< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2290 • 1518    DAELLIANS STRIJD


De bewoners van de Aarde leven onder het nieuw opgerichte gezag van de zogenaamde god Gon-O, die uit het verbond van een waanzinnige Nocturnenstok met een onsterfelijk kunstwezen is ontstaan. Gon-O verlangt hevig naar ARCHETIM, het al meer dan 20 miljoen jaar in de zon in leven gebleven 'lijk' van een machtige superintelligentie. In een wanhoopsdaad offeren Myles Kantor en zijn wetenschappelijk team zich op om de dreigende ondergang van het gehele Sol-stelsel tegen te houden.

Op de plaats van herkomst van de 'god', in de Grote Magelhaense Wolk, weet de Terraanse expeditie onder Malcolm S. Daellians leiding niets van deze dramatische gebeurtenissen. De Terranen aan boord van de RICHARD BURTON moesten uiteindelijk zelfs vluchten voor de superieure militaire macht van de tegenstander. Hun doel blijft evenwel het kwaad aan de wortel uit te roeien: de vernietiging van de nocturnenstok Satrugar, die het centrum van Gon-O's waan voorstelt, lijkt thans de enige aanpak te zijn.

De verantwoording is terechtgekomen op iemand, van wie niets verder ligt als dat: Malcolm S. Daellian. Hij is wetenschapper, geen strateeg. Maar nu moet hij precies aan deze dringende vraag voldoen. Zo begint Daellians strijd ...


Oorspronkelijke titel: Daellians Kampf

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Bar Productions
Samenvatting: de DRAGUUN wordt gekaapt - als gevolg van een 'zwermbevel'.


Locatie en tijdsruimte: RICHARD BURTON – 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Malcolm S. Daellian - De hyperwetenschapper beveelt de aanval. Hytath - De Bloedende Schildwacht beleeft een teleurstelling.  Ascari da Vivo - De Mascante wacht op het juiste moment.  Timm Kammschott - Een wetenschapper heeft problemen met zijn fobieën. Ranjif Pragesh - De commandant van de RICHARD BURTON moet Daellian's plannen uitvoeren.Als het vrachtschip DRAGUUN start, blijft dat voor de bemanning van de RICHARD BURTON niet verborgen, want de ONTDEKKER bevindt zich in de peilbescherming van de zon die om  Dyon's wereld cirkelt. Bij het onderzoek van het vrachtschip, wiens aandrijfsysteem na de start volledig uitvalt, worden twee intacte Kybb-SPOREN ontdekt. Met deze sloepen kan men het Parr-System binnendringen, maar ze werden natuurlijk niet voor hyperimpedantie-omstandigheden omgebouwd en moeten eerst met Terraanse techniek vluchtwaardig worden gemaakt. Voor deze opdracht worden de beste technici en wetenschappers aangesteld, ook de Zaliter Trerok die zich als Ascari da Vivo's begeleider op de RICHARD BURTON bevindt. De Mascante staat de inzet van de Zaliter alleen onder bepaalde voorwaarden toe, dat zijzelf en haar lijfwacht Qertan vrije doorgang tot de DRAGUUN verkrijgen. Daellian heeft geen andere keuze dan daaraan toe te geven.

Als er radiosignalen in een oude geheime USO-code worden opgevangen, stuurt Daellian de kruiser EAGLE op verkenning uit. Deze ontmoet de afzender van het bericht: twee bionische kruisers die ter ondersteuning van de Kristalstorm-vloot naar de Grote Magelhaanse Wolk werden gestuurd. Hytath, die Bloedende Schildwacht, bevindt zich op één van deze kruisers en brengt de bemanning van de RICHARD BURTON op de hoogte van de nieuwste stand van zaken. Daellian, die geen zin heeft in een competentieconflict, stuurt Hytath met één van de Roggenschepen terug naar de Melkweg. De tweede bionische kruiser, de OGENLICHT, blijft als waardevolle versterking in de GMW. Plotseling schiet een ware energie-orkaan over de jet-straal naar het Parr-System. Daellian erkent meteen dat het daarbij alleen kan gaan om een door Myles Kantor gepleegde aanval op Gon-O en beveelt meteen de directe aanval van de Kristalstorm-vloot op Parrakh. De DRAGUUN wordt alleen bewaakt door twee kruisers en in het Dyon-stelsel achtergelaten.

Daadwerkelijk bevindt het Parr-stelsel zich in oproer. De strijdkrachten van de Kybb vernietigen elkaar - blijkbaar is Gon-Orbhon door de energiestoot zo in de war geraakt dat zijn vloten het bevel hebben gekregen om op alles te schieten wat zich beweegt. De RICHARD BURTON vliegt meteen naar de planeet Parrakh om de Nocturnenstok met transformkanonnen te vernietigen. Toch zijn de Kybb niet zo erg in de war om de RICHARD BURTON niet aan te vallen - een Kybb-Titaan neemt een onderscheppingkoers en verhinderd dat de ONTDEKKER Parrakh op schietafstand kan naderen. Op het laatste moment kan Daellian het schip met een noodmanoeuvre in veiligheid brengen. Ook de rest van de Terraanse eenheden moeten zich naar het Dyon-stelsel terugtrekken. Daar heeft intussen Ascari da Vivo het initiatief genomen. Met Qertan's hulp kaapt ze één van de omgebouwde Kybb-SPORE, die men, vanwege zijn standplaats in de boeg van de DRAGUUN, met de naam TOP heeft gedoopt. Ze dood de nog aan boord verblijvende wetenschappers en de wachtposten, dan vlucht ze met de TOP in de richting van het Parr-stelsel, waar ze Gon-Orbhon een verbond met het Arkoonse Imperium tegen de Terranen wil aanbieden.

Kantiran heeft het altijd al geweten: Ascari da Vivo gaat letterlijk over lijken om haar doel te bereiken.

Wat drijft de Arkoonse admiralin? Verwacht ze werkelijk een bondgenootschap met Gon-Orbhon, de god der vernietiging? Of is ze op heel iets anders uit?


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende