< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2288 • 1516    NOODSIGNAAL VAN TERRA


De aarde bevindt zich in de wurggreep van de vermeende 'god' Gon-O, die uit de ongelukkige verbinding van een krankzinnige Nocturnenstok met een onsterfelijk, kunstmatig schepsel ontstaan is. Gon-O aast op ARCHETIM, het sinds meer dan 20 miljoen jaar in de zon existerende 'lijk' van een machtige superintelligentie. In een wanhoopsdaad offeren Myles Kantor en zijn team van wetenschappers hun leven op om de dreigende ondergang van het gehele zonnestelsel te verhinderen.

Op de ontstaansplek van de 'god' in de Grote Magelhaense Wolk, weet de Terraanse expeditie onder leiding van Malcolm S. Daellian niets van deze dramatische gebeurtenissen. De Terranen aan boord van de RICHARD BURTON moesten zelfs voor de superieure militaire strijdkrachten van de tegenstander vluchten.

Hun doel blijft echter het kwaad met wortel en al uit te roeien. De vernietiging van de Nocturnenstok Satrugar, die het middelpunt van de waan van Gon-O vormt, lijkt thans de enige benaderingswijze te zijn. Terwijl de RICHARD BURTON tussen vreemde sterren kruist, bereikt hen bovendien nog een noodsignaal van Terra ...


Oorspronkelijke titel: Notruf von Terra

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: M. HeinickeSamenvatting: het wachten op de tweede golf - verraad in de RICHARD BURTON.


Locatie en tijdsruimte: RICHARD BURTON – 8 februari tot 26 april 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Prak-Noy - De Ara-medicus vecht voor een tweede kans van Bré Tsinga. Malcolm S. Daellian - In de handen van de wetenschapper ligt de leiding van de Magelhaan-expeditie en het lot van de RICHARD BURTON. Kantiran - Perry Rhodan's zoon stuurt zijn Dwarmaris eropuit. Ascari da Vivo - De admiraalse dient altijd met interesse voor Arkon. Mal Detair - De Fuertoon zet zich in voor zijn vriend.Terug naar 8 februari 1331 NGT: de in de Grote Magelhaanse Wolk opererende RICHARD BURTON had zich voor de achtervolgers in veiligheid gebracht. Bré Tsinga had de psionische schok overleeft waarmee Gon-Orbhon haar wilde doden: de schok werd door Trerok's nieuwste ontwikkelde versie van het PsIso-net afgezwakt.

De kosmo-psychologe wordt gereanimeerd en haar deels al afgestorven organen worden uit eerder afgenomen cel-puncties gekloond en later geïmplementeerd. Tot aan haar volledige genezing passeren enige weken maar daarna is ze vrij van Gon-Orbhon's invloed. Ze is geen discipel meer van de 'god' en kan zich echter ook niets van de tijd herinneren die ze in zijn ban heeft doorgebracht. In een provisorische gerechtelijke procedure wordt Bré Tsinga van de schuld op de twee vermoorde TLD-agenten vrijgesproken omdat ze niet uit vrije wil had gehandeld. Dit oordeel moet wel binnen 12 maanden door een normaal gerechtshof worden bekrachtigd.

Terwijl de RICHARD BURTON wacht op het arriveren van de tweede golf van de Kristalstorm-vloot, geeft Malcolm S. Daellian aan Kantiran de onofficiële opdracht om Ascari da Vivo te schaduwen. De Mascante wordt namelijk nauwelijks nog buiten haar cabine gezien en een tijdje ervoor gedroeg haar Dron-lijfwacht zich zeer vreemd in het openbaar. Hij viel zelfs de Ara-medicus Prak-Noy aan. Met behulp van de door hem mentaal gecontroleerde Dwarmari-insecten vindt Kantiran uit dat Ascari da Vivo twee maal haar PsIso-net heeft afzet. Zijn vermoeden dat ze met Gon-Orbhon in contact wil treden is juist: Ascari weet dat Gon-Orbhon alleen is geïnteresseerd in de Terranen en ARCHETIM'S lijk dat zich in Sol bevindt. Ze heeft op eigen initiatief - zonder opdracht van Imperator Bostich - het plan ontwikkelt om Gon-Orbhon een verbond met haar volk, de Arkoniden, aan te bieden.

Er wordt gezien dat enorme vlootverbanden in het Parr-stelsel worden bijeengebracht. Een directe aanval op de Nocturnenstok Satrugar is daarmee volledig uitzichtloos. Onder Trerok's leiding worden daarom experimenten met de op Sol gerichte 6D-jet-straal uitgevoerd. Pogingen om de straal te onderbreken, te verstoren of via deze ook maar één bericht naar het Sol-system te sturen verlopen echter zonder resultaat. Enige tijd later bereiken 10 ONTDEKKERS en een LVT-BOX van de tweede golf de GMW. Los daarvan hebben maar 5 andere LVT-BOXEN en 8 PONTON-tenders de weg volbracht en ze hebben een bruggenhoofd bij Navo-Nord ingericht. Er wordt meteen begonnen met de verwisseling van de versleten aggregaten van de ONTDEKKER en daarvoor wordt de LVT-BOX volledig ontmanteld. De schepen zijn al snel weer volledig inzetbaar maar dan nog moeten de reserves goed worden ingedeeld wanneer een terugkeer in de Melkweg mogelijk moet blijven. Op 26-04-1333 NGT wordt de over de jet-straal uitgezonden noodoproep van Myles Kantor ontvangen. Tegelijkertijd zwermen alle in het Parr-stelsel verzamelde vloten van Gon-Orbhon uit over de GMW. Daar ze zelf geen contact met Gon-Orbhon kan leggen beschadigt Ascari da Vivo onbemerkt Bré Tsinga's PsIso-net. De schade wordt echter snel opgelost maar het is onduidelijk of het Gon-Orbhon is gelukt om Bré Tsinga weer onder zijn controle te brengen.

Malcolm S. Daellian vaardigt zijn volgende bevelen uit: een ONTDEKKER zal de aandacht van de Kybb naar zich toe trekken en de rest, van wiens bestaan Gon-Orbhon nog niets weet, zal proberen Parrakhon aan te vallen.

De gebeurtenissen in Magelhaen drijven naar een nieuw hoogtepunt toe. Tenslotte loopt de RICHARD BURTON gevaar opnieuw door Gon-O waargenomen te worden, enerzijds door Bré Tsinga's 'redding', anderzijds door de intriges van de admiralin Ascari da Vivo.

Maar dan vindt er op een onbelangrijke, kleine planeet een nieuwe ontwikkeling plaats. Meer daarover in de volgende PERRY RHODAN-aflevering, geschreven door gastauteur Gisbert Haefs, al jarenlang auteur van succesvolle historische romans ('Hannibal', 'Alexander de Grote') en misdaadromans ('Matzbach') en bekend als vertaler.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende