< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2295 • 1523    DE TERUGKEER


De bewoners van de Aarde leven onder de heerschappij van de zogenaamde god Gon-O, die uit de verbintenis van een waanzinnige Nocturnenkolonie met een onsterfelijk kunstmatig schepsel is ontstaan. In een vertwijfelde daad offeren Myles Kantor en zijn team van wetenschappers hun leven om de dreigende ondergang van het hele Sol-stelsel tegen te houden.

Inderdaad heeft het offer een meervoudig effect. In de Grote Magelhaense Wolk raken de strijdkrachten van de Kybbs, de troepen van Gon-O, compleet in verwarring. Ook op de Aarde komt het tot problemen rondom de Vesuvius. In de vulkaan bij Napels in Zuid-Italië is het zogenaamde relais ondergebracht, een tweede zwaartepunt van Gon-O's macht.

Perry Rhodan zelf heeft zich met zijn vloot teruggetrokken. Er moet op gerekend worden, dat de Terraan niet zal rusten, tot het vaderland van de mensheid weer vrij is. Dus begint hij aan een gedurfd plan: het is de terugkeer ...


Oorspronkelijke titel: Die Rückkehr

Auteur: Andreas Eschbach

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): intra-Terraanse sonde door Lars Bublitz

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaDe omslag afbeeldingen van dit boekje zijn verwisseld!


Volgens de Duitse website is deze voorkant afbeelding de juiste:

https://www.perrypedia.proc.org/wiki/Quelle:PR2295

De ruimteschepen bij Luna, nummer 2295, moeten aan de voorkant van het boekje staan en Filana Karonadse, de positronica, hoort bij nummer 2296 en moet aan de achterkant staan.
Samenvatting: tussen Wega en Sol - de Terranen riskeren een grote veldslag.


Locatie en tijdsruimte: Wega-stelsel en Sol-stelsel – Mei 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan plant zijn actie volgens de logica van de absolute weerstand. Derek Pander - De onderhoudstechnicus is tegen zijn wil een soldaat in een grote actie. Thort Kelesh - De jonge heerser van de Ferronen geeft de Terranen waardevolle hulp. Joseito Olbanez - De overste brengt Perry Rhodan op een interessant idee. Monkey - De Oxtorner USO-chef toont emoties.In het Wega-stelsel wordt onder hoge druk gewerkt aan de inbouw van 24 stuks, door de Nieuwe USO geleverde, dissonantiegeschut in de zware eenheden van de Terraanse vloot. Nieuw dissonantiegeschut kan niet op Ferrol worden gebouwd omdat de Ferronen op grond van hun mentale constitutie niet in staat zijn om hyperdimensionale samenhang te begrijpen - ze kunnen de voor het dissonantiegeschut benodigde onderdelen gewoon niet nabouwen. Op 15-05-1333 geeft NATHAN een bericht door van Reginald Bull aan Perry Rhodan over de aanwezigheid van 50 Kybb-Titanen die de zon Sol tot een nova verhitten. Als Rhodan begrijpt dat dit proces uiterlijk op 27 mei, dus over maar 12 dagen, onomkeerbaar wordt geeft hij opdracht tot de aanval van het Sol-stelsel, die binnen 24 uur zal plaats vinden.

Op 16 mei arriveert de Terraanse vloot in het Sol-stelsel. Maar drie Kybb-Titanen verzetten zich tegen hen want één moet vervolgens het kristal-relais bewaken en 50 andere zijn nodig om Sol te verhitten - blijkbaar kan Gon-O het zich niet veroorloven om ook maar één daarvan te verplaatsen. Eens te meer is het verrassingseffect aan de kant van de Terranen omdat de Kybb niet vermoeden dat er meer dan één enkel dissonantiegeschut is, maar dat er intussen twee dozijn schepen (plus de TRAJAN) mee zijn uitgerust. Zo lukt het om één van de Kybb-Titanen neer te schieten. De beide anderen echter spelen kat en muis met de Terraanse vlootverbanden, die zich over het gehele Sol-stelsel moeten verdelen en die ook niet dicht in de buurt van de Kybb-Titanen kunnen komen die Sol verhitten.

Al deze gevechten dienen echter alleen maar als afleiding. In werkelijkheid wil Rhodan alleen maar enige duizenden aggregaten bergen die NATHAN heimelijk heeft geproduceerd en heeft gedeponeerd in een oude werf in de Zwiebus-krater op de Maan. Een commandoteam haalt de onderdelen op en heeft daarvoor achter maar een tijdspanne van ongeveer 20 minuten. Zolang bevindt de werf zich namelijk zo goed als in de 'schaduw' van de Aarde en de Maan - de boven de Vesuvius gestationeerde Kybb-Titaan moet dan door de Aarde en de Maan heen schieten om ze te raken. Daarbij zou echter ook het kristal-relais worden vernietigd. De Kybb-Titaan kan zich ook niet van zijn standplaats boven de Vesuvius verplaatsen want dan hebben de Terranen een vrij schootsveld op het kristal-relais! Het idee voor deze strategie van de 'absolute weerstand' heeft Rhodan gekregen tijdens een partijtje schaken op afstand dat hij speelde tegen een luitenant overste van de vloot.

Het plan dreigt te mislukken als Derek Pander, een technicus die zich vrijwillig had aangemeld, probeert te deserteren. Hij verbergt zich op de Maan om dan stilletjes in het geheim naar Terra en zijn gezin terug te keren. Als Gon-O deze man mentaal zou overnemen dan kan hij te weten komen wat er eigenlijk plaats vindt in de Zwiebus-krater. Dat zou de gehele planning van Rhodan te niet doen. Pander krijgt op het laatste moment zijn verstand terug en keert naar zijn commandoteam terug. De vloot trekt zich, nadat veel containers zijn geborgen, naar het Wega-stelsel terug. Rhodan heeft zijn doel bereikt, maar de prijs daarvoor is hoog: meer dan 200 zware gevechtsschepen en meer dan 1000 kruisers zijn vernietigd en de menselijke verliezen lopen tot in de honderdduizenden.

Nu pas openbaart Rhodan aan zijn bevelvoerende officieren het eigenlijke doel van de operatie Kristalstorm II. De op Luna gefabriceerde onderdelen zijn namelijk niets anders dan noodzakelijke onderdelen voor het dissonantiegeschut die niet op Ferrol gebouwd konden worden! Met deze onderdelen kunnen in totaal 1220 dissonantiegeschutten worden gemonteerd. Kan men nu zeggen dat de actie heeft geloond? Eigenlijk wel. Maar diep van binnen hoopt Rhodan dat hij nooit op zo'n gaat denken. Dat hij de mensen die hem vertrouwen niet als figuren van een schaakspel gaat beschouwen die men gewetenloos kan opofferen …

De gewaagde inzet van de Terranen in het vaderlandse Sol-stelsel kan - ondanks alle verliezen - als een succes worden beschouwd. Maar tot de definitieve bevrijding van de planeet van de mensheid zal nog de nodige tijd verstrijken ...

Met de volgende PERRY RHODAN-aflevering verplaatst de handeling zich weer naar de Magelhaense Wolken. Daar begint een hoogst merkwaardige inzetgroep aan een extreem gevaarlijke inzet.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende