< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2292 • 1520    DRIEMAAL EEUWIG LEVEN


De bewoners van de aarde leven onder de nieuw opgerichte heerschappij van de zogenaamde god Gon-O, die uit de verbintenis van een waanzinnige Nocturnenstok en een onsterfelijk kunstmatig schepsel is ontstaan. In een daad van vertwijfeling offeren Myles Kantor en zijn team van wetenschappers hun leven op, om de dreigende ondergang van het hele Solstelsel tegen te houden. Inderdaad veroorzaakt het offer een meervoudige werking, want ook Gon-O is in veelvoud present: enerzijds ontstaat op zijn plek van oorsprong, op Parrakh in de Grote Magelhaense Wolk, verwarring onder de legers van de Kybbs. Slechts dankzij de Kybb-Titanen blijft Satrugar's lichaam daar onaantastbaar. Nochtans is er sinds enige tijd een tweede zwaartepunt van Gon-O's macht: het 'relais' aan de voet van de Vesuvius, bij Napels op Terra.

Daar ontwikkelt zich intussen een heel ander conflict. Oude bondgenoten geraken in onmin vanwege de stijd om driemaal eeuwig leven ...


Oorspronkelijke titel: Dreimal ewiges Leben

Auteur: Michael Nagula

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: hij vecht tegen de sluipende dood - de onsterfelijkheid voor ogen.


Locatie en tijdsruimte: Terra – 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Tagg Kharzani - De voormalige Beschermheer vecht voor zijn leven. Deitz Duarto - De hoofd-directeur beleeft zijn gelukkigste uur. Gon-Orbhon - De zelf vernoemde god verleent audiëntie. Millitron - De robot probeert zijn heer altijd ter dienst te zijn. Gucky - De muisbever bluft in gevangenschap.Van de uitwerking van de door Myles Kantor op 30 april 1333 NGT in de richting van de Grote Magelhaanse Wolk uitgezonden 6D-schokgolf is op Terra niet meteen iets te merken. Nog altijd staat de voormalige Beschermeer Gon-Orbhon onder de Invloed van de waanzinnige Nocturnenstok Satrugar. De Kybb-Titanen zorgen nog steeds voor de temperatuurverhoging van de Zon om deze in een supernova te veranderen. Reginald Bull, Icho Tolot en Gucky zijn nog steeds in de Nocturnenstok-splinter gevangen, die zoals eerder als relais voor Satrugar's mentale impulsen dient.

Tagg Kharzani, de stervende Beschermheer, grijpt in zijn angst voor de naderende dood naar iedere strohalm. Tegen de eenzaamheid heeft hij voor zichzelf een synthetische replica van Enkrine laten vervaardigen, die hij echter in een woedeaanval net zo vertrapt als zijn voormalige symbiont. Vanwege de snelle achteruitgang van zijn lichamelijke kracht beweegt Kharzani zich nu alleen nog met een micro-gravitatron en krukken of in een zwaar bewapende zweefstoel. Hoog geplaatste artsen van een Kybb-Titaan moeten zijn leven behouden en hem met gekloonde verwisselbare organen verzorgen. Bij het voor dit doel ingevoerde vooronderzoek blijkt echter dat een steeds meer om zich heen grijpend celverval in Kharzani's lichaam is begonnen waardoor ook de gekloonde organen zijn aangetast en deze niet kunnen functioneren. Kharzani bevindt zich zo veel mogelijk in het kristal-relais, waarvan de psi-uitstraling op hem een levensverlengende werking uitoefent.

Gon-Orbhon is niet bereid om Kharzani te helpen. Hij weigert hem ook de cellenactiveerderchips van één van de drie gevangenen omdat de galactici misschien nog nuttig kunnen zijn als gijzelaars en Kharzani kan met de op een specifiek persoon afgestemde chip hoe dan ook niets beginnen. Gon-Orbhon kan evenwel niet zonder Kharzani want hij heeft hem nodig als integratiefactor voor de bij hem horende Kybb-volkeren. Het is mogelijk dat de Kybb zich zonder Kharzani niet zonder meer onder Gon-Orbhon's bevel zullen plaatsen. Derhalve zet Gon-Orbhon vervolgens de hoofd-directeur Deitz Duarto in als nieuwe opperbevelhebber en laat hij in het geheim cyborgs met de verschijning van een jongere, gezonde Tagg Kharzani vervaardigen, die hem als marionetten zullen dienen zodra de echte Kharzani dood is. Als Kharzani over deze plannen hoort gaat hij als een dolle tekeer. Hij vernietigt één van zijn cyborg-dubbelgangers en probeert Deitz Duarto te doden maar wordt echter gevangen genomen en bij Gon-Orbhon voorgeleid. Deze beveelt zijn lijfwacht, de cyberkloon Millitron, om Kharzani neer te schieten. Dan schokt er een beving door het kristal-relais en het hyperkristal begint fel op te lichten en een geestverwarrende mentale straling breidt zich uit. Dit gebeurd op 4 mei 1333 NGT.

Binnen de strijdkrachten van Gon-Orbhon is het tot beslissende herstructureringen gekomen. Zolang de 'god' bewusteloos is, moeten een Kybb-Rodish en een robot de zaken aan de gang houden.

Intussen zijn ook hun tegenstanders niet passief. Weliswaar kan het hele Solstelsel door de troepen uit de hypercocons zijn bezet, maar daarmee is het verzet nog lang niet gebroken. integendeel!


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende