< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2297 • 1525    ONDER DE CONDENSATORKOEPEL


De bewoners van de aarde leven onder de heerschappij van de zogenaamde god Gon-O, die uit de verbintenis van een waanzinnige Nocturnenstok en een onsterfelijk kunstmatig schepsel is ontstaan. In een daad van vertwijfeling offeren Myles Kantor en zijn team van wetenschappers hun leven op, om de dreigende ondergang van het hele Solstelsel tegen te houden.

Intussen opereert de 'Alliantie van de Moraal' onder de leiding van de stellaire Majesteit Zephyda in de sterrenoceaan van Jamondi met succes. Maar ook de bondgenoten moeten uiteindelijk verliezen, als Gon-O's plan lukt. De laatste hoop van de bondgenoten is daarom, dat geheimzinnige wapen te vinden, waar zelfs de verraderlijke beschermheer Tagg Kharzani blijkbaar eeuwenlang bang voor was. Onder het voorspiegelen van onjuiste feiten gaat er een actiegroep op pad, om het geheim te ontsluieren. Hun weg voert de deelnemers naar de planeet Tan-Eis. Daar wordt het lot van de alliantie en de mensen beslist onder de condensatorkoepel ...


Oorspronkelijke titel: Unter dem Kondensator-Dom

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: beslissing in het heiligdom - het laatste gevecht van het Specter.


Locatie en tijdsruimte: Sterrenoceaan van Jamondi – 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Filana Karonadse - De positronica krijgt een 'kostganger' ... Het Specter - ... die zich niet altijd volgens de normale omgangsvormen gedraagt. Cende Terken - Die eenzame strijdster verdedigt haar thuis tegen weerzinwekkende Invallers ... Gorm Goya, Jallon Hypt en Hajmo Siderip - ... die zich alleen maar bezig houden met cultuuruitwisseling. Iant Letoxx - De Kybb-Trake wisselt zo snel van tactiek ... Atlan - ... dat zelfs de Arkonide zijn plannen niet altijd doorziet.Filana Karonadse heeft via haar interface-implantaten contact met het Specter gekregen. Deze 'geest in de machine', die uit de versmelting van de UBSEF-constante van Maykie Molinas met delen van een biopositron is ontstaan en zich voorheen in het computerverband van de RICHARD BURTON heeft bevonden, is met de bionische kruiser GROENE MAAN weer terug gekomen in de Melkweg om Gucky te volgen. Onderweg is echter de energie zo goed als weggevallen en staat het Specter nu op het randje van de ondergang. Filana zorgt dat het Specter nieuwe energie krijgt en draagt een deel van het computerverband, waarin het 'anker' van Specter's ziel zich bevindt, voortaan in een rugzak met zich mee. Het Specter toont zich dankbaar door Filana's implantaten te verbeteren en helpt haar om beter met haar interface om te gaan. Beide staan nu in permanente verbinding. Ze onderzoeken de gegevens die eerder uit de computers van de cybernetische universiteit van Whocain werden  geborgen en verbinden zich daarna opnieuw met een computernetwerk van de Trak.

Zo worden de eerste echte aanwijzingen over het geheime anti-Titanen-wapen ontdekt. Sinds de verhoging van de hyperimpedantie is namelijk het uit Motana-genenmassa bestaande biodim-blokverbond de basis voor de ongelooflijke versnellings- en manoeuvreerwaarden van de Kybb-Titanen - en deze biodim-aandrijving kan men blijkbaar op dezelfde wijze buiten gevecht stellen als de Motana: met cyber-neutro's! Jammergenoeg werden echter alle cyber-neutro's bij de slag om Tan-Jamondi vernietigd en de enige Kybb die meer over dit wapen weet (Iant Letoxx) is helaas ontsnapt. Strikt genomen staat hij al weer in verbinding met de Trakse verzetsorganisatie TRAKTAAT. Letoxx moet voor de terroristen als symbol- en identificatiefiguur dienen. Het Specter ontdekt echter de verblijfplaats van Letoxx zodat een Terraans commandoteam hem kan 'bevrijden'. Bereidwillig sluit de opportunist zich bij de Terranen aan als Atlan hem een ruimteschip voor de lange afstand aanbiedt waarmee hij de Sterrenoceaan kan verlaten.

Gemeenschappelijk verkent men de dieptestad van Taukirk waar Letoxx toentertijd de cyber-neutro's had gevonden. Deze plek werd natuurlijk volledig leeggeruimd maar Filana/het Specter stoten op aanwijzingen die aantonen dat er 500 andere cyber-neutro's moeten bestaan. Geront Detrakk, een legendarische veldheer van de Traken, had deze lang geleden al in zijn bezit genomen. Dan stort het hele onderaardse complex in en alleen ternauwernood en met behulp van een kruiser kan het team vluchten. De Terranen kunnen de nalatenschappen van de Detrakks niet zonder meer verder doorzoeken want deze bevinden zich onder het grootste heiligdom van de Kybb: de Condensator-dom. Als vreemden dit heiligdom betreden dan zal het gehele volk van de Kybbs deze ontwijding fanatiek wreken. Vandaar dat Atlan alleen Letoxx, Filana en de Oxtorner Gorm Goya in actie laat komen, uitgerust met deflectors. Het Specter verbindt zich met het computernetwerk. Pech voor Filana en Gorm: de terroristenleider van TRAKTAAT verwacht ze al. Ze hebben het computernetwerk van Tan-Eis ertoe gebracht dat zich een echte kunstmatige intelligentie heeft ontwikkeld. Deze zal met behulp van de 500 in de ruimte opgeslagen cyber-neutro's een psi-schokgolf uitzenden die alle niet-Kybbs in het Tan-Jamondi-stelsel zal doden of verlammen. Dat zal de eerste stap zijn voor de terugverovering van de Sterrenoceaan.

Terwijl het Specter 'van binnen uit' tegen de kunstmatige intelligentie strijd, offert Gorm Goya zich op om zo veel mogelijk computers in de kern van het netwerk te vernietigen. Filana  en Letoxx, wiens armprothesen zijn afgenomen, kunnen ontkomen met de gegevens over de verbergplaats van de cyber-neutro's. Atlan laat de apparaten bergen en Filana en Letoxx verlaten samen het stelsel in een ruimteschip dat aan Letoxx was beloofd.

De 'gereactiveerde' Lotho Keraete arriveert bij Atlan. Hij vertelt dat de Grijze Autonoom het Mykronoer heeft verlaten en deze nu bereid is om de Alliantie van de Moraal actief te ondersteunen.

De beslissing lijkt op de planeet Tan-Eis gevallen te zijn. Het gevaar voor het Solstelsel is echter nog steeds niet bezworen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende