< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2287 • 1515    DE DROMEN VAN DE SCHOHAAKEN


De Aarde bevindt zich in de wurggreep van de zogenaamde god Gon-O, die uit de ongelukkige verbintenis van een waanzinnige Nocturnenstok met een onsterfelijk kunstmatig schepsel is ontstaan. Gon-O is belust op ARCHETIM, het al meer dan 20 miljoen jaar in de zon verblijvende 'lijk' van een machtige superintelligentie.

Myles Kantor en een team van wetenschappers bevinden zich al in de zon. Nog voor de invasie van het Sol-stelsel zijn ze daar met het onderzoeksschip INTRALUX naartoe gegaan, om meer over de mysterieuze ARCHETIM aan de weet te komen. Het team zou in feite allang vernietigd zijn, als er niet een onderdaan van een stokoud volk aan boord zou zijn'. de kleine Schohaake Orren Snaussenid. Alleen voor hem openden zich drie wachtstations, die in het verleden als pelgrimsplaatsen dienden.

Myles Kantor heeft al een naam voor deze ruimtestations gevonden, die in de peiling aanvankelijk de indruk van één bouwwerk maakten. Hij noemt ze TRIPTYCHON - en erin zijn opgeslagen de dromen van de Schohaaken ...


Oorspronkelijke titel: Die Träume der Schohaaken

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): zonneduiker INTRALUX door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: het lot van de actielichamen - en de aanval van de titanen.


Locatie en tijdsruimte: Sol – TRIPTYCHON-stations – april 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Orren Snaussenid- De Schohaake zoekt in de TRIPTYCHON naar antwoorden uit het verleden. Myles Kantor - De activeerderdrager overweegt een wanhopig plan. Inshanin - De Plophose berekent verscheidene alternatieven. Kyran Anteral - De op Venus geborene verliest langzaam de zenuwen.  Marreli Nissunom - De dromen van de Schohaakse veranderen.Orren Snaussenid raakt alleen nog de in het station SCHANDAVYE opgeslagen incarnaties aan en beleeft zo het einde van het Schohaakse Rijk mee. Na ARCHETIM'S einde hebben de Schohaaken zich in isolatie teruggetrokken, terwijl de volkeren van Phariske-Erigons elkaar bestreden. De galaxie wordt daarna door intergalactische vreemdelingen overspoeld waarbij de Schohaaken systematisch werden vernietigd en waarvan alleen Oaghonyr verschoond bleef. In de eindfase van hun geschiedenis hebben de Schohaaken niet alleen de mentale communicatie met computers ontwikkelt, waarmee ook de TRIPTYCHON-stations zijn uitgerust, maar ook genetische experimenten op zichzelf doorgevoerd. Zo zijn er Schohaaken met twee duimen aan elke hand ontstaan.

Voor Myles Kantor en de rest spitst de situatie zich toe, zodat ze elke strohalm aangrijpen. Via de installaties van de ODAAN manipuleren ze ARCHETIM'S lijk op zo'n manier dat een pulserend signaal over de 6D-jet-straal naar Magelhaan kan worden verzonden. Ze hopen de RICHARD BURTON op deze wijze te kunnen informeren over de plannen die Gon-Orbhon heeft met Sol. Er is wel een hekel punt: ook Gon-Orbhon kan deze morse-signalen ontvangen. De reactie volgt prompt: het lukt de Kybb-Titanen om zich op de TRIPTYCHON-stations te focussen en deze met schokgolf fronten zeer zwaar te laten schudden. Nog net op tijd kunnen de stations met de koerscorrectie aandrijving dieper wegduiken in de bescherming van de  Zon waar ze veilig zijn voor de schokgolven. De situatie is echter uitzichtloos. Oftewel de stations blijven in hun nieuwe positie maar dan raken de beveiligingschermen in enkele dagen overbelast en zullen ze instorten. Of ze duiken weer op en dan geraken ze in de reikwijdte van het geschut van de Kybb-Titanen. Beide zullen uiteindelijk tot hun vernietiging leiden.

Myles Kantor ontwikkelt een vertwijfelt plan om tenminste niet zinloos te sterven. Het is namelijk mogelijk om de 6D-jet-straal nog verder te manipuleren en er een energiestoot over uit te zenden die zo groot is dat Gon-Orbhon deze wellicht niet kan verwerken. Zodra echter de daarvoor benodigde overbelasting-impuls op ARCHETIM is afgevuurd, zal diens lijk 'opzwellen', wat ook een heftige stoot zal geven in de zonneactiviteit - en dat zal het einde betekenen van de TRIPTYCHON-stations. De beslissing over dit plan kan alleen eenduidig worden genomen, maar Orren Snaussenid wil zo niet sterven. Hij vlucht in de hangar waarin hij de laatste incarnaties heeft gevonden - en plaatst zichzelf in de machine die het versteningsproces in gang zet. Als Myles hem volgt is Orren al in een incarnatie veranderd.

Daar de andere bemanningsleden hebben ingestemd staat Myles nu op het punt om de overbelasting-impuls te verzenden. Dan worden de stations opnieuw door schokgolf fronten getroffen. Het leidt tot zware vernielingen en Attaca Meganon en Inshanin worden dodelijk verwond. Nu is er niemand over en sleept Myles zich naar de peilcentrale waar nog een functionerende computer staat. Hij meent het typische gelach van HET te horen en vraagt zich af of de superintelligentie toentertijd alleen daarvoor zijn lichaam heeft hersteld (Myles had bij een aanslag beide benen verloren), zodat hij nu de peilcentrale kan bereiken. Daar activeert hij de overbelasting-impuls. ARCHETIM steigert en een enorme golf van mentale energie raast langs de 6D-jet-straal. De Zon zwelt op en TRIPTYCHON wordt vernietigd. Als Myles Kantor op 30 april 1333 NGT sterft en zijn cellenactiveerder wordt vernietigd dan breidt zich een lichtschijnsel in de vorm van een spiraalgalaxie uit over de Melkweg en verdwijnt dan. Iedereen die dit fenomeen ziet, weet nu dat een onsterfelijke aan zijn einde is gekomen.

Myles Kantor's dood heeft echter nog een ander effect. Net voor zijn einde was het geheimzinnige merkteken dat hij van HET had gekregen, op zijn bovenarm opgelost. Het had de 'stemmen' van alle in de TRIPTYCHON-stations opgestelde incarnaties aan de op Terra levende Schohaaken overgebracht. 2.500 Schohaaken dragen nu de gezamenlijke kennis van hun volk in zich. 35 andere Schohaaken bewaren op deze manier Myles Kantor's herinneringen …

Of de wanhoopsdaad van de Galaxers in TRIPTYCHON de moeite geloond heeft, zal eerst nog moeten blijken - voor de Schohaaken is daardoor in elk geval de structuur van hun dromen veranderd.

Met de volgende PERRY RHODAN-aflevering wisselt de plaats van handeling. We gaan over naar Magelhaen - en naar de bemanning van de RICHARD BURTON.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende