< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2289 • 1517    DE IJZEREN VINGER VAN GOD


De bewoners van de aarde leven onder de nieuwe heerschappij van de vermeende god Gon-O die uit de verbinding van de waanzinnige Nocturnenstok met een onsterfelijk kunstmatig schepsel is ontstaan. Gon-O hongert naar ARCHETIM, het lijk van een machtige superintelligentie, dat zich aI meer dan twintig miljoen jaar in de zon bevindt. In een wanhoopsdaad offeren Myles Kantor en zijn team van wetenschappers zich op om de dreigende ondergang van het Solstelsel tegen te houden.

Op de ontstaansplaats van de 'god', in de Grote Magelhaense Wolk, weet de Terraanse expeditie onder leiding van Malcolm S. Daellian niets van deze dramatische gebeurtenissen. De Terranen aan boord van de RICHARD BURTON moesten uiteindelijk voor de superieure militaire kracht van hun tegenstander vluchten.

Hun doel blijft echter om het probleem met wortel en tak uit te roeien. De vernietiging van de Nocturnenstok Satrugar die het centrum van Gon-O's waanzin is, schijnt de enige aanpak te zijn. Terwijl de RICHARD BURTON tussen vreemde sterren kruist, vinden op een relatief onbelangrijke planeet drama's plaats, die met een artefact te maken hebben: het is de ijzeren vinger van god ...


Oorspronkelijke titel: Der eiserne Finger Gottes

Auteur: Gisbert Haefs

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Django MathijsenSamenvatting: ze strijden voor de geestelijke vrijheid - het IJzerboek wordt gezocht.


Locatie en tijdsruimte: Dyon's wereld – 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Tum-Tawalik - De eerste knecht van zijn heer wordt in de machtsstrijd in Grachtovan verwikkeld. Geon-Durn van Taraon - De landheer en wetenschapper is één van de grootten van het rijk. Hy’valanna - De eeuwige slavin gaat haar eigen weg. Taban-Tselayu - De edele van Orontz trekt zijn eigen plan. Sarrukhat - De grote duistere heerst met harde hand over de Grachen.Op een vermoedelijk in de Parrakhon-sterrenhoop gelegen planeet is duizenden jaren geleden het met hyperkristallen geladen vrachtschip DRAGUUN van Orbhon's imperium neergestort. Het heeft zich daar loodrecht in de bodem geboord en wordt sindsdien door de inheemsen van de planeet als de 'IJzeren Vinger van god' vereerd. Een overlevende van het neerstorten had de inheemsen, die vermoedelijk van grote-roofkatten afstamden, wat over technologie en ruimtevaart verteld. Deze verhalen zijn in het zo genoemden 'IJzerboek' opgeschreven maar de inhoud van het boek is door vergissingen en meermaals (onjuist) nieuwe vertalingen enz., dusdanig vervalst dat deze nauwelijks nog juist is. Na duizenden jaren sinds het neerstorten heeft zich op de planeet, die zijn bewoners Dyon's wereld noemen, een cultuur ontwikkelt die ongeveer met de Terraanse klassieke oudheid of met de Middeleeuwen is te vergelijken. Het broederschap van de IJzerzoekers tracht sinds lange tijd om het geheim van het IJzerboek te ontrafelen en beweegt zich daarbij echter op gevaarlijk terrein want de heersende priesterkaste veroordeelt de bezigheid met het IJzerboek als ketterij.

De edele Geon-Durn van Taraon is een wetenschapper van aanzien uit het broederschap van de IJzerzoekers. Hij vindt door nauwkeurige metingen uit dat de om de 'IJzeren Vinger van god' gebouwde stad Grachtovan geenszins op de evenaar van de planeet Dyons wereld ligt en ook niet als centrum van de wereld of het universum kan worden gezien. Als hij dit in het openbaar verkondigd en ook nog beweerd dat de 'IJzeren Vinger van god' een sterrenschip moet zijn, stelt hij daarmee het bestaan van god en de aanspraak op de macht van de priesterkaste ter kwestie. Geon-Durn wordt in een kerker opgesloten, gefolterd en op een brandstapel gezet die uit de snippers van zijn eigen geschriften bestaat. Maar Grachtovan wordt op dat moment door opstandelingen aangevallen die al voor een machtswisseling in de omliggende landerijen hebben gezorgd. Bovendien heeft de DRAGUUN van het controlecentrum het zwermbevel gekregen om te starten, nadat ze zichzelf met behulp van de opgeslagen hyperkristallen heeft gerepareerd. Als de vermeende 'IJzeren Vinger van god' zich uit het planeetoppervlak verheft wordt daardoor de gehele stad Grachtovan vernietigd. Dat is tevens het einde van de tirannie van de priesters. Geon-Durn kan nog op tijd door zijn vrienden worden bevrijd. Voor zijn volk breekt een nieuw en vrij tijdperk aan.

Na de gebeurtenissen in de heilige stad Grachtovan moeten de bewoners van Dyons aarde met nieuwe omstandigheden omgaan. Maar dat is weer een ander verhaal...

Hoe het met de verdwenen ijzeren Vinger van God verdergaat en welke gevolgen zijn 'start' uiteindelijk heeft, is het thema van de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende