVT en de Haloeters komen met zijn hulp in een wonderlijke omgeving terecht. Daar leeft een wezen, dat zich als convergente denker typeert - in zijn verleden was hij een van de rekruten van de chaos. Na de gebeurtenissen op de planeet van de convergente denker gaan de inspanningen van de Galaxers door, het Lemuriaanse nageslacht te activeren en zo de sprong naar Hangay te maken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2368 • 1643    SPECIALE SCHAKELING TANTA


De Arkonide Atlan en zijn bondgenoten willen een zogenaamde zonnetransmitter activeren en daarmee oprukken naar de verre galaxie Hangay. De gebeurtenissen in de bolvormige sterrenhoop Omega Centauri laten zien dat het niet gemakkelijk is om via de oude transmitterstraten tot in de buurt van Hangay te komen. Maar Atlan en zijn maten moeten dat risico aangaan om tenminste een kans te hebben om iets tegen de negasfeer in wording te doen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2369 • 1644    HET KWARTIER LEMURICA


De Arkonide Atlan en zijn bondgenoten willen een zogenoemde zonnetransmitter activeren en hiermee doordringen naar de verre galaxie Hangay.

De Raphanen leven in een merkwaardig beknotte maatschappij, die door oeroude wetten wordt bepaald. Waar deze wetten vandaan komen en wat het met de mythe van de zwarte beesten op zich heeft te maken, weten ze niet ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2370 • 1645    DE MILJARDENSTAD


Het wereldbeeld van de Raphanen wordt aan het wankelen gebracht wanneer ze plotseling bezoekers van 'buiten' krijgen.

De eerste contacten met de Raphanen werden gelegd, en de daaruit resulterende gevolgen zijn positief: de expeditie uit de Melkweg schijnt de etappe naar het Nagigal-trio succesvol de baas te zijn geworden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2371 • 1646    DE STERRENVONDELING


Een tussenstation is het Nagrigal-Trio - en als het combitrans-eskader daar opduikt, ontwaakt de sterrenvondeling. Het combitrans-eskader is op een mysterie gestoten. Voor diepgaand onderzoek ontbreekt helaas de tijd, want de weg naar Hangay heeft absolute voorrang. Vast staat alleen, dat het Nagigal- trio weer 'geactiveerd' is en de Raphanen nieuwe hoop voor hun toekomst hebben ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2372 • 1647    PLAN VAN DE FANTOMEN


We zijn weer terug in de Melkweg. Daar grijpt de terminale colonne TRAITOR nu naar de planeet Hagu Errico, maar deze keer schijnt één en ander anders te verlopen dan voorheen. De weerstand tegen TRAITOR mag daarmee ook in de Melkweg niet verminderen. Dat de bewoners daarvan niet zo eenvoudig voor het doel van de chaos te winnen zijn, blijkt uit het plan van de fantomen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2373 • 1648    PAROS-AANVALLEN


Eerste successen tegen de armada van de chaosmachten lijken mogelijk, ook al zijn de Terranen en hun bondgenoten nog ver verwijderd van een serieuze verzetsbeweging. Maar nu spitst de situatie zich dramatisch toe: als Arkon bedreigd wordt, het hart van het Kristalimperium, is de ondergang van de Arkoonse militaire macht slechts een kwestie van tijd. Alleen de Galaxers lukt het massaal iets tegen de actuele plannen van de ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2374 • 1649    HET TROJAANSE PAARD


Bijna alle andere stelsels zijn echter onbeschermd, onder andere het centrum van het ooit machtigste imperium van de Melkweg: Arkon. Om te voorkomen dat de hoofdwereld van de Arkoniden ten prooi valt aan de verdere plannen van de terminale colonne, grijpt men terug op een oeroude Terraanse truc. Het missieteam van de Terranen bevindt zich in het Arkon-stelsel en kan daarmee al een eerste succes laten bijschrijven ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2375 • 1650    DANTYREN'S JACHT


Een groep Terranen onder leiding van een bepaalde Arkonide wordt ingezet. De gebeurtenissen in het Arkon-stelsel en de omgeving ervan toonden aan, dat verzet tegen de terminale colonne TRAITOR heel goed mogelijk is, hoewel in zeer beperkte mate. En elke Terraan kan zich indenken dat Dantyren alles in het werk zal stellen om in de toekomst agressiever tegen de verzetsstrijders op te treden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2376 • 1651    DOLLE DAGEN IN TERRANIA


In deze aflevering verplaatst de handeling zich naar de Aarde, om precies te zijn naar de hoofdstad Terrania. Daar gebeuren vreemde dingen. Op Terra gaat men niet op de handen zitten. Overal vindt speurwerk plaats. Vreemde activiteiten nemen toe - en er komen dolle dagen in Terrania. ESCHER is gevaarlijk - of toch niet? In ieder geval is na deze en andere gebeurtenissen te concluderen dat ESCHER mysterieus is ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2377 • 1652    ESCHER


Er wordt alom onderzoek gedaan - bijvoorbeeld aan een project dat tot dusver onder de hoogste geheimhouding verliep. Het geheim rondom ESCHER wordt met iedere brok informatie groter in plaats van kleiner. 'Project gedachtetoren' werd in het geheim project 'para-positron', een onderneming die geen van de betrokkenen ook maar kan beginnen omver te halen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2378 • 1701    DE EERSTE CYBERNETICUS


Op Terra legt men geenszins de handen in de schoot: in de onderzoekscentra werken wetenschappers koortsachtig aan nieuwe technologieën om tegen TRAITOR op te kunnen treden.

Hoe meer men over ESCHER verneemt, des te complexer lijkt de hele aangelegenheid te worden. Dat merkt ook Perry Rhodan, die immers eigenlijk de fundering voor het project van de para-positron legde ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2379 • 1702    ESCHER'S LIJST


Willen de bewoners van de galaxie een kans tegen TRAITOR maken, dan moeten de Terranen onder Perry Rhodans leiding machtige instrumenten ontwikkelen. Om die reden wordt op Terra koortsachtig onderzoek verricht. Wetenschappers werken onder de hoogste geheimhouding aan nieuwe technologieën - daartoe behoort ook een mysterieuze installatie ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2380 • 1703    HET KWAM UIT DE ZON


Met deze aflevering wisselt weliswaar niet de plaats, maar wel het zwaartepunt van de handeling: het Sol-stelsel krijgt namelijk onverhoopt bezoek.

Vier wetenschappers zijn spoorloos verdwenen, Perry Rhodan en Gucky eveneens - het opduiken van het geheimzinnige ruimteschip brengt grotere beroering met zich mee ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2381 • 1704    DE DONKERE ONDERZOEKER


Als in het Sol-stelsel een donkere onderzoeker met zijn ruimteschip opduikt, raken onder andere Perry Rhodan en Gucky in het huiveringwekkende schip terecht.

De belevenissen van Perry Rhodan, Gucky, de vier wetenschappers en de waterstofademende-machtigen gaan een nieuwe fase in: ze wonen een schouwspel bij, dat zelfs in kosmische afmetingen zeldzaam is ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2382 • 1705    DE REFACTIEVE SPRONG


Deze sprong zal bewijzen of de verraders van TRAITOR het serieus menen en waarom ze voor de kant van de galactici hebben gekozen. Na de gebeurtenissen rond de zeven waterstofademende-machtigen weten de Terranen nu meer over de donkere onderzoekers en hebben ze een beetje meer inzicht in de methodes van de terminale colonne TRAITOR gekregen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2383 • 1706    DE AVATARS VAN ESCHER


Als de bewoners van de galaxie een kans tegen TRAITOR willen hebben, moeten de Terranen onder Perry Rhodans leiding doeltreffend en voortdurend tegen de machten van de chaos optreden. Vanwege deze reden wordt er op Terra koortsachtig onderzoek verricht. Wetenschappers werken onder de grootste geheimhouding aan nieuwe technologieën. Het perfecte doel voor spionnen van TRAITOR. Tegen de geheimzinnige vormveranderaars ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2384 • 1707    HET QUARANTAINE-STELSEL


Met de volgende roman wisselen we van actieterrein en houden ons eens te meer bezig met de onsterfelijke Arkonide Atlan, die een transmitterstraat naar Hangay hoopt te installeren. De galaxers moet via deze transmitterroute de tocht naar Hangay mogelijk worden gemaakt. Meerdere etappes van de tocht zijn al klaar, maar dan komt Atlan terecht in het Quarantaine-stelsel ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2385 • 1708    IN HET MESOPORT-NET


In de regio tussen Hangay en de Melkweg stoten de Terranen op een bijzondere cultuur - deze leeft onder andere in het mesoport-net.

Het voorbeeld van de klein van stuk zijnde Telomon-handelaars laat zien hoe de omstandigheden binnen de sterrenhoop Orellana veranderen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2386 • 1709    HET DISCRETE DOMEIN


In het gebied tussen Hangay en de Melkweg stuiten de Terranen op een bijzonder volk: de Telomon. Maar het mesoport-net, dat ze voor reizen en transport gebruiken, wordt bedreigd - evenals het discrete domein.

En ook de mysterieuze Tad de Rauds komen de Telomons steeds meer op het spoor ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2387 • 1710    DE PRECOG-KEIZERIN


In de regio tussen Hangay en Melkweg stuiten de Terranen op het imperium van de Tad de Rauds, een agressieve soort, die slechts één autoriteit gehoorzaamt - en die noemen ze de precog-keizerin ...
Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2388 • 1711    OBJECT ULTRA


Na de finale in het imperium van de Tad de Rauds verplaatsen we ons naar de galaxie, die Atlan’s expeditie betreft: Hangay. Daar zijn de vredesvaarders actief en proberen een nieuw hoofdkwartier voor de ‘onderneming negasfeer' te vinden ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2389 • 1712    HET OPALEN STATION


De nieuwe bondgenoten van Perry Rhodan's Terranen, de vredesvaarders, begeven zich ondertussen naar Hangay: daar stoten ze op een kosmische messenger, die het net zomin als henzelf mogelijk schijnt te zijn om in deze galaxie door te dringen. Ze vinden echter ook een gehavende eenheid, die zeer waarschijnlijk bij TRAITOR behoort ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2390 • 1713    HET RUIMTE-TIJD-SCHAKELSTATION


Mondra Diamond en Alaska Saedelaere onderzoeken het raadselachtige opalen station, dat in de halo van Hangay is gestationeerd. En eindelijk wordt Kintradim Crux' bewustzijnssplinter in de TLD-agente voor het eerst wakker: de eerste herinneringssplinters komen te voorschijn. Uit de herinneringen van Kintradim Crux blijkt dat het om een zeldzame eenheid van de chaosmachten gaat ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2391 • 1714    DE ZWARTE TIJD


Willen de bewoners van de galaxie een kans tegen TRAITOR maken, moeten de Terranen onder Perry Rhodans leiding effectief en blijvend tegen de machten van de chaos optreden.

Om die reden wordt overal koortsachtig onderzoek gedaan. Vooral in de Charon-Wolk werken Terranen, Arkoniden en Algorrianen gezamenlijk aan nieuwe uitvindingen, die tegen TRAITOR moeten werken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2392 • 1715    DE VERGETEN STAD


De onsterfelijke Arkonide Atlan is er met een expeditie, bestaande uit galaxers en een groot aantal Haloeters, op uitgetrokken om het de achterop komende schepen mogelijk te maken een groot deel van de afstand naar Hangay met behulp van Lemuurse zonnetransmitters af te leggen. Tijdens de huidige etappe van deze lange reis stuit een van de Haloetse schepen op de vergeten stad ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2393 • 1716    ANDROÏDENSYMFONIE


De spectrale eilandstaten van de Sphero's bevinden zich in een miniatuuruniversum, dat in de hyperruimte is ingebed. De enige die deze 'hypercocon' als vertrouwd terrein zou kunnen beschrijven, is Immentri Luz, de activeringsbewaker. Maar nog is zijn oude kennis voor hem afgesloten, en de griezelige tegenstanders doen alles opdat dit ook zo blijft ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2394 • 1717    HYPERRUIMTE-NOMADEN


Immentri Luz komt steeds meer te weten over de geheimen van het verleden en daarmee over zichzelf. Maar de spectrale toren biedt niet alleen informatie, hij stelt ook een monument voor aan het verleden en een provocatie van de huidige machthebbers. Het geheim van de Sphero's confronteert de activeringswachter met tragische gebeurtenissen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2395 • 1718    DE GENVERZAMELAARS


Immentri Luz komt iets belangrijks aan de weet over de genverzamelaars. Enkele geheimen van de Sphero's werden ontsluierd, maar de prijs is hoog: Atlan’s expeditie verliest tijd op haar weg naar Hangay. Tijd, die de tegenstander kan gebruiken om achter de plannen van de Arkonide te komen ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2396 • 1719    TRAITANKS TUSSEN 20 ZONNEN


Vooral een lid van TRAITOR kent de onsterfelijke Arkonide goed en stelt er een bepaalde eer in om hem ten val te brengen: Dantyren. De duale kapitein volgt Atlan’s spoor, dat van de bolsterrenhoop Omega Centauri tot bijna naar Hangay leidt. De duale kapitein Zerberoff begeeft zich direct naar de hyperfysische chaos van Omega Centauri. Daar moet hij de galactici de opmars naar Hangay onmogelijk maken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2397 • 1720    DE HALFSPOORWISSELAAR


In de Kharag-zonnedodecaëder duikt verrassend een vreemd object op - en daar hebben anderen het voor het zeggen. Zij zijn de halfspoor-wisselaars.

ZEUT-80 kan zich in de strijd tegen de terminale colonne als een machtig hulpmiddel op de achtergrond bewijzen. Op de voorgrond staat echter nog steeds, die plaats te bereiken waar de negasfeer ontstaat ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2398 • 1721    VERTREK NAAR HANGAY


Met een ruimtestrijd in de zonnedodecaëder zijn de gebeurtenissen in de bolvormige sterrenhoop Omega Centauri drastisch toegespitst. Het bestaan van de transmitterweg naar Hangay is in ieder geval niet meer geheim - af te wachten is nu hoe de terminale colonne TRAITOR op de veranderde omstandigheden reageert. Maar Atlan en zijn begeleiders plannen nog steeds het vertrek naar Hangay ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2399 • 1722    EINDE VOOR EEN DUAAL


De felle gevechten om de transmitterweg zijn voorlopig voorbij, de mensheid en haar bondgenoten hebben een belangrijke etappezege behaald. Maar het is voor iedereen duidelijk dat de inzet van de RICHARD BURTON in de ontstaande negasfeer in Hangay voor de machtige terminale colonne TRAITOR slechts een speldenprik zal zijn.

De hoop is nu gericht op Perry Rhodan en zijn metgezellen ...


Lees meer ...
Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!


Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.