< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2296 • 1524    IN DE HEL VAN WHOCAIN


De bewoners van de aarde leven onder de heerschappij van de vermeende god Gon-O die uit de verbinding van een waanzinnige Nocturnenstok met een onsterfelijk kunstmatig wezen is ontstaan. In een wanhoopsdaad offeren Myles Kantor en zijn team van wetenschappers zich op om de dreigende ondergang van het Solstelsel tegen te houden.

Intussen opereert de 'Alliantie van de Moraal', onder leiding van de Stellaire Majesteit Zephyda, succesvol in de sterrenoceaan van Jamondi. Maar ook de bondgenoten moeten uiteindelijk verliezen als Gon-O's plan lukt.

Daarom is de laatste hoop van de geallieerden het geheimzinnige wapen te vinden, waarvoor zelfs de verraderlijke beschermheer Tagg Kharzani schijnbaar millennia lang bang was. Maar wie heeft dat wapen of informatie erover? Misschien de Kybbs zelf?

Atlan en zijn helpers vermoeden de oplossing van het raadsel in de hel van Whocain ...


Oorspronkelijke titel: In der Hölle von Whocain

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Django MathijsenDe omslag afbeeldingen van dit boekje zijn verwisseld!


Volgens de Duitse website is deze achterkant afbeelding de juiste:

https://www.perrypedia.proc.org/wiki/Quelle:PR2296

De ruimteschepen bij Luna, nummer 2295, moeten aan de voorkant van het boekje staan en Filana Karonadse, de positronica, hoort bij nummer 2296 en moet aan de achterkant staan.


De zwart/wit afbeelding van nummer 2296 in het midden van het boekje is wel correct.
Samenvatting: inval op de wereld van de cyberneten - Atlan neemt een groot risico.


Locatie en tijdsruimte: sterrenoceaan van Jamondi – 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De Arkonide zet een ongebruikelijk team in voor een ongewone actie. Hajmo Siderip - De jonge xeno-psycholoog beleeft zijn vuurdoop. Filana Karonadse - De positronica riskeert letterlijk haar lijf en leden. Gorm Goya en Jallon Hypt - De elite-ruimtesoldaten begeven zich op gevaarlijk terrein. Iant Letoxx - De Kybb-Trake ruikt een kans - en benut deze.De Kybb in de Sterrenoceaan van Jamondi zijn verslagen. Grote delen van hun vloten en enige SPOORHOVEN zijn vernietigd en Slot Kherzesch bestaat niet meer en hun aanvoerder Tagg Kharzani is dood. Deze afstraffing heeft ervoor gezorgd dat de cybernetische civilisaties min of meer verlamt zijn - ze bieden de Motana en de Terranen geen tegenstand meer. Zephyda sticht het nieuwe hoofdkwartier van de Alliantie van de Moraal symbolisch bij Dom Rogan op Tan-Jamondi II. De strijdkrachten van de Motana zijn intussen versterkt door 250 ONTDEKKERS en 5000 LVT-BOXEN die in het Tan-Jamondi-stelsel zijn gestationeerd. De relatie tussen Atlan en Zephyda vertoont weer wat kreuken: de dagelijkse routine schaadt hun liefde. Daar de Kybb nu geen gevaar meer vormen wijdt men zich intensiever aan de zoektocht naar het geheime anti-Titanen-wapen, waarvan het bestaan tot nu toe nog niet is aangetoond. Ook de verhoren, waaraan de bevelvoerende Kybb-Traken worden onderworpen, geven geen resultaten. Desondanks neemt Atlan aan dat dit wapen (wanneer het werkelijk bestaat) is verstopt op de planeet Tan-Eis in de Trakenstad Whocain want daar bevinden zich de oudste relieken van de cybernetische civilisaties.

Voor een zoekactie midden in vijandelijk gebied worden personen met bijzondere vaardigheden uitgezocht. Een stoottroep met vaardige soldaten, aangevoerd door de Ertruser Jallon Hypt en de Oxtorner Gorm Goya, wordt samengesteld. Leider van deze actie is de xeno-psycholoog Hajmo Siderip, die de Kybb-Traken Iant Letoxx tot samenwerking kon bewegen. Letoxx, die zich alttijd met bedrog en trucs overal doorheen heeft weten te slaan, bespeurt een kans om de vrijheid terug te winnen. Van speciale betekenis voor de expeditie is de positron-specialiste Filana Karonadse. Deze jonge vrouw heeft een operatie laten uitvoeren om zichzelf te verbeteren waarbij apparatuur in haar hoofd werd geplaatst, die als interface voor allerlei computersystemen dient. Door deze module, die bijna de gehele linker hoofdzijde bedekt, heeft ze ook een soort Traken zintuig ontwikkeld - een onschatbaar voordeel voor de verkenning van een stad waar voor het grootste deel wordt gecommuniceerd op een manier en wijze die voor gewone mensen onbegrijpelijk is. Om de gespannen situatie niet al te explosief te maken wordt de op 23-05-1333 NGT geplande onderneming als 'initiatief voor cultuuruitwisseling' betiteld. Daar men de Kybb niet voor helemaal dom houdt, waarbij men er van uit gaat dat ze onraad vermoeden, wordt er tegelijkertijd in de ruimte een reusachtige constructie gebouwd. De Kybb moeten gaan geloven dat de Terranen in Whocain naar bouwontwerpen van Kybb-Titanen zoeken om zelf zo'n gigantisch schip te construeren …

De actie verloopt eerst veel belovend maar dan begint Filana Karonadse steeds meer haar verstand te verliezen door de voortdurende stroom aan impulsen via haar implantaten. Bovendien krijgt het aktieteam te maken met een aanslag omdat de Kybb zich beginnen te verzetten tegen de 'gladhuiden'. In de cybernetica universiteit vindt het team aanwijzingen over niet eerder gereactiveerde hybride-computers die nog uit de tijd stammen van voor het ontstaan van de hypercocons. Filana maakt een verbinding met het netwerk van de universiteit, maar dan wordt er nog een aanslag op de Terranen gepleegd. Één soldaat wordt gedood en velen raken gewond. Hoogstwaarschijnlijk had Iant Letoxx een aandeel in dit gebeuren want hij verdwijnt spoorloos na de aanslag. Bovendien wordt vastgesteld dat nog iemand de computer van de universiteit heeft doorzocht. Men trekt zich terug naar de LEIF ERIKSSON en maakt tevens plannen voor een spoedige terugkeer naar Whocain.

Allereerst moet Filana Karonadse herstellen en haar visioenen worden steeds erger. Ze denkt een vreemde stem te horen de haar om hulp vraagt. De vreemde beweert dat deze met haar communiceert via de interface en dat zijn energie bijna op raakt …

De eerste stappen in de centrale leefomgeving van de Kybbs verliepen niet zonder problemen. Maar wat is die mysterieuze stem die tot Filana spreekt? Gaat het daarbij soms om een geraffineerde val van de Kybbs?


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende