< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2298 • 1526    BERICHT VAN EEN DODE


27 mei 1333 Nieuwe Galactische Tijdrekening lijkt het uur van de waarheid te worden voor het Solstelsel. Met ruim vijftig bijna onoverwinnelijke reuzenruimteschepen, de Kybb-Titanen, houdt de zelfbenoemde god Gon-O de aarde en de andere centrale planeten van de mensheid bezet.

Met hun techniek 'verhitten' de Kybb-Titanen de zon Sol zo sterk dat hij onherroepelijk een supernova zal worden - tenzij de Terranen dat kunnen voorkomen. Een ruimteslag in het zonnestelsel is echter een enorm gevaar voor alle planeten, manen en asteroïden, waarvan er vele door mensen zijn bevolkt. Perry Rhodan verzamelt in het dichtbij gelegen Wega-stelsel zijn hopeloos zwakkere ruimtevloot voor een vertwijfelingsslag tussen de aarde en de maan. Zijn enige hoop is het nieuw ontwikkelde dissonantiekanon.

Op de aarde zelf vechten weer anderen tegen Gon-O. En er is nog hoop op de 'Alliantie van de Moraal'. Over dit alles lezen we in bericht van een dode ...


Oorspronkelijke titel: Bericht eines Toten

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Django Mathijsen
Samenvatting: fragmenten van een kroniek - de slag om het Sol-stelsel.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraanse Resident voert zijn ruimteschepen aan in de beslissende slag. Reginald Bull - Op het beslissende moment voelt de Verdedigingsminister zich hulpeloos. Gon-O - Een god roept zijn gelovigen tot zich. Dares Aramo - De leider van de peilafdeling is ten aanzien van de Kybb-Titanen tot hulpeloosheid gedoemd.Als de dag is gekomen waarop de ommekeer van het verhittingsproces van de Zon niet meer mogelijk zal zijn beveelt Perry Rhodan de tweede aanval op de Kybb-Titanen in het Sol-stelsel. De beslissende slag waaraan alle beschikbare eenheden deelnemen zal op 27-05-1333 NGT plaatsvinden. Gon-O heeft vooralsnog geen vermoeden dat niet alleen 24 maar meer dan 1200 Terraanse schepen met dissonantiekanonnen zijn bewapend. Maar dit voordeel voor de Terranen vervliegt als blijkt dat het de Technieten blijkbaar is gelukt om de reikwijdte van het Titanen-wapen drastisch te vergroten. Honderden Terraanse schepen worden afgeschoten en maar één Kybb-Titaan kan worden vernietigd. Daarmee gaat echter ook het verrassingseffect verloren. Gon-O reageert door 20 van de Kybb-Titanen in de strijd te werpen die voorheen bezig waren om de Zon tot een nova te verhitten. Dit proces wordt door het onttrekken van deze Kybb-Titanen inderdaad vertraagt maar nu verliest Rhodan bij bosjes zware gevechtseenheden - ook degene die met dissonantiegeschut zijn uitgerust. De slag schijnt verloren te zijn.

Dan duiken er ca. 5000 bionische kruisers van de Motana-doodbrengervloot op, aangevoerd door Atlan op het ZWAARD. De bionische kruisers dragen de met behulp van Iant Letoxx geborgen cyber-neutro's. Als deze geactiveerd worden vallen de biodim-blokeenheden van de Kybb-Titanen uit. Deze verliezen daardoor een groot deel van hun beweeglijkheid en vuurkracht. De Terranen kunnen er nu meer neerschieten. Gon-O gooit nu alles wat hij heeft tegen hen in de strijd. De laatste Kybb-Titanen uit Sol en tevens de ene Titaan die boven het kristal-relais van de Vesuvius was gestationeerde werpen zich in de strijd tegen de Terranen en de Motana. Daar de bionische kruisers zelf ook door de cyber-neutro's worden verlamd en hulpeloos door de ruimte drijven zijn ze een makkelijk doel voor de gigantische schepen van de Kybb. Opnieuw ontwikkelt zich een uitzichtsloze situatie - de verliezen die Rhodan's vloot lijdt zijn nauwelijks nog draagbaar. Desondanks is het verhittingsproces van de zon eindelijk gestopt.

De door Homer G. Adams op weg gestuurde Krakatau-sondes brengen uiteindelijk de beslissing. Als ze worden ontstoken barst de vulkaan uit. De Tempel der Degressie wordt vernietigd en duizenden Orbhonisten vinden de dood en lavastromen en aswolken bedreigen Napels. Maar ook het kristal-relais wordt beschadigd. Daar het bovendien door geen Kybb-Titaan meer wordt beschermd wagen Gucky en Icho Tolot een teleportatiesprong in het binnenste van de Nocturnenstoksplinter. Icho Tolot pakt de hulpeloos ronddwalende Gon-Orbhon op en daarna brengt Gucky beide in veiligheid. Nu is de voormalige Beschermheer vrij van Satrugar's invloed en komt daardoor weer tot zichzelf, net als al zijn 'volgelingen' op Terra. Als Gon-Orbhon herkent welk leed hij heeft aangericht neemt hij met Gucky's mentale hulp de controle over van een deel van de Kybb-Titanen en zet deze op tegen de andere gigantenschepen. De Titanen vernietigen elkaar. De helft van Napels wordt door de uitbarsting van de Vesuvius vernietigd, echter het grootste deel van de bevolking kan worden geëvacueerd.

Het Sol-stelsel is vrij maar de verliezen zijn verschrikkelijk. Duizenden schepen zijn vernietigd, waaronder bijna alle eenheden van de doodbrengervloot. Van de PRAETORIA zijn maar 20 LVT-BOXEN van het kernblok over en vele daarvan zijn zwaar beschadigd. Miljoenen mensen hebben op 27-05-1333 NGT de dood gevonden.

De vreselijke ruimteslag in het solstelsel is afgelopen. Miljoenen mensen zijn dood en ontelbare ruimteschepen vernietigd. Perry Rhodan heeft de mensheid bevrijd - maar tegen welke prijs?

En hoe gaat het nu verder? Hoe zullen de Kybbs en Motana's zich in de toekomst gedragen, welke rol zullen de vijandig geworden volkeren in de Melkweg spelen? En wat is er verstopt in de voormalige hypercocons, waarover tot nu toe nauwelijks gesproken is?


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende