< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2284 • 1512    DE VLIEGENDE ROCHETTES


De sterrenoceaan van Jamondi en de Arphonie-sterrenhoop zijn in de normaalruimte teruggekeerd. Anders dan de door Perry Rhodan aangevoerde Alliantie van de Moraal had aangenomen, nemen de krachten van de vijand echter niet de beslissende strijd op. In plaats daarvan vlucht Tagg Kharzani met zijn Kybb-Titanen de sterrenhoop uit en reist via een directe koers naar de aarde. Daar bevindt zich inmiddels op de Vesuvius de 'Tempel van de Degressie', het centrum van de macht, die met de zelfbenoemde god Gon-O identiek is. Tagg Kharzani heeft zich met Gon-Orbhon verbonden - om de onsterfelijkheid te verkrijgen, die hem werd beloofd.

Terwijl de pas sinds kort ontwaakte 'god' probeert zich meester te maken van het psi-potentieel, dat in het inwendige van de zon sluimert, vergroot hij zijn invloed op de aarde en haar bewoners. Nog weet niemand, waar hij de mensheid voor zal gebruiken.

In dit donkere uur van Terra verschijnt een artiestengroep ten tonele: de vliegende Rochettes ...


Oorspronkelijke titel: Die Fliegenden Rochettes

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: Gon-Orbhon's heerschap over Terra - tegenstand schijnt uitzichtloos.


Locatie en tijdsruimte: Terra: Wenen – 13 maart tot 15 april 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Matti di Rochette - De circusdirecteur berijdt een bijzonder stokpaardje. Babett Bündchen - De koorddanseres durft veel. Sirene di Rochette - Mattis echtgenote heeft betere tijden gekend. Carlosch Imberlock - Gon-O's prediker wil zijn god een volk schenken. Homer G. Adams - De halfmutant is plotseling staatsvijand nummer één. Mondra Diamond - De Staatssecretaresse wordt door haar verleden ingehaald.Op 14-03-1333 NGT neemt Carlosch Imberlock als plaatvervanger van Gon-Orbhon officieel de macht over op Aarde, de Tempel der Degressie wordt tot het nieuwe bestuurscentrum van Terra verklaard. De cultus rond Gon-Orbhon wordt de staatsreligie en de 'god' begint meteen met de wereldwijde geestelijke beïnvloeding van alle belangrijke persoonlijkheden. Ook de Eerste Terraan Maurenzi Curtiz valt aan zijn invloed ten offer. Zo worden keer op keer alle bestuursfuncties 'gelijk geschakeld'. De trouwe discipelen van Gon-Orbhon vernietigen genadeloos het ontstane verzet van de 'Groep Zachte Rebel', die al direct bezig was om zich opnieuw te formeren. Ook niet onbelangrijk, door verraders worden de eerste tegenstanders al snel ontmaskert - en in het openbaar geëxecuteerd. Sindsdien verloopt er geen dag meer zonder terechtstellingen …

De wand van de Vesuvius wordt versterkt met beton en tot een gigantische ontmoetingsplaats voor de Orbhonisten omgebouwd. Hele stadswijken worden in Napels voor de discipelen uit de bodem gestampt. Imberlock lijkt erkent te hebben dat zijn vroegere aankondigingen over het Rijk des Doods, dat met het verschijnen van Gon-Orbhon tot stand zou komen, niet meer klopt. Hij beweert nu dat de 'god' de Terranen een beproeving zal laten ondergaan. Op 15 april zal hij besluiten of de mensheid vernietigd moet worden of dat ze bewezen heeft waardig te zijn om Gon-Orbhon's volk te worden. Wat de Terranen moeten  doen om dat te bereiken verraad hij echter niet. Homer G. Adams en Mondra Diamond blijven vrij van Gon-Orbhon's invloed en kunnen vluchten. Ze duiken onder bij het blut geraakte circus Rochette dat op weg is naar Napels en in Wenen een tussenstop heeft gemaakt.

Matti di Rochette, de door vele financiële en privé zorgen geplaagde circusdirecteur, verleent Homer en Mondra onderdak. Mondra springt zelfs in voor een geblesseerde koorddanseres en rakelt haar oude artiesten-verleden weer op. Terwijl ze al snel de nieuwe attractie in de piste wordt voert Homer een plan uit om een aanslag tegen Gon-Orbhon te plegen. Matti di Rochette is namelijk een hobby-geoloog en bezit twee 'bodem sondes'. Deze torpedovormige machines kunnen door gesteente graven en zelfstandig bepaalde doelen bereiken. Homer wil ze met springstof uitrusten en een lokaal begrensde uitbarsting van de Vesuvius laten plaats vinden zodat de in de bergwand verzonken Nocturnenstok-splinter zal worden vernietigd. Helaas ontbreken de daartoe benodigde stuur-positrons, die Matti zich niet kon veroorloven. Homer wil de modules bezorgen en neemt hiervoor contact op met de Weense onderwereld. Matti, die de sondes zal programmeren, verkrijgt op een congres van Weense hobby-geologen informatie over de Vesuvius.

Helaas was één van Matti's artiesten - Picco Lendlié - vroeger lid van de 'Groep Zachte Rebel'. Toevallig stoot de leider van de plaatselijke TLD-sectie op deze informatie en laat hij de man schaduwen. Zo gebeurd het onvermijdelijke. Homer heeft een ontmoeting met een geheim contact in een gondel van het reuzenrad op de Weense kermis. Mondra volgt hem - en zij heeft wederom uitgerekend Picco op sleeptouw, die ogenschijnlijk valt voor de mooie Staatssecretaresse. Plotseling blijft het reuzenrad stil staan. Homer wordt door zijn contactman met een straler bedreigd. Mondra begint in de stellage van het reuzenrad omhoog te klimmen. Dan verschijnen er twee politiezwevers die direct boven Homer's gondel tot stilstand komen …

In de val - weer eens ziet Homer G. Adams, de oudste van de onsterfelijken van Terra, zich in het voorste front van de verzetsstrijders gedrongen. Al tijdens de 'duistere eeuwen' belichaamde hij als aanvoerder van de organisatie WIDDER de vrijheidslievende krachten.

Nu lijkt het weer zo te zijn. Met één verschil: toen kende hij noch de werkelijke machthebber, noch bezat hij toegang tot diens rijk.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende