< vorige  |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


Samenvatting: ze staan voor de ommekeer - en beslissen over hun toekomst.


Locatie en tijdsruimte: Terra, Grijzigst – 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Zephyda - De Stellaire Majesteit maakt haar keuze voor de toekomst. Gon-Orbhon - De Beschermheer legt zich neer bij het oordeel van de Motana. Carya Andaxi - De 'Moraal' wijst de weg naar de kosmische bestemming. Perry Rhodan - De Terraanse Resident moet zijn eigen leven goed beschouwen. Atlan - De Arkonide neemt opnieuw afscheid.Het Sol-stelsel werd bevrijd. De opwarming van de Zon werd gestopt, de ster is nu weer 'rustig'. In de, nu weer op de gewone plek boven Terrania, zwevende Solaire Residentie treedt op 28-05-1333 het parlement van de LVT aan voor de eerste zitting na de bevrijding. Niemand van de voormalige Orbhonisten heeft enige repressailles te vrezen - ook niet de Eerste Terraan Maurenzi Curtiz, die echter overweegt om terug te treden, en ook niet Gon-Orbhon die weer helemaal zichzelf is. Men gaat er vanuit dat niemand voor zijn daden verantwoordelijk kan worden gesteld daar Gon-Orbhon en al zijn aanhangers onder Satrugar's invloed stonden. Maar ook Satrugar hoeft niet te vrezen dat de Terranen zich zullen wreken op hem want op Parrakh observeren Kantiran en Mal Detair hoe de Grijze Autonoom Ka Than verschijnt en zich verenigd met de waanzinnige Nocturnenstok en hem daardoor geneest. Een zone van vrede ontstaat in de Parrakhon-sterrenhoop. Het uit Ka Than / Satrugar ontstane wezen helpt niet alleen de lokale volkeren maar wordt ook Kantiran's vriend, die vooralsnog op Parrakh blijft waar hij samen met Mal Detair praktiseert als dierenarts. Kantiran heeft geen verlangen om naar zijn vader Perry Rhodan terug te keren want hij voelt zich niet met hem of met de Terranen verbonden - maar ook niet met de Arkoniden.

De Schildwachten en het Paragonkruis bevestigen met een tweede inwijding Gon-Orbhon's Beschermherenstatus en de Motana vergeven hem zijn wandaden. Zephyda roept de Alliantie van de Moraal op tot een vredesakkoord met de Kybb-volkeren. Op Grijzigst hoort Gon-Orbhon van Carya Andaxi dat ze niet alleen over meer dan 120.000 bionische kruisers beschikt maar bovendien meer dan 5000 zogenoemde Beschermheren-arken heeft klaar staan. Al deze schepen werden duizenden jaren geleden door de Toron-Erih gebouwd en in hangars in de bodem van de oceaan verborgen. De 25km doorsnede en 15km hoge ellipsvormige arken kunnen alleen met de psionische krachten van de Motana worden gevlogen. Met deze zullen alle volkeren uit alle voormalige hypercocons vertrekken om het mythische paradijs Ahandaba te zoeken, want Carya Andaxi meent dat de Melkweg niet meer de thuishaven is voor deze volkeren en dat de tijd van de Beschermheren voorbij is. Andaxi biedt, om het feit dat in de onmiddellijke nabijheid van de Melkweg een Negasfeer ontstaat, ook de Terranen aan om mee te reizen, maar Rhodan weigert dat: Terranen vluchten niet en ze verlaten hun thuis niet.

De Ahandaba-karavaan vertrekt op 10-10-1335 NGT en wordt door de laatste 6 Kybb-Titanen uit het Parr-stelsel begeleid. De scheut van Oeroud Stronkstam wordt uitgegraven en eveneens meegenomen. Atlan en Zephyda moeten van elkaar afscheid nemen. Zephyda's liefdesverdriet is maar van korte duur want ze wordt ongeveer een jaar later weer verlieft op een jonge Motana, bovendien wordt ze tot Beschermvrouwe gewijd. Het Paragonkruis openbaart zich bij haar in zijn ware gestalte: het is een Koridecc-vlinder. Daar dit vreemde wezen de machtigheidsballing van HET verlaat heeft het een nieuw 'anker' in het normaaluniversum nodig - Zephyda zal het anker zijn. Op een dag zal Zephyda de leiding van de karavaan overnemen. De Ahandaba-karavaan zal alle voormalige invloedssferen van de Beschermheren afzoeken, maar niet de Charon-Wolk die zich in het centrum van de Melkweg bevindt. Deze mini-sterrenhoop bevat maar 26 zonnen en daar lijkt het vierdimensionale ruimte-tijd-continuüm in 'iets anders' te veranderen. Tot nu toe is het nog niemand gelukt om in dit gebied door te dringen. Ook de Ahandaba-karavaan zal het niet proberen.

Op 16-06-1337 NGT landt een schip van de Vredesvaarders op Parrakh. Er stapt een man uit die een masker draagt. Het is Alaska Saedelaere.

De verandering van de kosmische constanten, die uiteindelijk als hyperimpedantieschok de geschiedenis van de mensheid zal ingaan, zorgde voor het verschijnen van nieuwe sterrenhopen in de Melkweg: de Sterrenoceaan van Jamondi en de Arphonie-sterrenhoop zijn er slechts twee van ruim een dozijn.

De van hen uitgaande dreiging kon na de verschrikkelijke slag in het Sol-stelsel weggenomen worden, met de reis naar het mythische Ahandaba opent zich voor miljarden levende wezens een nieuw perspectief. Een nieuw perspectief dient zich ook voor de bewoners van de Melkweg aan - maar of dit eveneens zo positief is, is te betwijfelen.

De volgende PERRY RHODAN-aflevering speelt zich af op een geheel nieuw terrein voor de grootste sciencefictionserie ter wereld: de machten van de chaos grijpen naar de Aarde en de allang dreigende negasfeer, die in Hangay moet ontstaan, stuurt haar eerste voorboden. De aflevering is geschreven door chef-auteur Robert Feldhoff en is de opmaat tot de TERRANOVA-cyclus.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende