< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2293 • 1521    EEN HELD VOOR ALLE GEVALLEN


De bewoners van de aarde leven onder de nieuw opgerichte heerschappij van de zogenaamde god Gon-O, die uit de verbintenis van een waanzinnige Nocturnenstok en een onsterfelijk kunstmatig schepsel is ontstaan. In een daad van vertwijfeling offeren Myles Kantor en zijn team van wetenschappers hun leven op, om de dreigende ondergang van het hele Solstelsel tegen te houden.

Inderdaad veroorzaakt het offer een meervoudige werking, want ook Gon-O is in veelvoud present: enerzijds ontstaat op zijn plek van oorsprong, op Parrakh in de Grote Magelhaense Wolk, verwarring onder de legers van de Kybbs. Slechts dankzij de Kybb-Titanen blijft Satrugars lichaam daar onaantastbaar. Nochtans is er sinds enige tijd een tweede zwaartepunt van Gon-O's macht: het 'relais' aan de voet van de Vesuvius, bij Napels op Terra. Misschien komt nu eindelijk de gelegenheid voor de onderdrukte bevolking van het Solstelsel, de usurpator te bestrijden. Met welke moeilijkheden men daarbij evenwel moet rekenen, dat maakt een held voor alle gevallen mee …


Oorspronkelijke titel: Ein Held für alle Fälle

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: het gebeurd op Luna - een Terraan groeit boven zichzelf uit.


Locatie en tijdsruimte: Luna – 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Carlosch Imberlock - De verkondiger krijgt een glimp van de waarheid. Jack C. Reuter - De onderhoudstechnicus met een zwak voor Frankrijk en hamsters is ongeschikt voor vrouwen - noch geschikt als echte held. Brad Hinx - Jack's beste vriend is gek op spionagefilms. Mardi Dice - Een jonge vrouw begint te 'hamsteren'.De uitwerkingen van de 6D-schok, die Gon-Orbhon kreeg te verduren, is bij de aanhangers van de 'god' geringer als gehoopt. Toch zijn ze onzeker omdat er geen aanwijzingen van Gon-Orbhon meer uit het kristal-relais komen en enige hebben ook last van een agressief makende mentale uitstraling en vallen elkaar lastig. Maar Gon-Orbhon's controle is zoals eerst nog effectief. Enkele mensen - waaronder zelfs Carlosch Imberlock - vinden voor korte tijd zichzelf terug maar worden echter zeer snel weer beïnvloed en zijn dan weer trouwe aanhangers van Gon-Orbhon.

Ook de nog niet weer in volle omvang inzetbare, vanwege de gevolgen van de hyperimpedantie-verhoging, lunaire hyperinpotroniek NATHAN wordt door Orbhonisten gecontroleerd en bewaakt. Met bruut geweld ruimen ze iedereen uit de weg die zich ook maar enigszins verzet. NATHAN neemt zelf maatregelen tegen de Orbhonisten. Hij zorgt voor afleiding wanneer hij met de productie van geheimzinnige (maar wel zinloze) aggregaten in een stilgelegde werf begint en een robot op weg stuurt die zichzelf 'Raphael' noemt - naar het voorbeeld van de 'geheimzinnige“ die kort voor de val van de Aarde in de Corridor van de maalstroom van de sterren was opgedoken.

Tegelijkertijd bezorgt NATHAN een geheime opdracht aan de technicus Jack C. Reuter die zich, naast zijn gebrek aan succes bij vrouwen en zijn voorliefde voor hamsters en het oud-terraanse Frankrijk, vooral typeert door absolute onschuld en onopvallendheid. Onder de ogen van de compleet door Gon-Orbhon overnomen TLD zorgt Reuter ongemerkt voor een hyperradio verbinding tussen NATHAN en Perry Rhodan, die zich nog steeds in het Wega-stelsel bevindt. Zo kan Rhodan de hyperinpotroniek de opdracht geven om KRISTALSTORM II op te starten. Jack's laatste opdracht, voor hij eindelijk in de armen van de door hem aanbeden mooie Mardi Dice kan vallen, bestaat er uit dat hij Rhodan op 10-05-1333 NGT het bericht over de succesvolle start van KRISTALSTORM II doorgeeft - wat dat ook mag betekenen want over de achtergrond hoort Reuter niets. Vast staat alleen dat in de Thora-werf bepaalde geproduceerde onderdelen vanaf nu worden doorgestuurd naar de Zwiebus-krater waar zich een technisch-complex bevindt.

Terwijl de operatie Kristalstorm II begint, lijkt voor Carlosch Imberlocks, 'god' niet alles goed te verlopen. In het bijzonder de situatie in het stokrelais bij Napels baart de verantwoordelijken zorgen.

Niemand mag deze 'heilige plaats' betreden, die niet door Gon-O zelf daarheen werd uitgenodigd. En zo woedt daar de kristalchaos.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende